TULEVA – Tulevaisuuden varastonhallinta ja logistiikka saumattomalla tarkkuuspaikannuksella

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Tässä hankkeessa Vaasan yliopiston Digitaalisen talouden tutkimusalusta sekä Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö kehittävät yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa tulevaisuuden tarkkuuspaikannuksen menetelmiä ja teknologioita sekä niihin liittyvää uutta liiketoimintaa. Hanke saa EAKR-rahoitusta.

TULEVA-hankekokonaisuus rakentuu kehityshankkeesta sekä siihen kytkeytyvästä investointihankkeesta, jonka avulla rakennetaan avoimet tarkkuuspaikannusympäristöt tutkimuslaboratorio Technobothnialle Vaasaan ja Framille Seinäjoelle.

Hankkeessa kehitetään tarkkuuspaikannuksen tulevaisuuden ratkaisuja varastonhallinnan ja älylogistiikan sovelluksiin ja vahvistetaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan digitaalisten ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien TKI- infrastruktuuria ja kehitysympäristöä. Samalla tuetaan alueen yrityksiä ja yritysverkostoja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kehitystyössä sekä vahvistetaan alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kansainvälistä verkottumista ja tukea kilpaillun TKI-rahoituksen hakemista kansainvälisistä rahoituslähteistä.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 31.8.2022 ja sen kumppaniverkoston muodostavat Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalusta ja Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö. Mukana on myös useita yrityskumppaneita Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnasta.

TULEVA-hankekokonaisuus koostuu neljästä työpaketista (WP).

  • WP1: Pilottiympäristöjen rakentaminen: sisätilapaikannuksen testiympäristön rakentaminen Technobothnialle ja Framille. Tämä työpaketti toteutetaan investointihankkeena kehityshankkeen rinnalla käynnistettävän investointihankkeen yhteydessä.
  • WP2: Älylogistiikan tarkkuuspaikannus: tarkkuuspaikannusmenetelmien algoritmikehityksen ja ohjelmoinnin satelliittipaikannusmittauksilla, kaksitaajuus-Galileolla ja lähiverkkomittauksilla UWB:llä.
  • WP3: Logistiikka ja mobiilialustat: tarkkuuspaikannusta hyödyntävien logistiikka-prosessien ja -konseptien määrittely.
  • WP4: Demonstraatiot ja innovaatioekosysteemin vahvistaminen: saumattomien tarkkuuspaikannusmenetelmien demonstrointi teollisen internetin, älylogistiikan ja resurssienhallinnan toteutuksissa sekä toimitusketjun alkuperän varmentamisessa.

Hanke tuottaa älylogistiikan avoimia ohjelmistoja ja menetelmiä, laajentaa älylogistiikan tulevaisuuden teknologioiden tuntemusta Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, edistää sovellusten kehittämistä uusiin teknologiaratkaisuihin pohjautuen sekä edesauttaa teollisen internetin hankkeiden jatkokehittämistä ja rahoituksen hakua kansainvälisistä rahoituslähteistä.

TULEVA-hankekokonaisuudessa syntyviä uusia teollisen internetin paikanmääritysmenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi elintarvikkeiden kylmäketjun varmentamisessa, sisätilalogistiikassa, varastonhallinnassa, mobiilirobotiikassa ja valmistavan teollisuuden tuotannonohjauksessa.

Lyhyellä aikavälillä hankkeessa saadaan aikaan uusia teknologiademonstraatioita, uutta teknistä ja ohjelmoinnin osaamista Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin (korkeakouluille ja yrityksiin) ja älylogistiikasta kiinnostuneiden toimijoiden ja yritysten ekosysteemi. Pitkällä aikavälillä alueille saadaan aikaan kansallisesti merkittävä saumattoman tarkkuuspaikannuksen ja sen soveltamisen osaamiskeskittymä, jolla on mahdollisuuksia uusiin liiketoimintakonsepteihin ja innovaatioihin ja samalla hankkia kansainvälistä rahoitusta avaruustalouden suurilta eurooppalaisilta rahoittajilta.

Hankkeen toiminta, työpajat ja muut aktiviteetit ovat avoimia kaikille tarkkuuspaikannuksesta ja älylogistiikasta kiinnostuneille tahoille.

Projektin vastuuhenkilö: Petri Välisuo, Heidi Kuusniemi

Projektin muut tutkijat: Heidi Kuusniemi, Timo Mantere, Ahm Shamsuzzoha, Mohammed Elmusrati, Mahmoud Elsanhoury, Dalbert Oneybuchi, Akpo Siemuri, Kannan Selvan

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
219 940€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
107 096€
Kokonaisbudjetti
271 345€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Älykkäät sähköjärjestelmät
Networked value systems NeVS
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio