Organisaatio ja johto

Yliopiston johto

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Yliopiston toimintaa johtaa hallituksen valitsema rehtori. Tässä tehtävässä rehtoria tukee johtoryhmä. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tukee yliopistoa strategian toimeenpanossa.

Akateemiset yksiköt

Tutkimusta ja opetusta varten Vaasan yliopistossa on neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Tutkimusalustat

Lisäksi yliopistossa on kolme avointa ja monitieteistä tutkimusalustaa: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin.

Erillislaitokset

Vaasan yliopiston erillislaitoksia ovat Levón-instituutti, kielikeskus Linginno ja Tritonia. 

Levón-instituutti tarjoaa aikuis- ja täydennyskoulutusta, ja sen johtajana toimii Marjaana Suutarinen. Kielikeskus Linginno on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen, ja sen johtajana toimii Nina Pilke. Tritonia on Vaasan tiedekirjasto, ja sen johtajana toimii Anne Lehto.

Yliopistopalvelut

Yliopistopalveluiden yksiköt tuottavat palveluja koko yliopistoyhteisölle ja tukevat näin yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.