Opintojen suorittaminen ja arviointi

Opintojen suorittamistavat ja opintosuoritusten arviointi käyvät ilmi opinto-oppaan opintojaksokuvauksista sekä opetusaikatauluista.

Opetus ja opintosuoritukset järjestetään niin, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja suorittaa tutkinnon säädetyssä ajassa.

Perustutkintojen arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevat ohjeet löytyvät Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet -sivulta.

Opintojen suorittamistavat on kerrottu Pepin opinto-oppaassa, joka sisältää vahvistetut opetussuunnitelmat sekä tutkinnon ja yksittäisen opintojakson osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmat voivat olla monivuotisia. Opinto-oppaan toteutuksen tiedoista näet, miten opintojakson opetus toteutetaan lukuvuoden aikana. Toteutuksen tiedot löydät opintojakson kuvauksen sinisestä yläpalkista.

Opintojakson alkaessa löydät yleensä Moodlesta opintojakson syllabuksen, jossa kerrotaan mm. opintojakson arvioinnista, uusintamahdollisuuksista ja arvosanan korotuksesta.

Opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan esim. harjoitustyön, esseen, luentopäiväkirjan, oppimispäiväkirjan, keskitetyn tentin, Moodle-tentin tai EXAM-tentin perusteella. Joihinkin opintoihin vaadittavan lähtötason osoittamiseksi voidaan järjestää tasokokeita. Opintojakson aikana voidaan järjestää myös välikokeita.

Itseopiskelutilat

Kampuksella on itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja opiskelijoiden itseopiskelu- ja ryhmätyötiloja. Tilat sijaitsevat Tervahovin 1. kerroksessa, Fabriikin 2. kerroksessa sekä Tritoniassa. Opiskelijat voivat näiden lisäksi käyttää itseopiskeluun ja ryhmätöihin vapaita luokkatiloja. 

Tarkempia tietoja Tervahovin ja Fabriikin itseopiskelutiloista on kohdassa Palvelut kampuksella > Tilat > Itseopiskelutilat. Tritonian tiloista on lisätietoja Tritonian verkkosivuilla.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM

Opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja opiskelun tukemiseksi Vaasan yliopistossa on käytössä  sähköinen tenttipalvelu EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. EXAMin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden joustavampaa tenttimistä ja se on osa yliopiston laajempaa strategista tavoitetta tukea joustavampia opintojen suorittamisen tapoja.

Mitä mukaan sähköiseen tenttiin?

 • Ota mukaan vain kuvallinen henkilöllisyystodistus / muovinen opiskelijakortti (ei digitaalista opiskelijakorttia). Kasvot on oltava nähtävissä kameroilla eli lippikset tai muut kasvot peittävät päähineet ovat kiellettyjä. Sähköisen tentin sali on hajusteeton. Huomioithan hajusteyliherkät kanssaopiskelijat tenttiin tullessasi. Tenttisalissa käytettävissä kuulosuojaimia ja tarjolla on myös nenäliinoja. Jos sinulla on jokin lääketieteellinen syy, jonka vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiä varten (allergia, astma, sokeritauti, krooninen suolistosairaus tms.) tulee tästä olla yhteydessä etukäteen exam(at)uwasa.fi.
 • Tenttitilaan ei saa viedä omia tavaroita esim. laskinta tai puhelinta. Tavarat voi jättää tenttitilan ulkopuolella oleviin säilytyslokeroihin.

Käytössä olevat ohjelmat

 • Adobe Reader, Word (engl. 2016), Excel (engl. 2016), OneNote, Laskin, Paint, Notepad sekä selain (käyttö rajattu vain tenttipalvelimelle).

Ongelmatilanteissa

 • Jos EXAM menee jumiin, sulje selain, käynnistä uudelleen ja kirjaudu takaisin EXAMiin. Tentti jatkuu siitä, mihin jäit. EXAM-tenteissä on automaattinen tallennus minuutin välein, mutta se ei koske liitetiedostoja.
 • Jos sinulla on ongelma itse koneen kanssa, voit käynnistää koneen uudelleen näytön virtapainikkeesta. Odota muutama minuutti ja käynnistä uudelleen. Virtuaalipalvelimen latautuminen voi kestää hetken.
 • Jos sinulla on ongelmia säilytyslokeroiden kanssa, ole yhteydessä Tervahovin vahtimestareihin.
 • Lomake, jolla voit ilmoittaa tentin keskeytymisestä tai estymisestä

Koronan vaikutukset

Tenttitilassa on huomioitu valtakunnalliset hygienia- ja turvallisuusohjeistukset. Tenttitilasta löytyy puhdistus- ja desinfiointiaineita, joilla tenttipiste tulee puhdistaa ennen ja jälkeen tentin. Yliopisto edellyttää kasvomaskin käyttöä yliopiston julkisissa tiloissa. Kasvomaskeja löytyy myös tenttitilasta.

Erityisjärjestelyt

Tenttisalissa ei ole sähköavusteisesti aukeavaa ovea, joten jos tarvitset apua tenttitilaan pääsyssä (olet pyörätuolissa, sinulla on kävelysauvat tmv.), ota etukäteen yhteyttä. Luokan kulkuun on tarjolla apua klo 8-16 välisenä aikana. Myös, jos sinulla on jokin lääketieteellinen syy, jonka vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiä varten (allergia, astma, sokeritauti, krooninen suolistosairaus tms.) tulee tästä olla yhteydessä etukäteen exam(at)uwasa.fi.

Käyttöehdot

Käyttäessään sähköistä tenttipalvelua opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksen tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja perustutkintojen opintosuoritusten arviointia ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita.
 2. Sähköisessä tentissä on voimassa Vaasan yliopiston IT-palveluiden käyttösäännöt.
 3. Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

   

  Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta 

  exam(at)uwasa.fi

  Kuva
  Reko Ahola

  Reko Ahola

  Asiantuntija, digipedagogiikka
  Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498719
  Toimisto
  Fabriikki F244
  Avaa profiilisivu

  EXAM-tenttitilat ja aukioloajat

  Tenttitilat

  Vaasan yliopistolla on kaksi EXAM-tenttitilaa, jotka sijaitsevat Tervahovi-rakennuksessa. Käyntiosoite on Wolffintie 34. 

  • D123 sijaitsee 1. kerroksessa, D-siivessä (meren pääty)
  • B211 sijaitsee 2. kerroksessa, B-siivessä

  Lukittavat säilytyslokerot sijaitsevat D123-tilan ulkopuolella. Tenttitiloissa on lisäksi naulakot esim. takin säilytykselle. 

  Aukioloajat

  Tenttiminen on mahdollista ma-pe klo 8-20 ja lauantaisin klo 12-16.

  • Tenttivierailu Vaasan yliopiston EXAM-tilassa on mahdollista vain arkipäivisin.

  Tilojen poikkeusaukioloajat

  Valtakunnalliset huoltokatkot:

  • Joka kuukauden ensimmäinen arkikeskiviikko klo 8-10

  Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

  Moodle-tentti

  • Teet tentin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.
  • Ilmoittaudu tenttiin opettajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tentti voi olla ns. koti- tai aineistotentti.
  • Tentti voi koostua esim. esseekysymyksistä tai monivalintakysymyksistä.
  • Teet tentin vapaasti valitsemassasi paikassa omalla tietokoneella.
  • Käytössäsi voi olla opintojakson kirjallisuus ja internet.
  • Opettaja voi käyttää Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa kirjallisten töiden tarkastuksessa.

  Keskitetysti kampuksella järjestettävät tentit

  Keskitetyt tentit ovat kampuksella järjestettäviä yleisiä tenttitilaisuuksia. Tilaisuuksissa on mahdollista tenttiä opintojaksojen lopputenttejä, uusinta tenttejä ja sellaisia tenttejä, joita ei ole järjestetty opetusperiodin aikana. Tentit ovat paperitenttejä. Käytännön järjestelyistä vastaa koulutuksen palvelut.

  Tenttiin ilmoittautuminen

  Tentteihin ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeilla. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin lähetettyäsi ilmoittautumislomakkeen. 

  Läsnäolevat opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin 45 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautuminen pitää kuitenkin tehdä viimeistään 5 vuorokautta ennen ko. tenttipäivää. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, eikä tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. HUOM! Tenttiäsi ei arvostella, mikäli osallistut tenttiin ilman, että olet siihen ilmoittautunut (Koulutusneuvoston linjaus 17.11.2016).

  Keskitettyjä tenttejä järjestetään pääsääntöisesti joka toinen perjantai. Yksittäisiä tenttejä voidaan tarvittaessa järjestää muina päivinä. Opintojen arvioinnissa on tavoitteena käyttää ensisijaisesti muita suoritustapoja kuin kampuksella keskitetysti järjestettäviä tenttejä, kuten harjoitustöitä, esseitä, oppimispäiväkirjoja, Moodle-tenttejä, Exam-tenttejä ja muita suoritustapoja. Kampuksella keskitetysti järjestettäviä tenttejä järjestetään vain, jos se on erityisesti tarpeellista tai perusteltua.

  Syyslukukauden 2022 keskitetysti järjestettävät tentit

  Päivä ja aika

  Opintojakso

  Sali

  Linkki ilmoittautumiseen

  La 20.8.
  klo 12-15

  SATE1160 Piirianalyysi A (3. tentti)

  Levon

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  14.8. klo 23.55

  La 20.8.
  klo 12-15

  SATE2260 Kenttäteoria (3. tentti)

  Levon

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  14.8. klo 23.55

  Pe 16.9.
  klo 14-17

  ENER1020 Energiatekniikan fysikaaliset perusteet (3. tentti)

  Wolff

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  11.9. klo 23.55

  Pe 16.9.
  klo 14-17

  ENER3100 Hajautettu energiatuotanto (2. tentti)

  Wolff

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy 1
  1.9. klo 23.55

  Pe 16.9.
  klo 14-16

  MATH1170 Probability and Statistics (2. tentti)

  Kurten

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  11.9. klo 23.55

  Pe 16.9.
  klo 14-17

  SATE2260 Kenttäteoria (3. tentti)

  Wolff

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  11.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-16

  STAT1010 Statistical Analysis of Contingency and Regression (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-17

  TOIK3046 Arvopaperimarkkinaoikeus (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-17

  SATE1160 Piirianalyysi A

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-17

  LASK2003 Johdannaiset (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-17

  FYSI1170 Aallot, optiikka ja termodynamiikka (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 30.9.
  klo 14-17

  FYSI3050 Atomi- ja ydinfysiikka (2. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  25.9. klo 23.55

  Pe 14.10.
  klo 14-16

  MATH1170 Probability and Statistics (3. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  9.10. klo 23.55

  Pe 14.10.
  klo 14-17

  TOIK3022 Verojuridiikan syventävä kurssi (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  9.10. klo 23.55

  Pe 14.10.
  klo 14-17

  KANS2035 Portfolioteoria (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  9.10. klo 23.55

  Pe 14.10.
  klo 14-17

  SATE2130 Mallintaminen ja simulointi (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  9.10. klo 23.55

  Pe 28.10.
  klo 14-16

  STAT1010 Statistical Analysis of Contingency and Regression (3. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  23.10. klo 23.55

  Pe 28.10.
  klo 14-17

  SATE2020 Energy Production (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  23.10. klo 23.55

  Pe 28.10.
  klo 14-17

  KANS2030 Mikrotalous 1 (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  23.10. klo 23.55

  Pe 28.10.
  klo 14-17

  ENER3080 Voimalaitokset ja energiatalous (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  23.10. klo 23.55

  Pe 28.10.
  klo 14-17

  FYSI3050 Atomi- ja ydinfysiikka (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  23.10. klo 23.55

  Pe 11.11.
  klo 14-17

  KANS3017 Mikrotalous II (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  6.11. klo 23.55

  Pe 11.11.
  klo 14-17

  TOIK3046 Arvopaperimarkkinaoikeus (3. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  6.11. klo 23.55

  Pe 11.11.
  klo 14-17

  ENER2020 Teknillinen termodynamiikka (2. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  6.11. klo 23.55

  Pe 25.11.
  klo 14-17

  TOIK3022 Verojuridiikan syventävä kurssi (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  20.11. klo 23.55

  Pe 2.12.
  klo 14-17

  MATHC1230 Lineaarialgebra I (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  27.11. klo 23.55

  Pe 2.12.
  klo 14-17

  TITE1070 Ohjelmointi (1. tentti)

   

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  20.11. klo 23.55

  Pe 9.12.
  klo 14-17

  SATE2020 Energy Production (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  4.12. klo 23.55

  Pe 9.12.
  klo 14-17

  KANS2030 Mikrotalous 1 (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy 4
  .12. klo 23.55

  Pe 9.12.
  klo 14-17

  ENER3080 Voimalaitokset ja energiatalous (2. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy 4
  .12. klo 23.55

  Pe 9.12.
  klo 14-16

  STAT1030 Tilastotieteen perusteet (3. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  4.12. klo 23.55

  Pe 9.12.
  klo 14-17

  ENER3010 Diesel- ja kaasumoottorit (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  4.12. klo 23.55

  Pe 16.12.
  klo 14-17

  FYSI1220 Sähköopin perusteet (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  11.12. klo 23.55

  Ma 19.12.
  klo 14-17

  ICAT3070 Evolutionary Computing (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  14.12. klo 23.55

  Ma 19.12.
  klo 14-17

  FYSI1150 Mekaniikka (1. tentti)

  ilmoittautumislomake

  ilmoittautuminen päättyy
  14.12. klo 23.55

  Tentti-ilmoittautumisen peruminen

  Tentti-ilmoittautuminen on mahdollista peruuttaa viimeistään 3 vuorokautta ennen tenttipäivää ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi. Mikäli jätät saapumatta ilman pätevää syytä kahteen peräkkäiseen saman opintojakson tenttiin tai luovut suorittamisesta, tulee sinun ennen seuraavaa yrityskertaa keskustella vastuuopettajan kanssa opintosuorituksen edellyttämistä mahdollisista lisäopinnoista tai -ohjauksesta.

  Kahteen tenttiin ilmoittautuminen

  Mikäli olet osallistumassa kahteen tenttiin yhtä aikaa, tulee sinun ilmoittautua molempiin tentteihin normaalisti ja sen lisäksi ilmoittaa asiasta viimeistään 3 päivää ennen tenttiä sähköpostitse osoitteeseen tentit(at)uwasa.fi.

  Viestissä tulee selkeästi näkyä nimesi, opiskelijanumerosi, mitkä tentit aiot tehdä (koodit ja opintojaksojen nimet) ja tenttipäivä.

  Ohjeita tenttitilaisuuksia varten

  • Saavu paikalle ajoissa ennen tentin alkua.
  • Tenttisaliin on tultava viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 14.15).
  • Istumaan käydään tentin valvojan osoittamassa järjestyksessä.
  • Istumapaikalle saat viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet. Puhelimet, laukut yms. jätetään salin eteen tai sivustoille. Puhelimet on suljettava.
  • Keskustelu on kielletty sen jälkeen kun kysymyksiä on alettu jakaa.
  • Kysymyspaperin saat katsoa vasta, kun valvoja antaa luvan. Tentti katsotaan alkaneeksi tästä.
  • Pidä katseesi vain omassa paperissasi. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, hän voi poistaa tenttijän salista ja tentti hylätään.
  • Turhaa liikkumista ja häiriöääniä on vältettävä. WC:hen saa poistua vain valvojan saattamana.
  • Mikäli sinulla on tentin aikana asiaa valvojalle, voit hänet kutsua paikalle nostamalla käden ylös.
  • Poistua saa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajasta (siis aikaisintaan klo 14.45).
  • Tentti kestää 3 tuntia alkaen siitä, kun tenttijöille on annettu lupa katsoa kysymyspaperit.
  • Poistuessasi sinun on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin “luovun”.
  • Vastauspaperia palauttaessasi sinun on esitettävä opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.
  • HUOM! Yliopiston tiloissa on tallentava kameravalvonta!

  Tentin arvostelu

  Tentin tulokset on julkistettava ja kirjattava rekisteriin 30 päivän kuluessa suorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestettyjen keskitettyjen tenttien tulokset on julkistettava ja kirjattava viimeistään elokuun loppuun mennessä.

  Opettajan järjestämät muut tentit

  • Opettaja voi järjestää opetukseen liittyviä muita tenttejä, esim. välikokeita ja tasokokeita.
  • Tenttien ajankohdat ilmoitetaan opetuksen tiedoissa tai viimeistään toteutuksen alussa.
  • Saat ohjeet ilmoittautumisesta opettajalta.
  • Opettaja antaa ohjeet tenttiin valmistautumisesta, suorittamisesta sekä sallituista apuvälineistä ja materiaaleista.

  Opintosuoritusten julkistaminen ja kirjaaminen

  • Opintosuorituksia voidaan kirjata vain, mikäli olet ilmoittautunut läsnäolevaksi ja suoritukset kirjataan aina suorituspäivälle.
  • Hyväksyttyä tai hylättyä opintosuoritusta ei voida poistaa rekisteristä.
  • Kirjalliset tai muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat, diplomityöt, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat säilytetään pysyvästi.
  • Opintojaksoon kuuluvat harjoitustyöt tai muut osasuoritukset ovat opintojaksokohtaisia ja voimassa pääsääntöisesti lukuvuoden ajan, ellei opetussuunnitelmassa muuta ilmoiteta.
  • Opintosuoritusten tulokset julkistetaan ja kirjataan 30 päivän kuluessa suorituspäivästä tai siitä päivästä, johon mennessä suoritus on tullut jättää arvioitavaksi. Esimerkki: Jos harjoitustyö on jätettävä viimeistään 31.10., tulos julkistetaan 30.11. mennessä, vaikka jättäisit harjoitustyön arvioitavaksi jo 15.10.
  • Yksittäisen sähköisen tentin suorituspäivä on päivä, jolloin tentti on tehty. 
  • Sähköisen tenttiperiodin pituus voi olla pääsääntöisesti enintään 30 päivää, jolloin suorituspäiväksi lasketaan jakson päättymispäivä.
   Esimerkki: Jos tenttiperiodin pituus on 1.–30.9. ja teet tentin 3.9., tenttitulos julkistetaan 30.10. mennessä. Suorituspäiväksi kirjataan 30.9.
  • Pro gradu -tutkielman ja diplomitöiden tarkastajien on jätettävä arvosanaehdotuksen sisältävä lausunto dekaanin päätettäväksi 30 päivän sisällä siitä, kun tutkielma tai diplomityö on jätetty lopullisessa muodossaan tarkastettavaksi. Dekaani vahvistaa opinnäytteiden arvosanat n. kerran kuussa, jonka jälkeen opinnäyte voidaan kirjata opintosuoritusrekisteriisi. 
  • Syys- ja kevätlukukauden välisen opetustauon aikana tenttien ja muiden opintosuoritusten tulosten kirjaus on tehtävä 45 päivän kuluessa suorituspäivästä.
  • Kesäkuun 1. päivän ja heinäkuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen opintojaksojen tenttien ja muiden opintosuoritusten tulosten kirjaukset on tehtävä elokuun 31. päivään mennessä.

  Kandidaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja diplomityön arviointikriteerit ja -lomakemallit sekä tarkastusprosessi

   Katso myös

  Opintosuorituksen arvostelu

  • Oppimisen ja osaamisen arvioinnin tarkoituksena on antaa sinulle palautetta opintojesi edistymisestä ja saavutetuista oppimistuloksista.
  • Opintosuorituksen arviointi vastaa opetussuunnitelmassa hyväksyttyjä opintojakson osaamistavoitteita ja arvostelu mittaa osaamistavoitteiden saavuttamista.
  • Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi.
  • Hyväksytyistä opintosuorituksista voidaan antaa arvosana viisiportaisen asteikon mukaan, jossa 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä.
  • Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan arvolauseilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot/hylätty.
  • Kandidaatintutkielman ja syventävien opintojen tutkielman arvostelussa käytetään hyväksytyistä opinnäytteistä viisiportaista asteikkoa. Lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään arvolauseita hyväksytty - hylätty. Väitöskirjan arvostelussa käytetään arvolauseita kiittäen hyväksytty – hyväksytty – hylätty.

  Arvosanan korottaminen

  • Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voit korottaa enintään kaksi kertaa, jolloin suorituksista paras jää voimaan.
  • Jos haluat korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa, ja opintojakson suoritustapa on harjoitustyö, essee tai muu kirjallinen tehtävä, sinun tulee kirjoittaa työ merkittäviltä osin uudelleen tai uudesta aiheesta.
  • Hylätty kirjallinen opintosuoritus on kuitenkin mahdollista tehdä uudelleen enintään kaksi kertaa.
  • Osasuoritusta et voi korottaa, ellei opetussuunnitelmassa toisin mainita.
  • Useasta osasuorituksesta koostuvan opintojakson arvioinnista ja arvosanan korotuksesta kerrotaan syllabuksessa.
  • Suoritettuun tutkintoon (esim. kandidaatin tutkintoon) sisältyvän opintojakson arvosanaa et voi korottaa.
  • Hyväksytyn korkeakoulututkintoon sisältyvän opinnäytteen arvosanaa et voi korottaa.

  Opintosuoritusten arvostelun oikaisu

  • Opintosuoritusten arvostelun perusteet ovat julkisia.
  • Sinulla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseesi, ja sinulle on varattava mahdollisuus saada nähtäväksi arvosteltu opintosuoritus.
  • Jos olet tyytymätön opinnäytetyön arvosteluun, voit tehdä koulutusneuvostolle kirjallisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
  • Jos olet tyytymätön muun opintosuorituksen arvosteluun, voit pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun tehneeltä opettajalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä tiedot arvosteluperusteiden soveltamisesta tietoosi.

  Vaasan yliopiston tutkintosääntö sisältää tarkempia määräyksiä opintosuoritusten arvostelun oikaisumenettelystä.

  Opintokokonaisuuden arvostelu

  • Opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 0–5, arvosanojen sanallisilla vastineilla tai arvosanalla hyväksytty/hylätty.
  • Mikäli opintojaksoa ei ole arvosteltu numeerisella arvosanalla, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa.
  • Mikäli enemmän kuin puolet opintokokonaisuuden opintojaksoista on arvosteltu arvosanalla hyväksytty, opintokokonaisuuden arvosanaksi merkitään hyväksytty
  • Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan opintojaksojen numeeristen arvosanojen painotettuna keskiarvona. 

   Esimerkki        

   opintojakso A, laajuus 5 op, arvostelu 4 
   opintojakso B, laajuus 3 op, arvostelu 2
   opintojakso C, laajuus 2 op, arvostelu 1
   opintojakso D, laajuus 10 op, arvostelu 3
   opintojakso E, laajuus 5 op, arvostelu 4 

   Laskutoimitus: 5 x 4 + 3 x 2 + 2 x 1 + 10 x 3 + 5 x 4 = 78. Summa jaetaan koko opintokokonaisuuden laajuudella: 78 : 25 = 3,12  (hyvät tiedot)

                          keskiarvo                               arvosana 
                          4,2 - 5,0                                  erinomaiset tiedot 
                          3,4 - 4,1                                  kiitettävät tiedot 

                          2,6 - 3,3                                  hyvät tiedot

                          1,8 - 2,5                                  tyydyttävät tiedot
                          1,0 - 1,7                                  välttävät tiedot

   Opintokokonaisuuden arvosanat määräytyvät 1.8.2023 lähtien seuraavasti:
   Keskiarvon pyöristykset tehdään lähimpään kokonaislukuun tai ylempään kokonaislukuun, jos keskiarvo on täsmälleen kahden kokonaisluvun puolivälissä.
   Esimerkiksi


  Opintokokonaisuuden arvosanat määräytyvät 31.7.2023 asti seuraavasti:

  • keskiarvo 1,7 pyöristetään arvosanaksi 2 (tyydyttävät tiedot),
  • keskiarvo 2,5 pyöristetään arvosanaksi 3 (hyvät tiedot),
  • keskiarvo 4,2 pyöristetään arvosanaksi 4 (kiitettävät tiedot)

  Opinnäytteestä annettu arvosana lasketaan 1.8.2023 lähtien aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaan samalla tavalla kuin muidenkin opintojaksojen arvosanat.

  Oivallisesti suoritettu tutkinto (tekniikan ala)

  Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot voit suorittaa erityismaininnalla oivallinen, jos

  • opintopisteillä painotettu pyöristämätön keskiarvo on vähintään 4,00,
  • tutkintoon kuuluva opinnäyte on suoritettu arvosanalla 5,
  • valmistut tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa ja
  • olet suorittanut vähintään 40 op Vaasan yliopistossa asteikolla 1–5 arvioituja opintojaksoja.

  Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa Yliopistolain (2009/558) mukaisia poissaoloja eikä opiskeluihin sisällytettyä yhteensä vuoden mittaista vaihto-opiskelua.