Image
Vaasan yliopiston tutkijoita

Alumniopinnot

Täydennä osaamistasi Vaasan yliopiston opinnoilla maksuttomasti

Alumniopinto-oikeus

Valmistuitko, mutta haluaisit vielä suorittaa täydentäviä opintoja? Ylemmän korkeakoulututkinnon Vaasan yliopistossa 1.8.2019 tai sen jälkeen suorittanut voi hakea alumniopiskelijan erillistä opiskeluoikeutta. Voit täydentää tutkintoasi avoimen yliopiston tai normaaliin tutkinto-opetukseen kuuluvilla opinnoilla. Avoimen yliopiston opinnot järjestetään verkossa, iltaisin tai viikonloppuisin ja tutkinto-opiskelijoiden pääasiassa päivisin. Alumniopiskelu on maksutonta alumniksi liittyneille valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan.

Täydennä osaamistasi avoimen yliopiston opinnoilla

Avoin yliopisto tarjoaa kauppatieteiden, hallintotieteiden, tekniikan ja viestintätieteiden sekä kieli- ja menetelmäopintoja kaikille kiinnostuneille. Voit opiskella alumniopinto-oikeudella esimerkiksi kokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja johtamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja rahoituksesta, talousoikeudesta, julkisjohtamisesta, sosiaali- ja terveyshallintotieteestä ja viestintätieteistä omien tarpeidesi ja kiinnostuksesi mukaisesti.

Tutustu koko avoimen yliopiston opintotarjontaan.

Henkilökuntaa yhteiskuvassa
Opiskelijat kampuksella

Normaaliin tutkinto-opetukseen kuuluvat opinnot

Alumniopinto-oikeudella voit hakea opiskelemaan myös tutkinto-opiskelijoiden kursseille, mikäli niitä ei järjestetä avoimessa yliopistossa. 

Tutustu opinto-oppaaseen

Ohjeita alumniopiskeluoikeutta hakevalle

Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijan erillistä opiskeluoikeutta. Alumniopiskeluoikeutta voivat hakea 1.8.2019 tai sen jälkeen Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.  Alumniopiskeluoikeuksia voidaan myöntää 1.1.2020 alkaen.

Alumniopiskelu on maksutonta alumniksi liittyneille valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan (esim. tutkinnon suoritus lokakuussa 2023, maksuton oikeus heinäkuuhun 2025, tutkinnon suoritus helmikuussa 2024, maksuton oikeus heinäkuuhun 2025.) Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia, jolloin opintomaksu on 15 euroa/opintopiste.  Avoimen yliopiston toteutuksilla noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnoittelua. Alumniopiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan eikä heillä ole tutkinto-opiskelijan opiskelijaetuja.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää yksittäisiin opintojaksoihin tai laajempiin opintokokonaisuuksiin akateemisten yksiköiden tarjoamiin opintoihin tai Vaasan yliopiston avoimen yliopiston Vaasassa tarjoamiin opintoihin. Opiskeluoikeus ei koske Vaasan kesäyliopiston tai avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten tarjoamia kursseja. Mikäli opinnot ovat tarjolla sekä akateemisessa yksikössä että avoimessa yliopistossa, opinnot tulee suorittaa avoimen yliopiston kautta.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää yhteensä enintään 30 opintopisteen opintoihin. Opiskeluoikeuden saaminen tietylle kurssille edellyttää, että kurssin vaatimat edeltävät opinnot on suoritettuina ja että kursilla on tilaa. Huom. Koulutusohjelmat voivat rajoittaa alumniopiskelijoiden määrää ja yliopiston omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla opintoihin valittaessa.

Alumniopiskeluoikeutta voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana (jatkuva haku). Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti samalla lomakkeella sekä akateemisten yksiköiden että avoimen yliopiston opintoihin.

Lisätietoja

Ota yhteyttä hakijapalveluihimme.