Image
Opiskelijat yhdessä

Kielikeskus Linginno

Monipuolista kielten ja viestinnän opetusta

Kielikeskus Linginno vastaa Vaasan yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoiden tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämistä kieli- ja viestintäopinnoista.

Lisäksi kielikeskus kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa. Se edistää myös kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta. 

Kielikeskus Linginno
Kielikeskus Linginno

Perustutkintokoulutus ja kieliopinnot

Kielikeskus vastaa kaikista Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suomen, ruotsin, arabian, englannin, espanjan, saksan, ranskan, venäjän ja viron alkeis- ja jatkotason opinnoista. Lisäksi valtakunnallisen ja eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön kautta tarjolla on virtuaalisia opintoja esimerkiksi japanin, korean ja puolan kielissä.

Tutkintoon kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opinnoista voi koota kielten opintokokonaisuuden.

Ajankohtaista tietoa kielikeskuksen opetuksesta löytyy Jollasta(vaatii kirjautumisen Vaasan yliopiston tunnuksilla).

Hankkeet ja tutkimus

Kielikeskuksen kieltenopetus on tutkimusperustaista. Opetushenkilökunnan tekemä tutkimus ja hanketoiminta kohdistuu kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään. Kielikeskuksen henkilökunta osallistuu eri tavoin viestinnän tutkijayhdistyksen Vakki ry:n toimintaan.

Kielikeskus:

  • osallistuu aktiivisesti Vaasan yliopiston TalenBoost- ja SIMHE -hankkeisiin
  • toteuttaa Svenska kulturfondenin myöntämällä apurahalla hankkeen SpråkHål-KieliKyykkä 2024-2025
  • toteuttaa Opetushallituksen toimeksiannolla Suomen kielen ja kultuurin kesäkurssin heinäkuussa 2024
  • koordinoi yhdessä Göteborgin yliopiston kanssa hanketta Termer i tid - Tidens termer verkostossa Termer och terminologisering i svenskt fackspråk (vuodesta 2017)
  • järjestää Opetushallituksen alaisia valtionhallinnon ruotsin ja suomen kielen tutkintoja. Tutkintojen vastaanottajat ovat Jaana Puskala (ruotsi, suomi) ja Ann-Mari Åkers (suomi). Lisätietoja tutkinnoista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Yhteistyö ja verkostot

Kielikeskus tekee yhteistyötä muiden samankaltaista opetusta antavien yksiköiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

  • Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston koordinoima valtakunnallinen KiVANET-verkosto(2024-2027)
  • Euroopalainen EUNICE4U-allianssi (2024-2027)
  • Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto FINELC 
  • Eurooppalainen kielikeskusten verkosto CercleS
Kuva
Logos of EU Eunice Nordplus