Opiskelijapalvelut ja opintojen ohjaus

Opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa saat apua opiskelijapalvelusta, joka antaa tietoa ja auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa: opintotarjonta, opetus- ja tenttiaikataulut, ilmoittautumiset ja peruutukset, tentti-ilmoittautumiset ja -tulokset, opiskeluun ja tenttimiseen liittyvät käytännön ohjeet, ajankohtaiset asiat ja hinnasto. Opintoneuvojamme auttavat sinua opintojen suunnittelussa (esimerkiksi HOPS ja tutkintotavoitteinen opiskelu).

Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut sijaitsee Vaasan yliopiston Konttori-rakennuksen 1. kerroksessa osoitteessa Puuvillakuja 8, Vaasa. Ota yhteyttä opiskelijapalveluihin soittamalla 029 449 8004 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: avoinyo(at)uwasa.fi. Opiskelijapalvelut on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-15. 

Opintoneuvonta avoimessa yliopistossa

Opintoneuvoja on apuna kaikissa opintojen vaiheissa ja auttaa yksilöllisen opintosuunnitelman laatimisessa.

Vaasan seudulla opintoneuvonnasta vastaa Kristiina Pulakka.

Tampereen, Helsingin, Seinäjoen ja Kokkolan sekä muiden paikkakuntien opintojen ohjausta haluavat voivat ottaa yhteyttä alueelliseen opintoneuvoja Tiia Ahoseen.

Järjestämme joka syksy infotilaisuuksia, jotka on suunnattu etenkin uusille opiskelijoillemme.

Ota yhteyttä 

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Tiia Ahonen 
Asiantuntija, alueellinen opintoneuvoja, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8456

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella tavoitteellisesti tutkintoon tähdäten. Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen.

HOPS:in avulla suunnitellaan alustavasti opintojen rakenne ja aikataulu, jotta opinnot etenisivät opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. HOPS elää opiskelun mukana, joten säännöllinen tarkistus ja päivittäminen ovat tarpeen aika ajoin.

Suunnitelma kannattaa tehdä ainakin vuositasolla, mutta yliopistotutkintoon tähtäävien opiskelijoiden olisi hyvä tehdä HOPS kattamaan useamman lukuvuoden opinnot. Opintosuunnitelman on hyvä olla ennemmin väljä kuin liian tiukka, sillä opintojen vaativuus ja ajantarve saattavat yllättää.

Opintojen ohjausta antava henkilökuntamme on apunasi kaikissa opintojen vaiheissa ja auttaa opintosuunnitelman laatimisessa. Ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta.

Opintojen erityisjärjestelyt avoimessa yliopistossa

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat voivat erityisestä syystä hakea opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan opiskelun tueksi tehtyjä erityisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät opintojen suorittamiseen ja arviointiin. Erityisjärjestelyiden ei kuitenkaan tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Hakemukset käsitellään ja järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti.

Erityisjärjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen opiskelijalle saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai yksilöllisiä tenttijärjestelyitä (esim. lisäaika, häiriötön tila tai tietokoneen käytön salliminen).

Erityisjärjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Erityisjärjestelyiden tarpeet ja toiveet on hyvä kirjata myös henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin. HOPSin avulla tarpeista ja toiveista voi helposti tiedottaa opettajille ja muille opintojen ohjaajille.

Yliopistolla ei ole tulkkipalveluita. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kampusalueen opetustilat ovat teknisesti pääosin hyvin varusteltuja, ja niissä pystytään hyödyntämään uusinta opetusteknologiaa. Yliopistolla on kannettava, ensisijaisesti kuulokojeen käyttäjille tarkoitettu induktiolaitteisto.

Kirjaston esteetöntä opiskelua tukeviin palveluihin kuuluvat mm. lukivaikeuksisille opiskelijoille suunnattu kurssikirjojen pidempi laina-aika, Lingua-itseopiskeluluokan tietokoneelle asennettu ClaroRead-puhesynteesiohjelma ja tasoskanneri. Valtion erikoiskirjasto Celia puolestaan tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina ilmaiseksi kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

Kursseilla tarvittavasta opetusmateriaalista (mm. kirjallisuus) tiedotetaan opinto-oppaissa, minkä lisäksi opetuksen alkaessa ilmoitetaan muu kurssilla tarvittava materiaali. Kurssista vastaavaan opettajaan voi olla yhteydessä esim. sähköpostitse etukäteen.

Miten haen erityisjärjestelyitä?

Mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai erityisjärjestelyitä opiskelun tueksi ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopäällikköön.

Yhteydenotto tulee tehdä joko jo ennen opintojen tai opintojakson aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen, jotta opetuksen erityisjärjestelyt ehdittäisiin ottaa huomioon.

Erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Voit tulostaa sen tältä sivulta. Voit myös täyttää hakemuksen sähköisesti ja printata sen. Muista myös allekirjoitus!

Hakemuksessa määrittelet, millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan todistus), joista ilmenee perusteet erityisjärjestelyiden hakemiselle.

Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot avoimen yliopiston opintopäällikölle, joka keskustelee kanssasi erityisjärjestelyistä. Muista varata aika opintopäälliköltä etukäteen! Tapaamisen jälkeen opintopäällikkö tekee suosituksen erityisjärjestelyistä. Jos suositus koskee keskitettyjä tenttijärjestelyitä, myös tenttijärjestelyistä vastaava opintoasiainsihteeri saa tiedoksi hakemuksen suositusosion.

Opintopäällikkö toimittaa sinulle kopion hakemuksestasi ja suosituksesta sekä palauttaa samalla asiantuntijalausunnon. Alkuperäinen hakemus ja suositus jää opintopäällikön arkistoon. Suositus säilytetään korkeintaan opinto-oikeutesi ajan, ellet pyydä sitä poistettavaksi arkistosta jo aikaisemmin.

Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea erityisjärjestelyitä uudelleen, esim. mikäli tilanteesi muuttuu tai opintosi jatkuvat ja tarvitset erityisjärjestelyitä suosituksen voimassaoloajan jälkeen.

Käytä suositusta sopiessasi erityisjärjestelyistä opettajien kanssa. Voit esittää opettajalle pelkästään hakemuksen toisen sivun eli varsinaisen suosituksen. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25). Opintopäällikön lisäksi opettajat tai yhteyshenkilöt eivät näe hakemuksesi perusteena olevia asiantuntijalausuntoja, ellet itse halua niitä heille näyttää.

Erityisjärjestelyiden on tarkoitus turvata sinulle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisesi. Muistathan kuitenkin, että opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta. Erityisjärjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Ota yhteyttä

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Infotilaisuudet avoimen yliopiston opiskelijoille

Avoin yliopisto järjestää opintonsa aloittaville tai opiskelusta kiinnostuneille syksyisin infotilaisuuksia, joiden tarkoituksena on vauhdittaa opintojen alkua. Infotilaisuuksissa kerrotaan avoimen yliopiston opiskelukäytännöistä, käydään läpi opintojen rakennetta ja kerrotaan lisää avoimen yliopiston väylästä. Infotilaisuuksia järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissamme.

Vaasassa pidettäviin infotilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot yhteistyöoppilaitosten infotilaisuuksiin heidän sivuiltaan.

 

Opintoinfot Vaasassa syksyllä 2021

 

 


Opintoinfot yhteistyöoppilaitoksissa syksyllä 2021

 • Tampereen kesäyliopisto
  Aika: ma 30.8.2021 klo 17.00 - 18.30
  Paikka: Verkkoinfo Zoomissa
  Lue lisää
   
 • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
  Aika: ti 31.8.2021 klo 17.00 - 18.00
  Paikka: Verkkoinfo Zoomissa
  Lue lisää
   
 • Aktiivi-instituutti/Helsingin aikuisopisto
  Aika: to 2.9.2021 klo 17.30 - 18.30
  Paikka: Verkkoinfo Zoomissa
  Lue lisää
   
 • Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
  Aika: ma 6.9.2021 klo 17 - 18.30
  Paikka: Verkkoinfo Zoomissa
  Salasana: 258398
   
 • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto / yliopistokeskus Chydenius
  Aika: ke 8.9.2021 klo 17.30 - 19.00
  Paikka: Verkkoinfo Zoomissa
  Lue lisää