Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Tosiaikaisen paikkadatan hyödyntäminen teollisuudessa - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät
Yhdistetyt kuljetukset osaksi Etelä-Pohjanmaan kestäviä ja älykkäitä toimitusketjuratkaisuja (TruckTrainEP) - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla - TUUMA-verkosto - InnoLab, VEBIC
Safeguarding Welfare in Times of Pandemics: Towards Collaborative Governance of Syndemics (WELGO) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
KOMPASSI - Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Muutoskyvykäs yritys - Kompleksisuustutkimus, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa - Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Digitalisaatio ja laskentatoimi - Auditing and control in accounting, Digitaalinen talous, Laskentatoimi ja rahoitus

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?