Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Avoimen yliopiston väylä on yksi tapa päästä opiskelemaan yliopistoon. Keväisin järjestetään päävalinnan lisäksi avoimen väylän haku, jossa opiskelija hakee tutkinto-oikeutta yliopistoon. Hakukriteerit vaihtelevat vuosittain, esimerkiksi keväällä 2021 hakukriteereinä on 50–60 op:n yliopisto-opinnot, (haetusta opintosuunnasta 25–30 op sekä kieli- ja menetelmäopintoja). Sisäänpääsyyn voivat vaikuttaa myös arvosanat sekä muut suoritetut opinnot.

Opintotarjonnasta ja opiskelijan omasta aktiivisuudesta riippuen avoimen väylän vaatimat opinnot vievät keskimäärin 2-3 lukuvuotta.

Avoimen yliopiston opinnot on tarkoitettu opiskeltavaksi työn ohessa. Osa opinnoista on kokonaan verkossa tai etänä suoritettavia, osassa on luentoja (koronatilanne voi vaikuttaa toteutustapoihin). Oppitunnit ovat iltaisin sekä joillakin opintojaksoilla myös lauantaisin. Perinteisten paperitenttien tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti lauantaisin, Moodle-tentit suoraan opintojaksojen Moodle-alustoilla erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Avoimen yliopiston opintoihin ei pääsääntöisesti myönnetä korvaavuuksia. Opintojen korvaavuuksia katsotaan vasta sitten, kun olet yliopiston varsinainen tutkinto-opiskelija. Poikkeuksena tässä ovat HTK-tutkintoon johtavat opinnot (ole yhteydessä opintoneuvojiimme).

Väylään/tutkintoon voi sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja mm. sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen kelpoisuudesta tutkintoon on kuitenkin syytä neuvotella etukäteen. Korvattavan sivuaineen/opintojen tulee tietysti soveltua haetun opintosuunnan tutkintorakenteeseen.

Avoimen yliopiston opinnoilla voi täydentää aikaisemmassa tutkinnossa olevia opintoja. Maisterihaussa huomioidaan haettavan opintosuunnan korkeakouluopinnot (ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot), niiden laajuus ja arvosanat. Lisätietoja löydät kunkin maisteriohjelman omilta nettisivuilta.

Avoimen yliopiston opintoneuvojat auttavat sinua opintojesi suunnittelussa.

Mikäli työnantaja tai joku muu taho maksaa opintomaksusi, et voi tehdä itse ilmoittautumista ILPA ilmoittautumispalvelussa, vaan sinun tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin, jossa sinulta pyydetään tarvittavat henkilö- ja laskutustiedot ja ilmoittautuminen tehdään sen jälkeen puolestasi.

Opiskelijanumero on osa käyttäjätunnustasi (käyttäjätunnuksen numero-osa la-alkuisen kirjainosan jälkeen). Avoimen yliopiston opiskelijat tarvitsevat opiskelijanumeroaan mm. opiskelijatietojärjestelmä WebOodiin kirjautumisessa, verkko-opinnoissa (oppimisalusta Moodle), tentti-ilmoittautumisessa, tenttivastauspaperissa ja muussa opiskeluun liittyvässä asioinnissa. Opiskelijat aktivoivat käyttäjätunnuksensa Käyttäjätunnuksen ja salasanan hallintapalvelussa, josta voit myös käydä tarkastamassa unohtuneen opiskelijanumeron. Opiskelijanumero on henkilökohtainen ja pysyy aina samana Vaasan yliopiston opintoja suoritettaessa.

Moodlen kurssiavaimen (mikäli Moodle on käytössä ko. opintojaksolla) lähetetään kurssiviestin mukana kaikille osallistujille noin 1-2 päivää ennen opintojakson alkamista. Viestissä on ohjeet kurssialustalle rekisteröitymiseen.

Opintojakson aikataulun löydät Opintopolun opintojaksokuvauksesta. Linkit opintojaksokuvauksiin löydät Opintotarjonta-sivultamme.

 

Virallisen, leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen, jossa näkyvät kaikki hyväksytysti suorittamasi opinnot laajuksineen ja arvosanoineen voit tilata tällä lomakkeella avoimen yliopiston opiskelijapalveluista oheisella verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös opiskelutodistuksen, jossa näkyy opintojesi kesto, mutta ei arvosanoja.

WebOodista voit ladata itse myös myös virallisen, sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen:

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi sisään WebOodiin
2. Valitse valikosta otsikon "Työkalut" alta kohta "Opiskelutodistukset"
3. Paina "Luo suoritusote" -painiketta
4. Valitse suoritusotteen kieli ja luo halutessasi julkinen linkki, jonka voit jakaa esim. työnantajalle, raporttiin.
5. Paina "Tilaa" -painiketta.
6. Suoritusote valmistuu ladattavaksi/jaettavaksi noin minuutin sisällä Tilatut suoritusotteet -otsikon alle.

Tenttien tarkistusaika on 30 päivää tenttipäivästä ja muiden opintosuoritusten tarkistusaika on 30 päivää viimeisestä tehtävän palautuspäivämäärästä. Tenttitulokset päivittyvät tarkistusajan päätyttyä kahden viikon kuluessa opintosuoritusrekisteriin WebOodiin. Arvosanat päivittyvät myös Moodlen etusivun Suoritukset-osioon.

Hyväksyttyjen suoritusten arvosanat löytyvät WebOodista > Omat opinnot > Suoritukset. Osasuorituksien tuloksia voi tiedustella suoraan opettajalta.

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole oikeutettuja tutkinto-opiskelijoiden etuihin kuten opiskelijakorttiin ja opintotukeen. Voit kuitenkin opiskella työttömänä työnhakijana tietyin kriteerein tai saada aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu työttömänä

Voit opiskella lyhytkestoisesti (max. 6 kk) menettämättä työttömyysetuuttasi, mikäli olet yli 25-vuotias. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista (max. 24 kk). Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysetuuteen. 

Aikuiskoulutustuki

Mikäli sinulla on takana 8 vuotta työhistoriaa, on sinulla mahdollista hakea opintoihin aikuiskoulutustukea. 

Tutustu opiskelijoiden ohjeisiin ja järjestelmäohjeisiin. Voit olla myös yhteydessä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin, he auttavat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.