Jani Boutellier

Tietotekniikan apulaisprofessori
Autonomisten laitteiden ja robotiikan määrä kasvaa tulevaisuudessa – uudenlaisten 3D-mallien muodostus on Jani Boutellierin tiimin tutkimuskohde
Jani Boutellier profiilikuva

Tietotekniikan apulaisprofessori Jani Boutellier kehittää jatko-opiskelijoiden kanssa uusia tapoja muodostaa 3D-malleja. Nämä tavat ohjaavat tulevaisuudessa robottien ja autonomisten laitteiden suunnistus- ja ympäristön hahmottamiskykyä. Jani on nähnyt 15 vuoden tutkijan urallaan paljon muutoksia tutkijan työssä. Esimerkiksi avoimen tieteen periaate on yleistynyt tietokonenäön alalla ja työn sosiaalinen sekä kansainvälinen luonne on korostunut entisestään.

Mitä tutkit juuri nyt?

Tutkimukseni on aina suuntautunut enemmän yritysmaailmaan kuin yhteiskuntaan tai yksilöön. Vaasan yliopistolla tutkimukseni on palannut juurilleen eli tietokonenäköön, josta aloitin vuonna 2005 Oulun yliopistossa. Tietokonenäkö on monitieteinen ala, joka tutkii tietokoneiden korkeatasoista digitaalisten kuvien tai videoiden ymmärrystä. Ala pyrkii automatisoimaan ihmisen visuaalinen järjestelmän tehtäviä. Tietokonenäkö keskittyy tietojen automaattiseen poimintaan ja käsittelyyn kuvasta tai kuvien sarjasta.

Tämän teeman ympärille olemme kehittäneet yhdessä jatko-opiskelijoiden kanssa uudenlaisia tapoja muodostaa 3D-malleja esineistä ja ympäristöstä. Näillä on useita sovelluskohteita sisätilapaikannuksesta virtuaalitodellisuuteen ja 3D -tulostamiseen. Toisaalta, yksi jatko-opiskelijani on perehtynyt esimerkiksi äärimmäisen kiinnostavaan äänisignaalien pohjalta tapahtuvaan paikannukseen. 

Miksi on tärkeää tutkia tietotekniikkaa?

Tietotekniikan tutkijoita on maailmalla runsaasti ja ala kehittyy huimaa vauhtia. Pienetkin edistysaskeleet ovat kovan työn takana, mutta ne ovat merkittäviä jatkokehityksen kannalta. Uudentyyppiset 3D-mallit ovat ensiarvoisen tärkeitä muun muassa robottien ja autonomisten laitteiden suunnistus- ja ympäristön hahmottamiskyvyn kehittämiseksi. Sama koskee äänisignaalien kautta tapahtuvaa paikannusta. Autonomisten laitteiden määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Tulevaisuudessa ne paikallistavat itsensä sekä suunnistavat käyttäen useita havainnointitapoja, aivan kuten ihmisetkin.

Mikä sai sinut innostumaan tutkimuksesta?

Tutkimusaiheet olivat innostavia urani alusta asti, ja pääsin samalla hyödyntämään pitkäaikaista harrastustani tietokoneiden ohjelmointia. Olen myös oppinut arvostamaan sitä, että työnkuvan puolesta pysyy hyvin perillä tietotekniikan kehityksestä.

Minkä tutkimustuloksesi nostaisit juuri tällä hetkellä esiin?

Jatko-opiskelijani teki hienon artikkelin uudenlaisten 3D-mallien kehittelystä keväällä 2021, ja artikkeli on nyt vertaisarvioinnissa. Nämä tulokset antavat erinomaisen pohjan seuraaville edistysaskelille 3D-mallinnuksen kehittämisessä ympäristön mallintamisen suuntaan.

Mikä on neuvosi yrityksille?

Suosittelen yrityksiä ottamaan yhteyttä yliopistoihin, jos he haluavat tietää tieteen viimeisimmät kehitysaskeleet. Tutkimustulosten matka laboratorioympäristöstä kaupallisiksi laitteiksi ja ohjelmistoiksi voi viedä kymmenenkin vuotta. On helpompaa ennustaa tekniikan lähitulevaisuuden kehitystä, jos tietää mitä tutkimuksessa on tällä hetkellä pinnalla.

Miten tutkijan työ on muuttunut tai tulee muuttumaan? Onko työsi sosiaalista: tapaatko paljon muita ihmisiä?

15 vuoden työurani aikana olen havainnut, että tietotekniikan parissa avoimen tieteen periaate on yleistynyt. Julkaisuihin liittyviä algoritmeja ja dataa julkaistaan nykyään enemmän. Joillakin osa-alueilla, kuten koneoppimisessa ja tietokonenäössä käytännöstä on tullut myös vaatimus. Tietotekniikassa tutkimusta ja julkaisuja työstetään tiimissä, joten työnluonne on sosiaalinen. Sosiaalisuus ilmenee tavoilla, joihin korona-aikaan muilla aloilla vasta totutellaan. Esimerkkinä tästä ovat yhteydenpito erilaisten videoneuvottelu- ja pikaviestintäohjelmien avulla. Työn luonteeseen kuuluu myös kansainvälisyys. Koko työurani aikana yhteistyökumppanit ovat koostuneet sekä kansainvälistä että paikallista toimijoista.

Fakta
Jani Boutellier