Opiskelijapalvelut ja opintojen ohjaus

Opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa saat apua opiskelijapalvelusta, joka antaa tietoa ja auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa: opintotarjonta, opetus- ja tenttiaikataulut, ilmoittautumiset ja peruutukset, tentti-ilmoittautumiset ja -tulokset, opiskeluun ja tenttimiseen liittyvät käytännön ohjeet, ajankohtaiset asiat ja hinnasto. Opintoneuvojamme auttavat sinua opintojen suunnittelussa (esimerkiksi HOPS ja tutkintotavoitteinen opiskelu).

Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut sijaitsee Vaasan yliopiston Konttori-rakennuksen 1. kerroksessa osoitteessa Puuvillakuja 8, Vaasa. Ota yhteyttä opiskelijapalveluihin soittamalla 029 449 8004 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: avoinyo(at)uwasa.fi. Opiskelijapalvelut on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-15. 

Opintoneuvonta avoimessa yliopistossa

Opintoneuvoja on apuna kaikissa opintojen vaiheissa ja auttaa yksilöllisen opintosuunnitelman laatimisessa. Ole yhteydessä opintoneuvojiimme Kristiina Pulakkaan ja Tiia Ahoseen.

Järjestämme joka syksy infotilaisuuksia, jotka on suunnattu etenkin uusille opiskelijoillemme.

Jos haluat varata opintoneuvonta-ajan, voit olla suoraan yhteydessä opintoneuvojiimme tai jättää yhteydenottopyynnön tämän lomakkeen kautta.

Opiskelu Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa
Katso video

Ota yhteyttä 

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Tiia Ahonen 
Asiantuntija, alueellinen opintoneuvoja, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8456

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella tavoitteellisesti tutkintoon tähdäten. Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen.

HOPS:in avulla suunnitellaan alustavasti opintojen rakenne ja aikataulu, jotta opinnot etenisivät opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. HOPS elää opiskelun mukana, joten säännöllinen tarkistus ja päivittäminen ovat tarpeen aika ajoin.

Suunnitelma kannattaa tehdä ainakin vuositasolla, mutta yliopistotutkintoon tähtäävien opiskelijoiden olisi hyvä tehdä HOPS kattamaan useamman lukuvuoden opinnot. Opintosuunnitelman on hyvä olla ennemmin väljä kuin liian tiukka, sillä opintojen vaativuus ja ajantarve saattavat yllättää.

Opintojen ohjausta antava henkilökuntamme on apunasi kaikissa opintojen vaiheissa ja auttaa opintosuunnitelman laatimisessa. Ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta.

Opintojen yksilölliset järjestelyt avoimessa yliopistossa

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat voivat erityisestä syystä hakea opiskeluun liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä. Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan opiskelun tueksi tehtyjä erityisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät opintojen suorittamiseen ja arviointiin. Yksilöllisten järjestelyiden ei kuitenkaan tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Hakemukset käsitellään ja järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti.

Yksilölliset järjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen opiskelijalle saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai yksilöllisiä tenttijärjestelyitä (esim. lisäaika, häiriötön tila tai tietokoneen käytön salliminen).

Yksilöllisten järjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Yksilöllisten järjestelyiden tarpeet ja toiveet on hyvä kirjata myös henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin. HOPSin avulla tarpeista ja toiveista voi helposti tiedottaa opettajille ja muille opintojen ohjaajille.

Yliopistolla ei ole tulkkipalveluita. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kampusalueen opetustilat ovat teknisesti pääosin hyvin varusteltuja, ja niissä pystytään hyödyntämään uusinta opetusteknologiaa. Yliopistolla on kannettava, ensisijaisesti kuulokojeen käyttäjille tarkoitettu induktiolaitteisto.

Kirjaston esteetöntä opiskelua tukeviin palveluihin kuuluvat mm. lukivaikeuksisille opiskelijoille suunnattu kurssikirjojen pidempi laina-aika, Lingua-itseopiskeluluokan tietokoneelle asennettu ClaroRead-puhesynteesiohjelma ja tasoskanneri. Valtion erikoiskirjasto Celia puolestaan tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina ilmaiseksi kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

Kursseilla tarvittavasta opetusmateriaalista (mm. kirjallisuus) tiedotetaan opinto-oppaissa, minkä lisäksi opetuksen alkaessa ilmoitetaan muu kurssilla tarvittava materiaali. Kurssista vastaavaan opettajaan voi olla yhteydessä esim. sähköpostitse etukäteen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyitä?

Mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai yksilöllisiä järjestelyitä opiskelun tueksi ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopäällikköön.

Yhteydenotto tulee tehdä joko jo ennen opintojen tai opintojakson aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen, jotta opetuksen yksilölliset järjestelyt ehdittäisiin ottaa huomioon.

Yksilöllisiä järjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Voit tulostaa sen tältä sivulta. Voit myös täyttää hakemuksen sähköisesti ja printata sen. Muista myös allekirjoitus!

Hakemuksessa määrittelet, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan todistus), joista ilmenee perusteet yksilöllisten järjestelyiden hakemiselle.

Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot avoimen yliopiston opintopäällikölle, joka keskustelee kanssasi yksilöllisistä järjestelyistä. Muista varata aika opintopäälliköltä etukäteen! Tapaamisen jälkeen opintopäällikkö tekee suosituksen yksilöllisistä järjestelyistä. Jos suositus koskee keskitettyjä tenttijärjestelyitä, myös tenttijärjestelyistä vastaava opintoasiainsihteeri saa tiedoksi hakemuksen suositusosion.

Opintopäällikkö toimittaa sinulle kopion hakemuksestasi ja suosituksesta sekä palauttaa samalla asiantuntijalausunnon. Alkuperäinen hakemus ja suositus jää opintopäällikön arkistoon. Suositus säilytetään korkeintaan opinto-oikeutesi ajan, ellet pyydä sitä poistettavaksi arkistosta jo aikaisemmin.

Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä uudelleen, esim. mikäli tilanteesi muuttuu tai opintosi jatkuvat ja tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä suosituksen voimassaoloajan jälkeen.

Käytä suositusta sopiessasi yksilöllisistä järjestelyistä opettajien kanssa. Voit esittää opettajalle pelkästään hakemuksen toisen sivun eli varsinaisen suosituksen. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25). Opintopäällikön lisäksi opettajat tai yhteyshenkilöt eivät näe hakemuksesi perusteena olevia asiantuntijalausuntoja, ellet itse halua niitä heille näyttää.

Yksilöllisten järjestelyiden on tarkoitus turvata sinulle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisesi. Muistathan kuitenkin, että opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee yksilöllisten järjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta. Yksilöllisten järjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Mikäli olet Vaasan yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija, sinun tulee hakea yksilöllisiä opintojärjestelyitä opintopsykologin kautta. Tutkinto-opiskelijana myönnetty suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä on voimassa myös avoimen yliopiston opinnossa suosituksessa mainitun ajan. Lue lisää tutkinto-opiskelijoiden Jolla -intranetistä (Jolla on tarkoitettu vain läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, vaatii kirjautumisen).

Ota yhteyttä

Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö, avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8457

Infotilaisuudet avoimen yliopiston opiskelijoille

Avoin yliopisto järjestää opintonsa aloittaville tai opiskelusta kiinnostuneille syksyisin infotilaisuuksia, joiden tarkoituksena on vauhdittaa opintojen alkua. Infotilaisuuksissa kerrotaan avoimen yliopiston opiskelukäytännöistä, käydään läpi opintojen rakennetta ja kerrotaan lisää avoimen yliopiston väylästä. Infotilaisuuksia järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissamme.

Vaasassa pidettävään infotilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot yhteistyöoppilaitosten infotilaisuuksiin heidän sivuiltaan.

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoinfot lkv 24-25


Opintoinfo Vaasassa syksyllä 2024

Opintoinfot yhteistyöoppilaitoksissa syksyllä 2024

 • Helsingin aikuisopisto
  Yleisinfo opiskelusta avoimessa yliopistossa
  Aika: to 29.8.2024 klo 17.30 - 19.00
  Paikka: Verkkoinfo Teamsissa
  Lisätiedot: toimisto@helao.fi

 • Helsingin aikuisopisto
  Kauppatieteiden opintoinfo
  Aika: to 5.9.2024 klo 17.30 - 19.00
  Paikka: Verkkoinfo Teamsissa
  Lisätiedot: toimisto@helao.fi