Uudet professorit

Uudet professorit yliopiston vuosipäivän juhlassa 2024

Xiaoshu Lü on energiatekniikan professori. Hänen päätutkimusalanaan on uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen rakennustekniikassa. Lün johtaman tutkimustiimin tavoitteena on tarjota ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen muun muassa uusiutuvan energian, energian varastoinnin ja tekoälyteknologian avulla.

Maciej Mikulski on aloittanut Vaasan yliopiston energiatekniikan professorina, pääalanaan polttomoottoritekniikka. Puolalaissyntyisen Mikulskin mukaan polttomoottoreiden aikakausi ei ole päättymässä, vaan pikemminkin saamassa uuden luvun. Polttoainejoustavuus ja uudet hiilineutraalit polttoaineet tuovat moottoritutkimukseen lisää haasteita mutta myös aivan uusia mahdollisuuksia. 

Miadreza Shafie-khah on kestävien ja joustavien energiajärjestelmien professori. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt etenkin sähkömarkkinoihin, kysyntäjoustoon, energian hinnan, kysynnän ja uusiutuvan energian tuotannon ennustamiseen sekä lohkoketjuihin. Hän on yksi maailman nousevista tieteen tähdistä (World's Rising Stars of Science in 2022). Lisäksi hän kuuluu kahteen prosenttiin maailman vaikuttavimmista tutkijoista.

Lue Shafie-khahin haastattelu

Niina Mäntylä on julkisoikeuden professori. Hän on tutkinut muun muassa digitalisaation tuomiin haasteisiin liittyviä vastuu- ja valvontakysymyksiä julkisella sektorilla, kuten virkavastuuta ja peruskoulujen valvonnan kehittämistä. Hän on tutkinut pitkään myös koulukiusaamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Lue Niina Mäntylän haastattelu.

Uudet professorit vuosipäivän juhlassa 2023

Rodrigo Rabetino Sabugo on strategisen johtamisen professori. Hän oli ensimmäinen Vaasan yliopiston tenure track -urapolun kautta professoriksi edennyt tutkija.  Argentiinalaissyntyinen Rabetino on keskittynyt tutkimuksessaan etenkin liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintamalleihin, palvelullistamiseen ja ekosysteemeihin. Lisäksi häntä kiinnostaa liiketoiminnan vastuullisuus.

Image

Timothy (Tim) King on yliopiston uusi rahoituksen professori. Brittiläinen King väitteli tohtoriksi Bangorin yliopistosta, jossa hän tutki pankkien ja muiden organisaatioiden omistajaohjauksen tehokkuutta. Tutkijana hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät, yritysten yhteiskuntavastuu, ylempien johtajien, johtohenkilöiden ja johtoryhmien toiminta sekä finanssiteknologia.

Image

Rodrigo Rabetinon ja Timothy Kingin haastattelu yliopiston vuosipäiväjuhlassa 2023. (Kohdasta 1:00 lähtien)

Uudet professorit vuosipäivän juhlassa 2022

Image

Marcelo Godoy Simões on yliopistomme sähköenergiatekniikan, erityisesti joustavien ja älykkäiden sähköjärjestelmien professori. Hänellä on kaksi tohtorintutkintoa, toinen sähkötekniikan ja toinen konetekniikan alalta. Simões on toiminut aiemmin professorina Colorado School of Minesissa Yhdysvalloissa. Tutkimuksessaan Simões on keskittynyt etenkin tehoelektroniikkaan, sähkövoimajärjestelmiin ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Hän on myös kansainvälisen tekniikan alan järjestön IEEE:n Fellow. Arvonimi myönnetään henkilöille, joilla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti. Simões on saanut tunnustuksen tekoälyn soveltamisesta tehoelektroniikkajärjestelmien ohjaamiseen. 

Uudet professorit vuosipäivän juhlassa 2021

Image

Harri Jalonen on yliopistomme sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori. Hän on filosofian tohtori ja toiminut aiemmin johtavana yliopettajana ja arvonluonnin tutkimusryhmän johtajana Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessaan Jalonen on keskittynyt etenkin kompleksisuustutkimukseen, arvonluonnin problematiikkaan, tiedolla johtamiseen ja innovaatioihin. Hänellä on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentin arvonimi sekä Vaasan yliopistosta että Tampereen yliopistosta.

Image

Juha Lindgren on yliopistomme talousoikeuden, erityisesti yritysverotuksen professori. Professoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen nimitetty Lindgren hoiti samaa tehtävää useita vuosia määräaikaisena professorina ja oli virkavapaalla aiemmasta työstään Verohallinnon ylijohtajana.

Lindgrenin tutkimus liittyy yritysten ja yritysten omistajien välittömään verotukseen. Hän vastaa yliopiston vero-oikeuden opetuksesta.

Image

Arto Ojala on kansainvälisen liiketoiminnan professori. Ojala on kauppatieteiden tohtori. Hän on tehnyt aiemmin uraa tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Ojalalla on tietojohtamisen dosentin arvo Tampereen yliopistosta sekä yrittäjyyden dosentin arvo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ojalan tutkimus on poikkileikkaus kansainvälistä liiketoimintaa, tietojärjestelmätieteitä ja yrittäjyyttä.

Uudet professorit vuosipäivän juhlassa 2020

Christoph Demmke on yliopistomme julkisjohtamisen professori. Berliinistä saapunut Demmke on verkottunut ja ansioitunut tutkija, jonka keskeiset osaamisalueet ovat julkisjohtaminen, hyvä hallinto ja eettiset kysymykset. Lue lisää tai katso video:

New professors: Christoph Demmke
Katso video

Heidi Kuusniemi on tietotekniikan professori ja yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja. Hänen erityisalansa ovat  paikantamisteknologia ja paikantamisjärjestelmät.
Lue lisää tai katso video:

Uudet professorit: Heidi Kuusniemi
Katso video