Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla - TUUMA-verkosto

Image

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA-verkosto) keskittyy toimillaan uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää. Verkosto paneutuu maaseudun osaamisen vahvistamisen keinoihin ja toimintaympäristön kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Verkoston toiminnalla turvataan työvoima- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta, parannetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja edistetään paikkariippumattoman työn yleistymistä maaseutualueilla. Verkosto vauhdittaa erityisesti bio- ja kiertotalouden, ruokajärjestelmän, liikennejärjestelmän sekä fossiilittoman hajautetun energiatuotannon kestäviä ratkaisuja. Erityishuomiota kiinnitetään toiminnan vaikutuksiin alueiden talouteen ja tasa-arvoisuuteen. Hankkeessa Vaasan yliopisto hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät liikenteeseen sekä hajautettuun kestävään energiantuotantoon.

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. TUUMA-verkosto toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja osallistuu toiminnallaan MANEn tehtävien toteuttamiseen muun muassa tukemalla päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab sekä Aisapari ry.

Tutkimus- ja yhteistyökumppanit:

Helsingin yliopisto (Ruralia-instituutti), 
Vaasan yliopisto (Tutkimusalusta InnoLab)
Leader Aisapari ry

Osana hankkeen toimia on tuotettu päivitys Yhteiskunnan kuljetukset -kuvioon marraskuussa 2022. Se kuvaa, millaisia henkilö- tai tavarakuljetuksia on eri julkisilla toimijoilla. Hyvinvointialueiden myötä useita kuljetuksia siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.  
Kuvio suomeksi:

Image


Kuvio ruotsiksi:

Image
Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
690 089€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
VEBIC
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio