Image
Opiskelijat yhdessä

Kielikeskus Linginno

Monipuolista kielten ja viestinnän opetusta

Kielikeskus Linginno vastaa Vaasan yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoiden tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämistä kieli- ja viestintäopinnoista.

Lisäksi kielikeskus kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa. Se edistää myös kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta. 

Kielikeskus Linginno
Kielikeskus Linginno

Perustutkintokoulutus ja kieliopinnot

Kielikeskus vastaa kaikista Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suomen, ruotsin, arabian, englannin, espanjan, kiinan, saksan, ranskan, venäjän ja viron alkeis- ja jatkotason opinnoista. Lisäksi valtakunnallisen ja eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön kautta tarjolla on virtuaalisia opintoja esimerkiksi japanin, korean ja puolan kielissä.

Tutkintoon kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opinnoista voi koota kielten sivuaineen tai Minor in Business Communication -kokonaisuuden, johon voi yhdistää kielikeskuksen ja Hanken Svenska handelshögskolan tarjoamia englannin kielen opintojaksoja. Opinnot soveltuvat myös tutkintojen kansainvälistymisopintoihin.

Ajankohtaista tietoa kielikeskuksen opetuksesta löytyy Jollasta(vaatii kirjautumisen Vaasan yliopiston tunnuksilla).

Hankkeet ja tutkimus

Kielikeskuksen kieltenopetus on tutkimusperustaista. Opetushenkilökunnan tekemä tutkimus ja hanketoiminta kohdistuu kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään. Kielikeskuksen henkilökunta osallistuu eri tavoin viestinnän tutkijayhdistyksen Vakki ry:n toimintaan.

Kielikeskus:

  • järjesti valtakunnalliset Kielikeskuspäivät 18.–19.5.2022
  • osallistuu Vaasan kaupungin koordinoimaan Talent Coastline Employment -hankkeeseen (2020–2022)
  • koordinoi Vaasan yliopiston ja Uumajan yliopiston yhteistä Kvarkentandem-hanketta (2020–2022)
  • koordinoi yhdessä Göteborgin yliopiston kanssa hanketta Termer i tid - Tidens termer verkostossa Termer och terminologisering i svenskt fackspråk (vuodesta 2017)
  • järjestää Opetushallituksen alaisia valtionhallinnon ruotsin ja suomen kielen tutkintoja. Tutkintojen vastaanottajat ovat Jaana Puskala (ruotsi, suomi) ja Ann-Mari Åkers (suomi). Lisätietoja tutkinnoista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Yhteistyö ja verkostot

Kielikeskus tekee yhteistyötä muiden samankaltaista opetusta antavien yksiköiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

  • Vaasan korkeakoulukonsortion kielten opetuksen yhteistyöryhmä Linguavaasa
  • Haaga-Helian koordinoimaan valtakunnallisen KiVANET-verkosto (2021-)
  • Euroopalainen EUNICE-verkosto(2021-2023)
  • Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto FINELC (puheenjohtajuus Vaasassa 2021-2022)
  • Eurooppalainen kielikeskusten verkosto CercleS
Kuva
Logos of EU Eunice Nordplus