Image
neljä ihmistä kampuksella

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Opiskelumahdollisuuksia kaikille

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Vaasan yliopiston opintoja vapaasti koulutustaustasta, elämäntilanteesta ja iästä riippumatta. Opetus järjestetään pääasiassa monimuoto- ja verkko-opetuksena. Mahdollinen lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua opintoihin. Vaasan yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lukuvuoden 2021-2022 opintotarjonta

Voit hakea sinua kiinnostavia opintoja opintotarjonnastamme ympäri Suomea. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2022 opintoihin avataan 15.12.2021 klo 10! Ilmoittautumaan pääset kutakin opintojaksoa klikkaamalla.

Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka - ayMARK2046 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Brändijohtaminen - ayMARK2032 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Content Marketing and Medial Planning - ayMARK2051 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Cross-Cultural Management - ayJOHT3002 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Digital Platforms and Marketing Essentials - ayMARK2050 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Henkilöstöjohtaminen - ayJOHT2040 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Henkilöstöoikeus - ayTOIK2030 Opintojakso, 6 op Monimuoto Vaasa Kevät 2022
International Trade and Finance Law - ayTOIK3043 Opintojakso, 6 op Monimuoto Vaasa Kevät 2022
Introduction to International Business - ayINTB1001 Opintojakso, 3 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Johdatus laskentatoimeen - ayLASK1013 Opintojakso, 3 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Johdatus pankkitoimintaan - ayKANS2016 Opintojakso, 5 op Lähiopetus, Monimuoto Vaasa Syksy 2021
Johdon laskentatoimi - ayLASK2052 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuus Opintokokonaisuus, 28 op, Sisältyvät opinnot Verkko-opiskelu, Monimuoto Vaasa Syksy 2021
Johtamisen perusteet - ayJOHT1012 Opintojakso, 6 op Monimuoto Vaasa Syksy 2021
Julkinen talous ja instituutiot - ayKANS2005 Opintojakso, 5 op Monimuoto Vaasa Kevät 2022
Kandidaatintutkielma - ayJOHT2016 Opintojakso, 10 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö - ayLASK1003 Opintojakso, 0,5 op Verkko-opiskelu, Itsenäinen opiskelu Vaasa Syksy 2021
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö - ayLASK1003 Opintojakso, 0,5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet - ayLASK1002 Opintojakso, 2,5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet - ayLASK1002 Opintojakso, 2,5 op Verkko-opiskelu, Itsenäinen opiskelu Vaasa Syksy 2021
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu - ayLASK2051 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu harjoitustyö - ayLASK2050 Opintojakso, 3 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Kuluttajakäyttäytyminen - ayMARK2009 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Laskentatoimi ja rahoitus, opintokokonaisuus Opintokokonaisuus, 27 op, Sisältyvät opinnot Lähiopetus, Verkko-opiskelu, Monimuoto Vaasa Syksy 2021
Leading People - ayJOHT2032 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu, Monimuoto Vaasa Syksy 2021

Päiväopetukseen integroidut opintojaksot lukuvuonna 2021-2022

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnassa lukuvuodelle 2021-2022 on myös päiväopetukseen integroituja jaksoja. Opetus on päiväopetusta samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa - toteutustavat voivat vaihdella. Opinnot ovat maksullisia, 10€/opintopiste. Integroituja paikkoja on rajoitetusti, pääsääntöisesti n. 5 paikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille/ opintojakso. Muutokset aikatauluissa ja toteuttamistavoissa ovat mahdollisia koronatilanteesta riippuen.

HUOM! Integroidut opinnot on tarkoitettu vain avoimen yliopiston opiskelijoille, ei tutkinto-opiskelijoille (tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat normaalisti Pepissä).

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2022 opintoihin avataan 15.12.2021 klo 10.

Kysymyksiä?

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut antavat tietoa ja auttavat kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa:
029 449 8004, avoinyo(at)uwasa.fi.