Euroopan sosiaalirahasto ESR

Päivitetty 5.8.2020 | 17:08

ESR myöntää vuosittain 10 miljardia euroa tukea miljoonien eurooppalaisten ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten työnäkymien edistämiseen. Se rahoittaa kymmeniätuhansia paikallisia, alueellisia ja kansallisia työllistymiseen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa: