MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta

Hankkeen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja alueen työelämän, yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä ja uusilla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksilla pyritään linkittämään liiketaloustieteen tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminta vahvemmin osaksi yliopistokeskuksen toimintaaluetta, jolloin saadaan tutkimustulokset sekä tutkija- ja kehittäjäyhteisön ja aikuisopiskelijoiden osaaminen parhaalla tavalla alueen ja yhteiskunnan käyttöön.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy pilotoitu yliopisto/yritysyhteistyön toimintamalli, joka sisältää erilaisia hankkeessa kokeiltuja yhteistyömuotoja alueen yritysten kanssa. Toimintamallin keskiössä on alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen kehittäminen osaamistarpeiden pohjalta siten, että opiskelijoiden ja yliopistotoimijoiden inhimillinen osaamis- ja kokemuspääoma saadaan elinkeinoelämän käyttöön.

Hankkeen tavoitteiden keskiössä ovat työelämäyhteistyö sekä uudet jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuudet, joita lisätään hankkeessa seuraavien keinojen kautta:

  • Kehittämishankkeet
  • Erilaisten harjoittelumuotojen rakentaminen ja toteuttaminen
  • Mentorointiprosessin rakentaminen ja toteuttaminen
  • Alueellisen työelämälähtöisen toimeksiantoyhteistyön rakentaminen ja pilotointi
  • Oppimisen avoimien ovien tarjoamat erilaiset koulutusratkaisut

Hankkeen nimi: MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät
Hankkeen kesto: 1.8.2020-31.5.2023
Rahoittaja/t: ESR
Ulkoinen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 296 239 €. Päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 75 prosenttia (222 182 €) kokonaisrahoituksesta. Kuntarahoittajina hankkeeseen osallistuvat yhteensä 20 prosentin (59 247 €) rahoituksella Kokkolan kaupunki (41 258 €), Kaustisen seutukunta (10 780 €), Kannuksen kaupunki (4 764 €) ja Perhon kunta (2 445 €). Hankkeen rahoitukseen osallistuvat viiden prosentin omarahoituksellaan Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto.
Hankkeen budjetti: 296 239e
Hankkeen vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa:  FT Jenni Kantola, yliopistonlehtori
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: KTT Anne-Maria Holma, yliopistotutkija
Hankkeen yhteyshenkilö/t Vaasan yliopistossa: Jenni Kantola
Tutkimusryhmät/tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Johtamisen yksikkö
Hanketta koordinoiva yliopisto/tutkimuslaitos: Kokkolan yliopistokeskus (Jyväskylän yliopisto)

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
269 239€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit