Image
Nainen hymilee kampuksella. kaksi henkilöä taustalla

Hallintotieteet avoimessa yliopistossa

Opiskele avoimessa yliopistossa

Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella aluetiedettä, julkisjohtamista, julkisoikeutta sekä sosiaali- ja terveyshallintotiedettä.

Monipuolinen valikoima opintoja

Voit suorittaa avoimessa yliopistossa yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia eri hallintotieteiden osa-alueilta. Suuri osa opinnoista järjestetään verkossa, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun. Katso kaikki hallintotieteiden opinnot.

Lukuvuoden 2024-2025 tarjonnastamme löytyvät esimerkiksi Hallintotieteiden perusopinnot 30 op, joka koostuu eri opintosuuntien peruskursseista. Ilmoittautuminen tapahtuu opintojaksokohtaisesti.
 

Avoimen yliopiston väylän kautta hallintotieteiden opiskelijaksi

Voit hakea avoimen yliopiston väylän kautta hallintotieteiden tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lue lisää avoimen yliopiston väylästä.

opiskelijoita

Oletko kiinnostunut sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmasta?

Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan voi hakea korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa vuosittain. Tässä hallintotieteiden maisterin tutkintoon tähtäävässä ohjelmassa tarkastellaan erityisesti hyvinvointiyhteiskunnan ja sen organisaatioiden toimintaa, palveluita ja johtamista. Ohjelmaan voi hakeutua sellainen hakija, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveyshallintotiedettä tai siihen rinnastettavaa oppiainetta vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa on lukuvuonna 2024-2025 tarjolla sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintokokonaisuus 27 op, joka täyttää valintaperusteissa kerrotun yliopistollisen kokonaisuuden vaatimuksen. Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Opintokokonaisuus (yht. 27 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • AYHTK1200 Julkinen johtaminen, 6 op
  • AYHTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op
  • AYHTK2404 Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa, 5 op
  • AYHTK2405 Hyvinvointipalveluiden digitalisaatio, 5 op
  • AYHTK2414 Global Health Governance, 5 op (opetus- ja suorituskieli suomi)

Pääset ilmoittautumaan opintoihimme näiden sivujen kautta. 

Tarkista kunkin toteutuksen tarkemmat aikataulutiedot. Maisterihaun valintaperusteiden mukaan yliopistollisen opintokokonaisuuden on oltava valmiina ja opintorekisteriin merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä.

Suosittelen avoimen opintoja aivan kaikille! Avoimessa sinulla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiäkin kursseja, jolloin pääset näkemään minkälaista kyseisen alan opiskelu tulee olemaan.

Daphna Malka
Hallintotieteiden opiskelija, hakeutunut tutkinto-opintoihin avoimen väylän kautta
Daphna Malka

Tutustu hallintotieteiden opiskeluun

Kysymyksiä?

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.