Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Avoimen yliopiston väylä on yksi tapa päästä opiskelemaan yliopistoon. Keväisin järjestetään päävalinnan lisäksi avoimen väylän haku, jossa opiskelija hakee tutkinto-oikeutta yliopistoon. Hakukriteerit vaihtelevat vuosittain ja ne kannattaa tarkistaa aina erikseen. Esimerkiksi keväällä 2023 hakukriteereinä ovat 50–60 op:n yliopisto-opinnot, (haetusta opintosuunnasta 25–30 op sekä kieli- ja menetelmäopintoja). Sisäänpääsyyn voivat vaikuttaa myös arvosanat sekä muut suoritetut opinnot.

Opintotarjonnasta ja opiskelijan omasta aktiivisuudesta riippuen avoimen väylän vaatimat opinnot vievät keskimäärin 2-3 lukuvuotta.

Avoimen yliopiston opinnot on tarkoitettu opiskeltavaksi työn ohessa. Suurin osa opinnoista on kokonaan verkossa tai etänä suoritettavia, osassa on luentoja (koronatilanne voi vaikuttaa toteutustapoihin). Oppitunnit ovat iltaisin sekä joillakin opintojaksoilla myös lauantaisin. Perinteisten paperitenttien tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti lauantaisin, Moodle-tentit suoraan opintojaksojen Moodle-alustoilla erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Avoimen yliopiston opintoihin ei pääsääntöisesti myönnetä korvaavuuksia. Opintojen korvaavuuksia katsotaan vasta sitten, kun olet yliopiston varsinainen tutkinto-opiskelija. Poikkeuksena tässä ovat julkishallinnon HTK-tutkintoon johtavat opinnot (ole yhteydessä opintoneuvojiimme).

Väylään/tutkintoon voi sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja mm. sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen kelpoisuudesta tutkintoon on kuitenkin syytä neuvotella etukäteen, avoimen väylään tähtäävien opiskelijoiden kannattaa olla yhteydessä avoimen yliopiston opintoneuvontaan. Korvattavan sivuaineen/opintojen tulee tietysti soveltua haetun opintosuunnan tutkintorakenteeseen.

Avoimen yliopiston opinnoilla voi täydentää aikaisemmassa tutkinnossa olevia opintoja. Maisterihaussa huomioidaan haettavan opintosuunnan korkeakouluopinnot (ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot), niiden laajuus ja arvosanat. Lisätietoja löydät kunkin maisteriohjelman omilta verkkosivuilta.

Jos työnantaja tai jokin muu taho maksaa opintomaksusi, tutustu ohjeisiin verkkosivuillamme.

Moodlen kurssiavaimen (mikäli Moodle on käytössä ko. opintojaksolla) lähetetään kurssiviestin mukana kaikille osallistujille noin 1-2 päivää ennen opintojakson alkamista. Viestissä on ohjeet kurssialustalle rekisteröitymiseen. Mikäli et ole viimeistään opintojakson alkamispäivänä saanut kurssiavainta, tarkista ensin sähköpostisi roskapostisuodatin. Voit olla yhteydessä myös avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.

Opintojakson aikataulun löydät Opintopolun opintojaksokuvauksesta. Linkit opintojaksokuvauksiin löydät Opintotarjonta-sivultamme.

Virallisen, leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen, jossa näkyvät kaikki hyväksytysti suorittamasi opinnot laajuksineen ja arvosanoineen voit tilata tällä lomakkeella avoimen yliopiston opiskelijapalveluista oheisella verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös opiskelutodistuksen, jossa näkyy opintojesi kesto, mutta ei arvosanoja.

Ohjeet Peppi-opiskelijatietojärjestelmästä ladattavan opintosuoritusotteen tilaamiseen löydät verkkosivuiltamme.

Tenttien tarkistusaika on 30 päivää tenttipäivästä (tai tenttiperiodin päättymispäivästä) ja muiden opintosuoritusten tarkistusaika on 30 päivää viimeisestä tehtävän palautuspäivämäärästä. Tenttitulokset päivittyvät tarkistusajan päätyttyä kahden viikon kuluessa opintosuoritusrekisteriin opiskelijatietojärjestelmään. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan opiskeluoikeuksittain Pepin opiskelijan työpöydällä (ei enää Moodlessa).

Vaasan yliopisto rohkaisee tutustumaan tekoälyn ja suurten kielimallien mahdollisuuksiin opetuksessa ja oppimisessa. Myös Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa noudatetaan yliopistossa määriteltyjä periaatteita tekoälyn hyödyntämiseksi oppimisen tukena. 

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole oikeutettuja tutkinto-opiskelijoiden etuihin kuten opiskelijakorttiin ja opintotukeen. Voit kuitenkin opiskella työttömänä työnhakijana tietyin kriteerein tai saada aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu työttömänä

Voit opiskella lyhytkestoisesti (max. 6 kk) menettämättä työttömyysetuuttasi, mikäli olet yli 25-vuotias. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista (max. 24 kk). Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysetuuteen. 

Aikuiskoulutustuki

Mikäli sinulla on takana 8 vuotta työhistoriaa, on sinulla mahdollista hakea opintoihin aikuiskoulutustukea. 

Voit tarkastella omia ilmoittautumisiasi sekä ladata kuitin maksamistasi opinto-/palvelumaksusta ilmoittautumispalvelu Eduplanissa. Löydät tarkemmat ohjeet kuitin lataamiseen sivulta "Ilmoittautuminen, maksaminen ja opintojen aloittaminen".

Tutustu opiskelijoiden ohjeisiin ja järjestelmäohjeisiin. Voit olla myös yhteydessä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin, he auttavat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.