Image
power button

Energiamurroksen johtaminen

Energiamurroksen johtaminen eli ETM-ohjelma tukee ja toteuttaa kansallisia ja kansainvälisiä monitieteisiä TKI-hankkeita ja -konsortioita yhdessä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Energiamurroksen johtaminen eli Energy Transition Management (ETM)on uusi tutkimusohjelma, joka tarkastelee energiamurrosta monista eri näkövinkkeleistä - painottuen kuluttajakäyttäytymiseen, strategiaan, teknologiaan, yhteiskuntaan, talouteen, politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviin näkökulmiin matkalla kestävämpään ja resilienttiin energiajärjestelmään.

Energiamurros on systeeminen, monitasoinen ilmiö, johon muutos on sisäänrakennettu jajonka eteneminen riippuu monimutkaisista suhteista ja vuorovaikutuksesta eri sidosryhmien välillä. Mikrotasolla ohjelman tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoimet suuntautuvat etenkin liiketoiminnan innovaatioihin ja tulevaisuuden energiamarkkinoihin ja -teknologioihin, erityisesti liittyen kuluttajakäyttäytymiseen, liiketoiminnan malleihin ja innovaatioihin, muutosjohtamiseen, strategian täytäntöönpanoon ja strategiakäytäntöihin. 

Mesotasolla painopiste on toimialarakenteen muutoksessa ja teknologisissa innovaatioissa, kuten kestävän kehityksen ekosysteemit, arvojärjestelmät, ratkaisut ja teknologiat. Makrotasolla energiamurrosta puolestaan lähestytään sosioteknisenä järjestelmänä, jossa järjestelmämuutos, järjestelmän resilienssi ja uusiutuminen sekä ympäristö-, rahoitus- ja politiikkainnovaatiot ova keskeisiä tutkimusteemoja. ETM-ohjelma tekee läheistä yhteistyötä teknisemmän Tulevaisuuden resilientit energiajärjestelmät -ohjelman kanssa.

Lisätiedot, ota yhteys Karita Luokkanen-Rabetinoon

Kuva
Karita Luokkanen-Rabetino

Karita Luokkanen-Rabetino

Projektivastaava
VEBIC
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498183
Toimisto
Ankkuri K320
Avaa profiilisivu

Tärkeimmät hankkeet

Tutkimusohjelman avainhenkilöt

Kuva
Petra Berg

Petra Berg

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498600
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Erwan Mouazan

Erwan Mouazan

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Rumy Narayan

Rumy Narayan

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Rodrigo Rabetino Sabugo

Rodrigo Rabetino Sabugo

Professori, Strategic Management
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498451
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jaana Rahko

Jaana Rahko

Tutkijatohtori (tenure track)
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Taloustiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498505
Toimisto
Fabriikki F324
Avaa profiilisivu
Kuva
Arto Rajala

Arto Rajala

Dekaani
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498141
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu