Uudet professorit

Yliopisto esittelee uudet professorinsa aina tammikuussa vuosipäivän juhlassa.
Voit tutustua heihin luento- tai esittelyvideon ja tarinan kautta.
Vuosipäivän juhlassa 27.1.2021 esittäytyvät uudet professorit Harri Jalonen (sosiaali- ja terveyshallintotiede), Juha Lindgren (talousoikeus) ja Arto Ojala (kansainvälinen liiketoiminta).

Image
Harri Jalonen

Harri Jalonen on yliopistomme sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori. Hän on filosofian tohtori ja toiminut aiemmin johtavana yliopettajana ja arvonluonnin tutkimusryhmän johtajana Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessaan Jalonen on keskittynyt etenkin kompleksisuustutkimukseen, arvonluonnin problematiikkaan, tiedolla johtamiseen ja innovaatioihin. Hänellä on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentin arvonimi sekä Vaasan yliopistosta että Tampereen yliopistosta.

  • Lue lisää Jalosesta uutisesta.
  • Katso professori Jalosen uuden professorin luento:
Image
Juha Lindgren

Juha Lindgren on yliopistomme talousoikeuden, erityisesti yritysverotuksen professori. Professoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen nimitetty Lindgren hoiti samaa tehtävää useita vuosia määräaikaisena professorina ja oli virkavapaalla aiemmasta työstään Verohallinnon ylijohtajana.

Lindgrenin tutkimus liittyy yritysten ja yritysten omistajien välittömään verotukseen. Hän vastaa yliopiston vero-oikeuden opetuksesta.

  • Lue lisää Lindgrenistä kertovasta uutisesta.
  • Katso professori Lindgrenin uuden professorin luento:
Image
Arto Ojala

Arto Ojala on kansainvälisen liiketoiminnan professori. Ojala on kauppatieteiden tohtori. Hän on tehnyt aiemmin uraa tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Ojalalla on tietojohtamisen dosentin arvo Tampereen yliopistosta sekä yrittäjyyden dosentin arvo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ojalan tutkimus on poikkileikkaus kansainvälistä liiketoimintaa, tietojärjestelmätieteitä ja yrittäjyyttä.

  • Lue lisää Ojalasta kertovasta uutisesta.
  • Katso Arto Ojalan uuden professorin luento:

Uudet professorit vuosipäivän juhlassa 2020

Christoph Demmke on yliopistomme julkisjohtamisen professori. Berliinistä saapunut Demmke on verkottunut ja ansioitunut tutkija, jonka keskeiset osaamisalueet ovat julkisjohtaminen, hyvä hallinto ja eettiset kysymykset. Lue lisää tai katso video:

Heidi Kuusniemi on tietotekniikan professori ja yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja. Hänen erityisalansa ovat  paikantamisteknologia ja paikantamisjärjestelmät.
Lue lisää tai katso video: