Valmistuvalle

Tältä sivulta löydät valmistumiseen ja tutkintotodistukseen liittyvää tietoa ja ohjeita.

Valmistumispäiviä on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa; touko-, kesä- ja joulukuussa on kaksi valmistumispäivää. Voit tehdä valmistumishakemuksen Pepissä heti kun kaikki tutkintoosi tulevat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity.


Image
Valmistuvien maistereiden ja tohtoreiden juhla eli publiikki

Haluamme pitää sinut kumppaninamme vielä valmistumisen jälkeenkin. Tiesitkö, että voit täydentää osaamistasi vielä valmistumisen jälkeenkin  hakemalla maksutonta alumniopinto-oikeutta. 

Valmistujan muistilista

 1. Tutustu alla olevaan valmistumisaikatauluun. Huomioi erityisesti opinnäytetyön tarkastamisen vaatima aika, mikäli se on viimeinen tutkintoosi tuleva suoritus.
 2. Tarkista, että kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity Peppiin ennen kuin jätät valmistumishakemuksen. Tarvittaessa pyydä omaohjaajaltasi opintojen tarkastusta ennen hakemuksen jättämistä.
 3.  Hae valmistumista Pepin työpöydän Valmistuminen -palvelussa. Palvelu on kaksivaiheinen: täytä ensin valmistumishakemus ja kun saat ilmoituksen sen hyväksymisestä, jätä todistuspyyntö. Ajankohdasta riippuen tähän voi mennä useita päiviä; saat ilmoituksen opiskelijasähköpostiisi pääsääntöisesti noin viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää.
 4. Seuraa opiskelijasähköpostiasi ja valmistumishakemuksen käsittelyä Pepissä. Jätä todistuspyyntö heti kun saat siihen luvan.
 5. Valmistumishakemuksella voit halutessasi ilmoittautua publiikkiin ja liittyä alumniksi.
 6. Valmistumispäivänä voit ladata sähköisen tutkintodistuksesi Pepin työpöydältä. Tee se viimeistään kahden viikon sisällä valmistumispäivästä, mikäli opinto-oikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy.
 7. Huomaathan, että vain läsnäolevaksi ilmoittautunut voi valmistua.

Syyslukukauden 2022 valmistumispäivät

Valmistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä Pepissä Valmistumispäivät syksyllä 2022
pe 12.8.2022 pe 26.8.2022
pe 16.9.2022 pe 30.9.2022
pe 14.10.2022 pe 28.10.2022
pe 11.11.2022 pe 25.11.2022
ma 5.12.2022 ma 19.12.2021
pe 16.12.2022 pe 31.12.2022 *
 • Huomaa, että valmistumishakemuksen ja valmistumispäivän välisenä aikana sinun tulee jättää todistuspyyntö (ks. Näin haet valmistumista).
 • Yliopisto järjestää joulukuussa 19.12.2022 yhteisen valmistuneiden juhlan eli publiikin.
 • *Joulukuun viimeisenä päivänä valmistuvien todistukset tehdään ja toimitetaan tammikuussa 2023.
 • Maisteriksi valmistuva: mikäli valmistumispäiväsi on aiemmin kuin kuun 18. päivä, et voi saada opintotukea siltä kuukaudelta.
 • Henkilötietosuojan vuoksi yliopisto ei ilmoita valmistuvien nimiä lehtiin. Jos haluat ilmoittaa suorittamastasi tutkinnosta lehdissä, voit ottaa yhteyttä suoraan lehtiin.

Huom! Heinäkuun 29. päivä valmistuvien todistukset toimitetaan viikolla 33 eli 15.8.-19.8.2022.

Opinnäytetyö ja valmistuminen

Opinnäytetyöt (kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, diplomityö) ovat usein viimeisiä tutkintoon tulevia opintosuorituksia. Valmistumista suunnitellessa tulee huomoida opinnäytetyön tarkastamiseen ja hyväksymiseen kuluva aika. Tarkastajilla on 30 päivää aikaa antaa arvionsa tarkastettavaksi jätetystä opinnäytetyöstä. Akateemisen yksikön dekaani vahvistaa maisterin tutkinnon opinnäytetyön arvosanan tutustuttuaan tarkastajien lausuntoon. Löydät lisätietoa allaolevista linkeistä.

Näin haet valmistumista

Voit hakea valmistumista, kun kaikki tutkintoosi tulevat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity Peppiin.  Huomaathan, että myös opinnäytetyö eli kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma tai diplomityö sekä kypsyysnäyte tulee olla hyväksytty ja rekisteröity.

Valmistumishakemus jätetään Pepin Valmistuminen-palvelussa. Valmistuminen-palvelu ohjaa vaihe vaiheelta mitä tulee tehdä. Voit tutustua myös palvelun ohjeistukseen.

Valmistuminen-palvelussa on opiskelijalle kaksi vaihetta:  ensin täytetään valmistumishakemus ja kun se on  tarkastettu, jätetään  todistuspyyntö.

 1. Jätä valmistumishakemus viimeistään valmistumisaikataulun mukaisena päivänä. Varmista ensin, että olet kirjautunut sille opinto-oikeudelle, josta haluat valmistua. Omaohjaaja tarkastaa valmistumishakemuksesi ja tarkastamisen jälkeen saat luvan jättää todistuspyynnön. Voit seurata hakemuksen käsittelyä Valmistuminen-palvelussa. Saat  järjestelmästä sähköpostin, kun voit jättää todistuspyynnön. Huomaa, että ilmoitus lähetetään opiskelijasähköpostiin (student.uwasa.fi). Kiireaikoina valmistumishakemusten käsittely vie useita päiviä. Pääsääntöisesti saat luvan todistuspyynnön jättämiseen noin viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää.
 2. Jätä todistuspyyntö viipymättä kun siihen on myönnetty lupa tai huomaat, että todistuspyynnön lähettäminen on avautunut Valmistuminen-palvelussa. Kun todistuspyyntö on hyväksytty, palvelu vahvistaa valmistumispäiväsi ja saat sen tiedoksi myös sähköpostitse.

Valmistuminen-palvelussa näet yhteyshenkilösi, joka käsittelee hakemuksesi. Ole häneen yhteydessä, mikäli sinulla on valmistumiseen  liittyviä kysymyksiä. Yhteyshenkilöinä toimivat koulutusohjelmien omaohjaajat ja jatkotutkinnoissa Tutkijakoulun asiantuntija.

Seuraa siis säännöllisesti opiskelijasähköpostiasi kun olet jättänyt valmistumishakemuksen!

Valmistumispalaute

Kandidaatiksi valmistuvat täyttävät  Kandipalaute-kyselyn valmistumishakemuksen yhteydessä. Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittavien tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Yliopisto käyttää kyselyn tuloksia koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Kyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Kysely on osa kandidaatiksi valmistumisen prosessia. Vastattuasi kyselyyn sinut ohjataan automaattisesti takaisin Pepin valmistumishakemukselle.

Myös kauppatieteiden maisteriksi valmistuvat vastaavat alakohtaiseen valmistumispalautteeseen. Muiden alojen valmistujat ohjataan Valmistuminen-palvelussa vastaamaan suoraan valmistumishakemuksen kysymyksiin.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen sisältö

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen. Kansainvälisestä ohjelmasta valmistuva saa myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Tutkintotodistukseen merkittävät opintosuunnan opintojen ja sivuaineiden/moduulien arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona (LINKKI) Arvosanat näkyvät virallisesta opintosuoritusotteesta.

Sähköinen tutkintotodistus

Vaasan yliopisto siirtyy sähköisiin tutkintotodistuksiin elokuusta 2022 alkaen.

Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jonka dekaani on sähköisesti allekirjoittanut. Sähköistä tutkintotodistusta ei siis tarvitse enää erikseen todistaa oikeaksi. Sähköinen tutkintotodistus täyttää korkeimmat EU:n komission standardin mukaiset vaatimukset. 

Sähköinen tutkintotodistus on paperista todistusta luotettavampi tapa todistaa tutkintonsa. Valmistunut opiskelija voi hyödyntää sähköistä tutkintotodistusta mm. työ- ja opiskelupaikan haussa, joihin yhä useammin halutaan liitteet sähköisessä muodossa. Myös todistuksen säilyttäminen helpottuu. Jokainen tallennettu tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen tutkintotodistus, jonka aitouden ja muuttumattomuuden voi helposti varmentaa Vaasan yliopiston verkkosivulta löytyvällä validointipalvelulla  tai Digi- ja väestötietoviraston “tarkasta PDF-asiakirja" -palvelulla.

Sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa valmistumispäivänä (viimeistään klo 14) Pepin työpöydän ylävalikosta kohdasta "Opiskelutodistukset". Muista ottaa todistus talteen kahden viikon sisällä valmistumispäivästä, mikäli opinto-oikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy. Tallenna todistus useaan paikkaan kuten tietokoneelle, pilveen tai muistitikulle.

Lukuvuonna 2022–2023 opiskelijat saavat myös tulostetun kopion tutkintotodistuksesta.

Lukuvuoden 2022-23 ajan valmistuville postitetaan paperinen kopio tutkintotodistuksesta. Kopio postitetaan kaikille normaalina kirjepostina pääsääntöisesti valmistumispäivänä. Huomaa, että tutkintotodistus on virallinen vain sähköisessä muodossa.

Tutkintotodistuksen aitouden varmentaminen

Vaasan yliopiston myöntämän sähköisen tutkintotodistuksen aitouden voi tarkistaa kuka tahansa, jolle todistus on toimitettu, Atomi Validator-palvelulla. Aitouden  pystyy varmentamaan myös Digi- ja väestötietoviraston sivulla olevassa varmennepalvelussa.

Lisätietoja sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan varmentamisesta saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi

Tutkintotodistuksen käännökset ja jäljennökset

Tutkintotodistus on suomenkielinen. Jos opiskelija valmistuu englanninkielisestä ohjelmasta, hän saa suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielisen tutkintotodistuksen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen mukana aina sekä suomenkielisen että englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteiden lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen, jossa kerrotaan tutkinnon sisällöstä englanniksi.

Yliopisto ei anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Jos tutkinnon suorittanut tarvitsee tutkintotodistuksesta käännöksen, hän joutuu itse käännättämään todistuksen. Käännöstyöhön suositellaan auktorisoitua kääntäjää.

Mikäli tutkinnon suorittanut on kadottanut tai turmellut ennen 1.8.2022 myönnetyn paperisen tutkintotodistuksen, voidaan hänelle antaa allekirjoitetusta ja leimatusta tutkintotodistuksesta  kopio. Sähköinen tutkintotodistus kannattaa tallentaa useaan paikkaan esim. tietokoneelle, pilveen ja muistitikulle. Lisätietoja saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi. 

Tutkinnon suorittanut, joka on korjannut sukupuoltaan, saa pyydettäessä uuden tutkintotodistuksen, johon on korjattu uudet henkilötiedot.

Muuta muistettavaa!

 • Valmistuitko, mutta haluaisit vielä jatkaa opisekelua? Hae alumniopiskelijaksi.
 • Opintotuki lakkaa automaattisesti valmistumisen jälkeen ks. www.kela.fi/opiskelijat
 • Käyttöoikeudet yliopiston tietojärjestelmiin lakkautetaan kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen mikäli opinto-oikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy
 • Elokuussa tai tammikuussa valmistuva voi anoa VYY:n jäsenmaksun palauttamista sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja: paasihteeri@vyy.fi
 • Kiinnostaako tutkijanura? Maisterin tutkinnon jälkeen voit jatkaa tohtorikoulutukseen Vaasan yliopiston tohtoriohjelmiin.
 • Voit tarvittaessa käyttää urapalveluiden palveluita vielä noin vuoden valmistumisesi jälkeen.
Image
Ruusu valmistuvalle