Erilliset opinnot

Vaasan yliopistossa voi hakea suorittamaan ns. erillisiä opintoja hallintotieteiden, kauppatieteiden, tekniikan ja *viestintätieteiden sekä Kielikeskuksen opintojaksoille. Erillisiä opintoja suorittavalla ei ole tutkinnon suorittamisoikeutta. Opiskelija osallistuu normaaliin opetukseen, joten suurin osa opetuksesta on arkisin päiväaikaan.

*Viestintätieteisiin hakevia ohjataan suorittamaan opintoja avoimen yliopiston kautta. Mikäli opintoja ei ole tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena, erillisiä opiskeluoikeuksia voidaan myöntää opintokokonaisuuteen Terminologia ja tekninen viestintä.

Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää yksittäisiin opintojaksoihin tai laajempiin opintokokonaisuuksiin, kerrallaan enintään 35 opintopisteen opintoihin. Tällöin opiskeluoikeus on voimassa neljä lukukautta. Yksittäisten opintojaksojen opiskeluoikeus myönnetään kahdeksi lukukaudeksi (kolme tenttimahdollisuutta).

Opintojaksot ja opintokokonaisuudet on kuvattu Peppi-opinto-oppaassa.

Erillisten opintojen opiskeluoikeutta ei kuitenkaan myönnetä sellaisiin opintoihin, joita järjestetään Vaasassa avoimena yliopisto-opetuksena.

Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi:

  • avoimen yliopiston opintoja suorittaneelle, joka tarvitsee lisäopintoja voidakseen hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.
  • yliopistossa tutkinnon suorittaneelle lisäopintoja varten.
  • HT- ja KHT-tilintarkastajaksi vaadittavien opintojen täydentämistä varten.
  • erillisvalintojen kautta tutkinnon suorittamisoikeutta hakeville, jotka haluavat täydentää aikaisempia opintojaan ennen hakemista.

Hakeminen

Erillisten opintojen opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskeluoikeutta erillisiin opintoihin voi hakea ympäri vuoden, haku on jatkuva.

HT- ja KHT-tilintarkastajan tutkintoa varten opintojaan täydentävät voivat myös hakea opiskeluoikeutta ympäri vuoden.

Erillisiä opintoja suorittavat hyväksyy dekaani oppiaineiden lausuntojen perusteella. Yksikköjen, oppiaineiden ja Kielikeskuksen mahdollisuudet ottaa vastaan opiskelijoita vaihtelevat mm. resurssitilanteen ja opetusryhmien koon vuoksi. Koulutusohjelmat voivat rajoittaa opiskelijoiden määrää ja yliopiston omat tutkinto-opiskelijat (pää- ja sivuaineopiskelijat) ja muiden korkeakoulujen JOO-opiskelijat ovat etusijalla opintoihin valittaessa.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste. Alle 20 opintopisteelle myönnetään opiskeluoikeus kahdeksi lukukaudeksi, 20-35 opintopisteelle opiskeluoikeus myönnetään neljäksi lukukaudeksi.

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opiskeluoikeutta vain yhden yksikön järjestämiin opintoihin. Jos haet useaan yksikköön, täytä silloin oma hakemus/yksikkö.

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti.

Hakemuksen liitteet

Avoimen väylää täydentävien tulee liittää hakemukseensa avoimen yliopiston opintosuoritusote. Tutkinnon suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseen jäljennös tutkintotodistuksesta.

Lisätietoja

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Ohjeita opintojen suorittamiseen voi kysyä omaohjaajilta.