Image
Opiskelijat yhdessä

Kielikeskus Linginno

Monipuolista kielten ja viestinnän opetusta

Kielikeskus Linginno vastaa Vaasan yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoiden tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämistä kieli- ja viestintäopinnoista.

Lisäksi kielikeskus kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa. Se edistää myös kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta. 

Kielikeskus Linginno
Kielikeskus Linginno

Perustutkintokoulutus ja kieliopinnot

Kielikeskus vastaa kaikista Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suomen, ruotsin, englannin, espanjan, kiinan, saksan, ranskan, venäjän ja viron alkeis- ja jatkotason opinnoista. Lisäksi valtakunnallisen ja eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön kautta tarjolla on virtuaalisia opintoja esimerkiksi japanin, korean ja puolan kielissä.

Tutkintoon kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opinnoista voi koota kielten sivuaineen tai Minor in Business Communication -kokonaisuuden, johon voi yhdistää kielikeskuksen ja Hanken Svenska handelshögskolan tarjoamia englannin kielen opintojaksoja. Opinnot soveltuvat myös tutkintojen kansainvälistymisopintoihin.

Ajankohtaista tietoa kielikeskuksen opetuksesta löytyy sivustoltahttps://sites.uwasa.fi/linginno/sekä Opiskelijat-osiosta.

Hankkeet ja tutkimus

Kielikeskuksen kieltenopetus on tutkimusperustaista. Opetushenkilökunnan tekemä tutkimus ja hanketoiminta kohdistuu kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään. Kielikeskuksen henkilökunta osallistuu eri tavoin viestinnän tutkijayhdistyksen Vakki ry:n toimintaan.

Kielikeskus:

  • järjesti valtakunnalliset Kielikeskuspäivät 18.–19.5.2022
  • osallistuu Vaasan kaupungin koordinoimaan Talent Coastline Employment -hankkeeseen (2020–2022)
  • koordinoi Vaasan yliopiston ja Uumajan yliopiston yhteistä Kvarkentandem-hanketta (2020–2022)
  • koordinoi yhdessä Göteborgin yliopiston kanssa hanketta Termer i tid - Tidens termer verkostossa Termer och terminologisering i svenskt fackspråk (vuodesta 2017)
  • järjestää Opetushallituksen alaisia valtionhallinnon ruotsin ja suomen kielen tutkintoja. Tutkintojen vastaanottajat ovat Jaana Puskala (ruotsi, suomi) ja Ann-Mari Åkers (suomi). Lisätietoja tutkinnoista löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Yhteistyö ja verkostot

Kielikeskus tekee yhteistyötä muiden samankaltaista opetusta antavien yksiköiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

  • Vaasan korkeakoulukonsortion kielten opetuksen yhteistyöryhmä Linguavaasa
  • Haaga-Helian koordinoimaan valtakunnallisen KiVANET-verkosto (2021-)
  • Euroopalainen EUNICE-verkosto(2021-2023)
  • Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto FINELC (puheenjohtajuus Vaasassa 2021-2022)
  • Eurooppalainen kielikeskusten verkosto CercleS

 

Image
Euroopan sosiaalirahasto
Image
Vipuvoimaa EU:lta
Image
Kivanet
Image
Eunice
Image
Nordplus