Valmistuvalle

Tältä sivulta löydät valmistumiseen ja tutkintotodistukseen liittyvää tietoa ja ohjeita.

Valmistumispäiviä on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa; touko-, kesä- ja joulukuussa on kaksi valmistumispäivää. Voit tehdä valmistumishakemuksen Pepissä heti, kun kaikki tutkintoosi tulevat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity.


Image

Haluamme pitää sinut kumppaninamme vielä valmistumisen jälkeenkin. Tiesitkö, että voit täydentää osaamistasi vielä valmistumisen jälkeenkin  hakemalla maksutonta alumniopinto-oikeutta. 

Valmistujan muistilista

 1. Tutustu alla olevaan valmistumisaikatauluun. Huomioi erityisesti opinnäytetyön tarkastamisen vaatima aika, mikäli se on viimeinen tutkintoosi tuleva suoritus.
 2. Tarkista, että kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity Peppiin ennen kuin jätät valmistumishakemuksen. Tarvittaessa pyydä omaohjaajaltasi opintojen tarkastusta ennen hakemuksen jättämistä.
 3.  Hae valmistumista Pepin työpöydän Valmistuminen-palvelussa. Täytä valmistumishakemus, ja kun se on tarkastettu ja hyväksytty, saat vahvistuksen valmistumisesta. Saat ilmoituksen opiskelijasähköpostiisi pääsääntöisesti noin viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää.
 4. Valmistumishakemuksella voit halutessasi ilmoittautua publiikkiin ja liittyä alumniksi.
 5. Valmistumispäivänä voit ladata sähköisen tutkintodistuksesi Pepin työpöydältä. Tee se viimeistään kahden viikon sisällä valmistumispäivästä, mikäli opiskeluoikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy.
 6. Huomaathan, että vain läsnäolevaksi ilmoittautunut voi valmistua.

Lukuvuoden 2023-2024 valmistumispäivät

Valmistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä Pepissä Valmistumispäivät syyslukukaudella 2023
pe 11.8.2023 pe 25.8.2023
pe 15.9.2023 pe 29.9.2023
pe 13.10.2023 pe 27.10.2023
pe 10.11.2023 pe 24.11.2023
ma 4.12.2023 ma 18.12.2023
pe 15.12.2023 pe 29.12.2023 **
Valmistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä Pepissä Valmistumispäivät kevätlukukaudella 2024
pe 12.1.2024 pe 26.1.2024
pe 9.2.2024 pe 23.2.2024
ke 13.3.2024 ke 27.3.2024
pe 12.4.2024 pe 26.4.2024
pe 3.5.2024 pe 17.5.2024
pe 17.5.2024 pe 31.5.2024
ke 5.6.2024 ke 19.6.2024
pe 28.6.2024 ke 31.7.2024 ***
 • **Joulukuun 29. päivänä valmistuvien todistukset tehdään tammikuussa 2024.
 • *** Heinäkuun 31.päivänä valmistuvien todistukset tehdään ja toimitetaan elokuussa 2024.
 • Maisteriksi valmistuva: mikäli valmistumispäiväsi on aiemmin kuin kuun 18. päivä, et voi saada opintotukea siltä kuukaudelta.
 • Henkilötietosuojan vuoksi yliopisto ei ilmoita valmistuvien nimiä lehtiin. Jos haluat ilmoittaa suorittamastasi tutkinnosta lehdissä, voit ottaa yhteyttä suoraan lehtiin.

Lukuvuoden 2024-2025 valmistumispäivät

Valmistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä PepissäValmistumispäivät syyslukukaudella 2024
pe 16.8.2024pe 30.8.2024
pe 13.9.2024pe 27.9.2024
pe 11.10.2024pe 25.10.2024
pe 15.11.2024pe 29.11.2024
ke 4.12.2024ke 18.12.2024
ti 17.12.2024ti 31.12.2024 *
Valmistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä PepissäValmistumispäivät kevätlukukaudella 2025
pe 17.1.2025pe 31.1.2025
pe 14.2.2025pe 28.2.2025
pe 14.3.2025pe 28.3.2025
pe 11.4.2025pe 25.4.2025
pe 2.5.2025pe 16.5.2025
pe 16.5.2025pe 30.5.2025
ke 4.6.2025ke 18.6.2025
ma 30.6.2025to 31.7.2025 **
 • * Tutkintotodistus ladattavissa Pepistä tammikuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).
 • ** Tutkintotodistus ladattavissa Pepistä elokuussa 2025 (noin kuun puolessa välissä).
 • Maisteriksi valmistuva: mikäli valmistumispäiväsi on aiemmin kuin kuun 18. päivä, et voi saada opintotukea siltä kuukaudelta.
 • Henkilötietosuojan vuoksi yliopisto ei ilmoita valmistuvien nimiä lehtiin. Jos haluat ilmoittaa suorittamastasi tutkinnosta lehdissä, voit ottaa yhteyttä suoraan lehtiin.

Opinnäytetyö ja valmistuminen

Opinnäytetyöt (kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, diplomityö) ovat usein viimeisiä tutkintoon tulevia opintosuorituksia. Valmistumista suunnitellessa tulee huomoida opinnäytetyön tarkastamiseen ja hyväksymiseen kuluva aika. Tarkastajilla on 30 päivää aikaa antaa arvionsa tarkastettavaksi jätetystä opinnäytetyöstä. Akateemisen yksikön dekaani vahvistaa maisterin tutkinnon opinnäytetyön arvosanan tutustuttuaan tarkastajien lausuntoon. Löydät lisätietoa allaolevista linkeistä.

Näin haet valmistumista

Voit hakea valmistumista, kun kaikki tutkintoosi tulevat opintosuoritukset on hyväksytty ja rekisteröity Peppiin.  Huomaathan, että myös opinnäytetyö eli kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma tai diplomityö sekä kypsyysnäyte tulee olla hyväksytty ja rekisteröity.

Valmistumishakemus jätetään Pepin Valmistuminen-palvelussa. Valmistuminen-palvelu ohjaa vaihe vaiheelta mitä tulee tehdä. Voit tutustua myös palvelunohjeistukseen.

Jätä valmistumishakemus viimeistään valmistumisaikataulun mukaisena päivänä. Varmista ensin, että olet kirjautunut sille opiskeluoikeudelle, josta haluat valmistua. Voit seurata hakemuksen käsittelyä Valmistuminen-palvelussa. Saat  järjestelmästä sähköpostin, kun valmistuminen on vahvistettu. Huomaa, että ilmoitus lähetetään opiskelijasähköpostiin (student.uwasa.fi). Pääsääntöisesti ilmoitus tulee noin viikko ennen aiottua valmistumispäivää.

Valmistuminen-palvelussa näet yhteyshenkilösi, joka käsittelee hakemuksesi. Ole häneen yhteydessä, mikäli sinulla on valmistumiseen  liittyviä kysymyksiä. Yhteyshenkilöinä toimivat koulutusohjelmien omaohjaajat ja jatkotutkinnoissa Tutkijakoulun asiantuntija.

Muista ladata sähköinen tutkintotodistuksesi Pepin työpöydältä!

Valmistumispalaute

Kandidaatiksi valmistuvat täyttävät  Kandipalaute-kyselyn valmistumishakemuksen yhteydessä. Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittavien tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Yliopisto käyttää kyselyn tuloksia koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Kyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Kysely on osa kandidaatiksi valmistumisen prosessia. Vastattuasi kyselyyn sinut ohjataan automaattisesti takaisin Pepin valmistumishakemukselle.

Kauppatieteiden maisteriksi valmistuvat vastaavat alakohtaiseen valmistumispalautteeseen. Muiden alojen valmistujat ohjataan Valmistuminen-palvelussa vastaamaan suoraan valmistumishakemuksen kysymyksiin.

Myös tohtorit vastaavat omaan palautakyselyynsä.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen sisältö

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen. Kansainvälisestä ohjelmasta valmistuva saa myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Tutkintotodistukseen merkittävät opintosuunnan opintojen ja sivuaineiden/moduulien arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona (opintokokonaisuuden arvostelu). Arvosanat näkyvät virallisesta opintosuoritusotteesta.

Sähköinen tutkintotodistus

Vaasan yliopisto siirtyy sähköisiin tutkintotodistuksiin elokuusta 2022 alkaen.

Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jonka dekaani on sähköisesti allekirjoittanut. Sähköistä tutkintotodistusta ei siis tarvitse enää erikseen todistaa oikeaksi. Sähköinen tutkintotodistus täyttää korkeimmat EU:n komission standardin mukaiset vaatimukset. 

Sähköinen tutkintotodistus on paperista todistusta luotettavampi tapa todistaa tutkintonsa. Valmistunut opiskelija voi hyödyntää sähköistä tutkintotodistusta mm. työ- ja opiskelupaikan haussa, joihin yhä useammin halutaan liitteet sähköisessä muodossa. Myös todistuksen säilyttäminen helpottuu. Jokainen tallennettu tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen tutkintotodistus, jonka aitouden ja muuttumattomuuden voi helposti varmentaa Vaasan yliopiston verkkosivulta löytyvällä validointipalvelulla  tai Digi- ja väestötietoviraston “tarkasta PDF-asiakirja" -palvelulla.

Sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa valmistumispäivänä (viimeistään klo 14) Pepin työpöydän ylävalikosta kohdasta "Opiskelutodistukset". Muista ottaa todistus talteen kahden viikon sisällä valmistumispäivästä, mikäli opiskeluoikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy. Tallenna todistus useaan paikkaan kuten tietokoneelle, pilveen tai muistitikulle.

Valmistuville postitetaan paperinen kopio tutkintotodistuksesta. Kopio postitetaan kaikille normaalina kirjepostina pääsääntöisesti valmistumispäivänä. Huomaa, että tutkintotodistus on virallinen vain sähköisessä muodossa.

Tutkintotodistuksen aitouden varmentaminen

Vaasan yliopiston myöntämän sähköisen tutkintotodistuksen aitouden voi tarkistaa kuka tahansa, jolle todistus on toimitettu, Atomi Validator-palvelulla. Aitouden  pystyy varmentamaan myös Digi- ja väestötietoviraston sivulla olevassa varmennepalvelussa.

Lisätietoja sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan varmentamisesta saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi

Tutkintotodistuksen käännökset ja jäljennökset

Tutkintotodistus on suomenkielinen. Jos opiskelija valmistuu englanninkielisestä ohjelmasta, hän saa suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielisen tutkintotodistuksen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen mukana aina sekä suomenkielisen että englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteiden lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen, jossa kerrotaan tutkinnon sisällöstä englanniksi.

Yliopisto ei anna käännöksiä tutkintotodistuksista. Jos tutkinnon suorittanut tarvitsee tutkintotodistuksesta käännöksen, hän joutuu itse käännättämään todistuksen. Käännöstyöhön suositellaan auktorisoitua kääntäjää.

Mikäli tutkinnon suorittanut on kadottanut tai turmellut ennen 1.8.2022 myönnetyn paperisen tutkintotodistuksen, voidaan hänelle antaa allekirjoitetusta ja leimatusta tutkintotodistuksesta kopio. Sähköinen tutkintotodistus kannattaa tallentaa useaan paikkaan esim. tietokoneelle, pilveen ja muistitikulle. Lisätietoja saa osoitteesta edusys(at)uwasa.fi. 

Tutkinnon suorittanut, joka on korjannut sukupuoltaan, saa pyydettäessä uuden tutkintotodistuksen, johon on korjattu uudet henkilötiedot.

Muuta muistettavaa!

 • Valmistuitko, mutta haluaisit vielä jatkaa opiskelua? Hae alumniopiskelijaksi.
 • Opintotuki lakkaa automaattisesti valmistumisen jälkeen ks. www.kela.fi/opiskelijat
 • Käyttöoikeudet yliopiston tietojärjestelmiin lakkautetaan kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mikäli opiskeluoikeutesi Vaasan yliopistossa päättyy.
 • Elokuussa tai tammikuussa valmistuva voi anoa VYY:n jäsenmaksun palauttamista sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja: paasihteeri(at)vyy.fi
 • Kiinnostaako tutkijanura? Maisterin tutkinnon jälkeen voit jatkaa tohtorikoulutukseen Vaasan yliopiston tohtoriohjelmiin.
 • Voit tarvittaessa käyttää urapalveluiden palveluita vielä noin vuoden valmistumisesi jälkeen.
Image