Euroopan sosiaalirahasto ESR

Päivitetty 6.10.2022 | 13:10

ESR myöntää vuosittain 10 miljardia euroa tukea miljoonien eurooppalaisten ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten työnäkymien edistämiseen. Se rahoittaa kymmeniätuhansia paikallisia, alueellisia ja kansallisia työllistymiseen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa: