MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät

Euroopan sosiaalirahaston logo

Hankkeen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja alueen työelämän, yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä ja uusilla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksilla pyritään linkittämään liiketaloustieteen tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminta vahvemmin osaksi yliopistokeskuksen toimintaaluetta, jolloin saadaan tutkimustulokset sekä tutkija- ja kehittäjäyhteisön ja aikuisopiskelijoiden osaaminen parhaalla tavalla alueen ja yhteiskunnan käyttöön.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy pilotoitu yliopisto/yritysyhteistyön toimintamalli, joka sisältää erilaisia hankkeessa kokeiltuja yhteistyömuotoja alueen yritysten kanssa. Toimintamallin keskiössä on alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen kehittäminen osaamistarpeiden pohjalta siten, että opiskelijoiden ja yliopistotoimijoiden inhimillinen osaamis- ja kokemuspääoma saadaan elinkeinoelämän käyttöön.

Hankkeen tavoitteiden keskiössä ovat työelämäyhteistyö sekä uudet jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuudet, joita lisätään hankkeessa seuraavien keinojen kautta:

  • Kehittämishankkeet
  • Erilaisten harjoittelumuotojen rakentaminen ja toteuttaminen
  • Mentorointiprosessin rakentaminen ja toteuttaminen
  • Alueellisen työelämälähtöisen toimeksiantoyhteistyön rakentaminen ja pilotointi
  • Oppimisen avoimien ovien tarjoamat erilaiset koulutusratkaisut

Hankkeen nimi: MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät
Hankkeen kesto: 1.8.2020-31.5.2023
Rahoittaja/t: ESR
Ulkoinen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 296 239 €. Päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 75 prosenttia (222 182 €) kokonaisrahoituksesta. Kuntarahoittajina hankkeeseen osallistuvat yhteensä 20 prosentin (59 247 €) rahoituksella Kokkolan kaupunki (41 258 €), Kaustisen seutukunta (10 780 €), Kannuksen kaupunki (4 764 €) ja Perhon kunta (2 445 €). Hankkeen rahoitukseen osallistuvat viiden prosentin omarahoituksellaan Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto.
Hankkeen budjetti: 296 239e
Hankkeen vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa:  FT Jenni Kantola, yliopistonlehtori
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: KTT Anne-Maria Holma, yliopistotutkija
Hankkeen yhteyshenkilö/t Vaasan yliopistossa: Jenni Kantola
Tutkimusryhmät/tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Johtamisen yksikkö
Hanketta koordinoiva yliopisto/tutkimuslaitos: Kokkolan yliopistokeskus (Jyväskylän yliopisto)

Vaasan yliopiston logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
269239€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit