Image
neljä ihmistä kampuksella

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Opiskelumahdollisuuksia kaikille

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Vaasan yliopiston opintoja vapaasti koulutustaustasta, elämäntilanteesta ja iästä riippumatta. Opetus järjestetään pääasiassa monimuoto- ja verkko-opetuksena. Mahdollinen lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua opintoihin. Vaasan yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonta

Voit hakea sinua kiinnostavia opintoja opintotarjonnastamme ympäri Suomea. Ilmoittautumaan pääset kutakin opintojaksoa klikkaamalla. Tarjontaa päivitetään vielä kesän 2022 aikana. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022-2023 Vaasan yliopiston avoimen yliopiston omiin toteutuksiin alkaa 10.8.2022 klo 10.00.

Etelä-Pohjanmaan opisto
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Johdatus verkkojulkaisemiseen - ayVIEK2029 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Näkökulmia sosiaaliseen mediaan - ayVIEK1014 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Ilmajoki Kevät 2023
Ranskan alkeet I - ayKRAN5001 Opintojakso, 3 op Lähiopetus Ilmajoki Syksy 2022
Ruotsin kielen valmentava kurssi - ayKRUO0010 Opintojakso, 2 op Monimuoto Ilmajoki Syksy 2022
Talouselämän ruotsia - ayKRUO9115 Opintojakso, 5 op Monimuoto Ilmajoki Syksy 2022
Tekninen viestintä - ayVIEK2020 Opintojakso, 5 op Verkko-opiskelu Ilmajoki Kevät 2023
Terminologisen tutkimuksen perusteet - ayTEVI2001 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tieteellinen tiedonhankinta 1 - ayOPIS0093 Opintojakso, 1 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tietojenkäsittely, teoria - ayTITE1021 Opintojakso, 2 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tietokone työvälineenä - esitysgrafiikka - ayTITE1026 Opintojakso, 0,5 op Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tietokone työvälineenä - taulukkolaskenta - ayTITE1025 Opintojakso, 1 op Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tietokone työvälineenä - tekstinkäsittely - ayTITE1024 Opintojakso, 1 op Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Tietokone työvälineenä - verkkoympäristö - ayTITE1023 Opintojakso, 0,5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Viestintätieteiden opintokokonaisuus - ayVTOPKOK Perusopintokokonaisuus, 25 op, Sisältyvät opinnot Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022
Viestintätieteiden peruskurssi - ayVIEK1001 Opintojakso, 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Ilmajoki Syksy 2022

Päiväopetukseen integroidut opintojaksot lukuvuonna 2022-2023

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnassa lukuvuodelle 2022-2023 on myös päiväopetukseen integroituja jaksoja. Opetus on päiväopetusta samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa - toteutustavat voivat vaihdella. Opinnot ovat maksullisia, 12€/opintopiste (nopean ilmoittautujan etu 10.8.-31.8.2022 vain 10€/ opintopiste). Integroituja paikkoja on rajoitetusti, pääsääntöisesti n. 5 paikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille/ opintojakso. Muutokset aikatauluissa ja toteuttamistavoissa ovat mahdollisia koronatilanteesta riippuen.

HUOM! Integroidut opinnot on tarkoitettu vain avoimen yliopiston opiskelijoille, ei tutkinto-opiskelijoille (tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat normaalisti Pepissä).

Kysymyksiä?

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut antavat tietoa ja auttavat kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa:
029 449 8004, avoinyo(at)uwasa.fi.