Monipuolista kielten ja viestinnän opetusta

Kielikeskus Linginno vastaa Vaasan yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoiden tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämistä kieli- ja viestintäopinnoista.

Lisäksi kielikeskus kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa. Se edistää myös kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta. 

Kielikeskus Linginno

Kielikeskus Linginno

Perustutkintokoulutus ja kieliopinnot

Kielikeskus vastaa kaikista Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suomen, ruotsin, englannin, espanjan, kiinan, saksan, ranskan ja venäjän alkeis- ja jatkotason opinnoista. Lisäksi valtakunnallisen korkeakouluyhteistyön kautta tarjolla on virtuaalisia opintoja esimerkiksi japanin ja korean kielissä.

Tutkintoon kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opinnoista voi koota kielten sivuaineen tai Minor in Business Communication -kokonaisuuden, johon voi yhdistää kielikeskuksen ja Hanken Svenska handelshögskolan tarjoamia englannin kielen opintojaksoja. Opinnot soveltuvat myös tutkintojen kansainvälistymisopintoihin.

Kielikeskuksen opetusta ja opiskelijatoimintaa koskevat tiedot löytyvät Opiskelijat-osiosta.

Hankkeet ja tutkimus

Kielikeskuksen kieltenopetus on tutkimusperustaista. Opetushenkilökunnan tekemä tutkimus ja hanketoiminta kohdistuu kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään. Kielikeskuksen henkilökunta osallistuu eri tavoin viestinnän tutkijayhdistyksen Vakki ry:n toimintaan.

Kielikeskus:

  • järjestää valtakunnalliset Kielikeskuspäivät 18.–19.5.2022
  • osallistuu Vaasan kaupungin koordinoimaan Talent Coastline Employment -hankkeeseen (2020–2022)
  • koordinoi Vaasan yliopiston ja Uumajan yliopiston yhteistä Kvarkentandem-hanketta (2020–2022)
  • osallistuu Haaga-Helian koordinoimaan KIVAKO-kärkihankkeeseen (2018–2021)
  • osallistuu Aalto-yliopiston koordinoimaan  DIGIJOUJOU-kärkihankkeeseen (2017–2020)
  • on mukana toimittamassa Terminology-lehden teemanumeroa Terminology as a Societal Resource (2020)

 

Yhteistyö ja verkostot

Kielikeskus tekee yhteistyötä muiden samankaltaista opetusta antavien yksiköiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

  • Vaasan korkeakoulukonsortion kielten opetuksen yhteistyöryhmä Linguavaasa
  • Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto FINELC
  • Eurooppalainen kielikeskusten verkosto CercleS

 

Image
Euroopan sosiaalirahasto
Image
Vipuvoimaa EU:lta
Image
KiVAKO

 

Image
Digijoujou
Image
Nordplus