DIKO-Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta

Hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläpohjalaisten pk-yritysten digiosaamista. Ylätavoitteena on yritysten kilpailukyvyn lisääminen, työpaikkojen säilyminen ja kasvu sekä työurien pidentyminen. Hanke jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin: 1) kehittää pk-yritysten strategiaosaamista digitalisaation näkökulmasta, 2) kehittää pk-yritysten digitaalisten työkalujen hallintaa liiketoiminnan eri osa-alueilla, 3) kehittää yli 54-vuotiaiden yrittäjien omaa digitaalista osaamista ja uuden oppimista ja 4) kehittää yritysten osaamista ikääntyvän henkilökunnan digiosaamisen kehittämisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa tuotetaan yrityksille työkalu digitalisaation ja strategian arviointiin sekä toteutetaan kuuden pilottiyrityksen kanssa digistrategiaan liittyvä työpajojen sarja. Lisäksi työpaketissa järjestetään koulutusta digitaalisten työkalujen hallinnasta. Toinen työpaketti keskittyy ikääntymiseen ja digitalisaation haasteisiin pk-yrityksissä. Työpaketissa toteutetaan kartoitus yli 54-vuotiaille yrittäjille digihaasteista ja ikäjohtamisesta sekä järjestetään työpajoja ikääntymisen haasteista digitalisaation hyödyntämiselle, uuden oppimiselle ja työhyvinvoinnille. Lisäksi järjestetään koulutusta ikäjohtamisesta digiosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Työpaketissa tuotetaan käsikirja yrittäjien tueksi sekä opas ikäjohtamisesta ja digiosaamisesta. Kolmas työpaketti keskittyy viestintään ja tiedon jalkauttamiseen.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
246 279€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit