Mohammed Elmusrati

Tietoliikennetekniikan professori
Alun perin Libyasta kotoisin oleva tietoliikennetekniikan professori Mohammed Elmusrati on tutkinut 1990-luvulta saakka koneoppimista ja tekoälyä.
Mohammed Elmusrati profiilikuva

Suomeen hän päätyi opiskelemaan ensin tohtoriksi Helsingissä ja sitten luennoitsijaksi Vaasan yliopistoon. Mohammed toivoo rohkeampaa ja laaja-alaisempaa yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välille. Hän uskoo, että voimme yhdessä rakentaa paremman huomisen luomalla koko yhteiskuntaa hyödyttäviä älykkäitä järjestelmiä ja palveluita.

Mitä tutkit juuri nyt?

Suurin osa nykyisestä tutkimuksestani ja ohjauksestani liittyy koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksiin. Olen työskennellyt myös useiden muiden aiheiden parissa, kuten peliteorioiden, langattomien verkkojen, biotekniikan ja digitalisaation.

Miksi on tärkeää tutkia tietoliikennetekniikkaa?

Televiestinnästä ja pääasiassa langattomasta viestinnästä on tullut olennainen osa yhteiskunnan toimintoja. Mikä tahansa järjestelmä koostuu pienemmistä kokonaisuuksista. Ilman näiden kokonaisuuksien välistä viestintää koko järjestelmän käsite katoaa. Nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa televiestintä on yksi olennainen osa kaikissa tieto- ja viestintätekniikan sovelluksissa, kuten turvallisuudessa, energiantuotannossa, tehtaissa, pankkitoiminnassa, terveydenhuoltojärjestelmissä, katastrofien hallinnassa ja armeijan operaatioissa. Kuten huomaatte, digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkiin elämänalueisiin.

Mikä sai sinut innostumaan tutkimuksesta?

Olen äärettömän kiinnostunut tästä hämmästyttävästä maailmasta. Kunnioitan suuresti niitä, joiden elämäntyö on nykytietämyksemme pohjana fysiikassa, matematiikassa, yhteiskuntatieteissä kuin muillakin oppialoilla. Tutkijana opin joka päivä jotakin, ja olen myös aktiivinen tekijä tiedon lisäämisessä. Tutkijana ymmärrän, että tiedän vain vähän tietystä aiheesta, ja olen innostunut tietämään lisää riippumatta siitä, kuinka pitkä urani on ollut.

Minkä tutkimustuloksesi nostaisit juuri tällä hetkellä esiin?

Nostaisin esiin koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisen esimerkiksi terveydenhuollossa. Yksi tohtorikoulutettavistani on julkaissut alan huippujulkaisuissa useita artikkeleita siitä, miten sairaaloissa jo saatavilla olevien tietojen perusteella voidaan tulevaisuudessa ennakoida syövän kehitysvaiheita suurella tarkkuudella. Nämä tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä hoidon suunnittelussa. Samoja tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksia on sovellettu myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja liiketoiminnassa.

Mikä on neuvosi yrityksille?

Yritysten tulisi hyödyntää laajemmin digitalisaatioon liittyviä uusia teknologisia ratkaisuja. Toivon, että Vaasan alueen yritykset tekisivät entistä enemmän yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa. Suurin osa nykyisestä yhteistyöstä perustuu lähinnä teknisten ongelmien käsittelyyn tai suorituskyvyn parantamiseen. Voisimme yhdessä opiskelijoidemme ja tutkijoidemme sekä alueen yritysten kanssa järjestää työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan laajemmin tulevaisuuden uusia palveluita sekä teknologioita. Uskon, että yhdessä voimme luoda älykkäämpiä järjestelmiä ja palveluja parempaa tulevaisuutta varten. 

Toivon myös, että yhteiskunnan avainhenkilöt tekisivät entistä enemmän yhteistyötä yliopistojen kanssa, jotta tekoälyn ja koneoppimisen kehittyneitä työkaluja voitaisiin hyödyntää ongelmien paikallistamiseksi ja tarkempien mallien tavoittamiseksi. Alani tutkimuksen avulla voimme myös ennustaa yhteiskunnan mahdollisia tulevia ongelmia, jotka johtuvat esimerkiksi yhteiskunnan ikärakenteesta.

Miten tutkijan työ on muuttunut alallasi?

Alani kehittyy huimaa vauhtia ja uusia tutkimuskohteita löytyy jatkuvasti. Tietoliikennetekniikan kehitys on hyvin näkyvää ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Pelkästään viimeisten 20 vuoden matkaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeus on kasvanut noin miljoona kertaa nopeammaksi aiempana verrattuna. Markkinoiden vaatimusten ja kunnianhimoisten tutkijoiden ansiosta meillä on tulevaisuudessa jatkuvaa kehitystä ja työtä alan tutkijoille.

Mistä saat voimaa ja hyvinvointia työhön?  

Saan voimaa ja koen merkityksellisyyttä nähdessäni opiskelijoideni taitojen kehittyvän. Opiskelijoiden palaute tekee minut usein onnelliseksi, mutta se antaa myös mahdollisuuden kehittyä opettajana.

Fakta
Mohammed Elmusrati

  • Tehtävä: Tietoliikennetekniikan professori Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. Toimii myös uuden kansainvälisen maisteriohjelman Sustainable Autonomous Systems (SAS) ohjelmavastaavana ja FiTech-5G-projektin johtajana Vaasan yliopistossa. Mohammed on myös vieraileva professori Aalto-yliopistossa.  
  • Koulutus: Tekniikan tohtori, Aalto -yliopisto, 2004
  • Ura: luennoitsija Benghazin yliopistossa 1995–1999, Vaasan yliopistossa työsuhde vuodesta 2004 alkaen
  • Tutkimusprojektit ja hankkeet: Mohammedin kolme tohtoriopiskelijaa työskentelevät Digital Economy tutkimusalustalla TULEVA-hankkeessa (rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ), INdoor navigation form CUBesAt Technology (INCUBATE) -hankkeessa (rahoittaja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö) ja Kvarkensat-hankkeessa (rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR). Mohammed osallistuu myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sekä muutamien kanadalaisten ja australialaisten tutkimusryhmien tutkimustoimintaan.