KOMPASSI - Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta

KOMPASSI-hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Oppimisympäristön kautta parannettavia sekä riskinhallintakykyä täydentäviä taitoja ovat mm. ennakointi- ja reagointikyvyn kohentaminen (jatkuvuuden hallinta), muutosjoustavuus (elinkaariajattelu) digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä kyberturvallisuusajattelu. Näistä taidoista muodostuvaa kokonaisuutta voidaan hyödyntää monilla toimialoilla, joihin digitalisaatio vaikuttaa. Hankkeessa laaditaan aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja, kuten mm. riskienhallinnan oppimispeli.

Tavoitteena on myös kerätä kokemuksia digitaaliseen oppimisympäristöön toteutetusta jatkuvan oppimisen mallista, jossa oppimista stimuloidaan mm. pelillisyydellä ja tarjoamalla verkossa oppimisympäristön aiheisiin liittyvää lähiohjausta.

Hankkeen kohderyhmät Etelä-Pohjanmaalla ovat työssäkäyvät henkilöt, jotka tarvitsevat apua saamaan osaamisensa vastaamaan uutta toiminnan tasoa, jonka koronapandemiasta seurannut digiloikka on aiheuttanut, sekä työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret, joiden digitaalisia taitoja parantamalla heidän työllistymismahdollisuutensa kohenisivat esimerkiksi yrittäjinä tai digiosaajina.

Hankkeessa on Vaasan yliopiston lisäksi mukana Tampereen yliopisto. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Suomen Riskienhallinta ry:n  ja Sepeli (Seinäjoen Pelikehittäjät) ry:n kanssa.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
297 231€
Kokonaisbudjetti
371 542€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit