FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta
Fokus-hankkeessa kehitetään pk-yrityksille työhyvinvoinnin johtamisen sivusto, jonka avulla niissä voidaan parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta.

Tämä ”työhyvinvoinnin johtamisen palvelutarjotin” tarjoaa matalan kynnyksen välineistöä työhyvinvoinnin johtamisen omatoimiseen ja henkilöstöä osallistavaan kehittämiseen. Se kokoaa yhteen ja muotoilee siihen työkaluja: malleja, menetelmäkuvauksia, ohjeita, arviointilomakkeita, mittareita ja suunnittelupohjia.

Tavoitteena on, että yritys löytää yhdestä paikasta tarvittavan välineistön työhyvinvoinnin johtamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja omaan tilanteeseensa sopivien menettelytapojen valitsemiseen. Näin se voi itselleen sopivin askelin kehittää työhyvinvoinnin ennakoivaa ja kokonaisvaltaista johtamista. Hankkeen lopussa sovellus on levitetty valtakunnallisesti yrityksiin ja organisaatioihin.

Hankkeen nimi: FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!
Hankkeen johtaja: Riitta Viitala
Hankkeen koordinaattori Vaasan yliopistossa: Paula Naumanen
Hankkeen kesto: 1.3.2020-28.2.2023
Rahoittaja: STM:n myöntämä valtakunnallinen ESR-rahoitus
Budjetti: 1 175 452 €, josta ESR 80 %, osatoteuttajat 20 %
Tutkimusryhmä: Henkilöstöjohtaminen
Yhteyshenkilöt: Riitta Viitala ja Paula Naumanen
Osatoteuttajat: Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
Hankkeen verkkosivusto: https://www.fokukseen.fi/

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 175 452€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio