Xiaoshu Lü energiatekniikan professoriksi: ”Uusiutuva energia, energian varastointi ja tekoäly tuovat ratkaisuja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi”

Image
Tekniikan tohtori Xiaoshu Lü on aloittanut Vaasan yliopiston energiatekniikan professorina, päätutkimusalanaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen rakennustekniikassa. Hänen johtamansa tutkimusryhmän tavoitteena on tarjota ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen muun muassa uusiutuvan energian, energian varastoinnin ja tekoälyteknologian avulla.

– Tällä hetkellä rakennussektori vastaa yli 30 prosentista kokonaisenergiankulutuksesta ja yli 36 prosentista hiilidioksidipäästöistä sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Tutkimme uusiutuvaa energiaa ja energian varastointitekniikoita hyödyntäviä vähähiilisiä rakennussuunnitelmia ja rakentamisen ohjausmenetelmiä. Pystymme näin tarjoamaan käytännön ratkaisuja rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja tukemaan samalla maailmanlaajuisia pyrkimyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Omassa tutkimuksessaan Xiaoshu Lü on erikoistunut LVI-järjestelmiin ja sisäilman laatuun eri kokoluokissa, yksittäisistä rakennuksista kokonaisiin kaupunginosiin ja kaupunkialueisiin. Lisäksi hän on tutkinut vähähiilisiä datakeskuksia.

Ilmastonmuutos vaatii kehittämään uusia innovaatioita

Lü uskoo, että tulevaisuuden hänen tutkimuksensa kytkeytyy entistä vahvemmin globaaleihin haasteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten tekoälyyn ja koneoppimiseen.

– Tekoäly, big data ja erilaiset digitalisointiteknologiat koskettavat jatkossa yhä enemmän alaani, erityisesti uusien tekoälyteknologioiden syntyminen ja hyödyntäminen. Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät kiertotalouskysymykset vaativat kehittämään esimerkiksi uusia rakennusmateriaali- ja jätehuoltoinnovaatioita.

Lü johtaa Vaasan yliopistossa tiimiä, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja rakennettuun ympäristöön. Hänen työtehtäviinsä sisältyy tutkimusta, opetusta, ohjausta ja uusien tutkimushankkeiden kehittämistä.

– Koen, että yksi tärkeimmistä tehtävistäni on uusimpien tutkimus- ja teknologiatrendien tunnistaminen ja strategioiden kehittäminen keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Olen vastuussa myös tiimini työn ohjauksesta ja tuesta, jotta kukin tiimiläinen menestyy omassa tutkimustyössään mahdollisimman hyvin.

Professoriksi nimitetty Lü on työskennellyt jo aiemmin Vaasan yliopistossa energiajärjestelmien mallintamisen apulaisprofessorina. Hänet valittiin neljä vuotta sitten yliopiston Tenure track -vakinaistamispolulle, jota pitkin voi edetä säännöllisten arviointien kautta professorin tehtävään. 

Ennen Vaasaan tuloaan hän on työskennellyt työterveyden, työturvallisuuden, ergonomian ja biolääketieteellisen data-analyysin tutkimusaloilla, Työterveyslaitoksen (TTL) palveluksessa ja Aalto-yliopistossa muun muassa vt. professorina. Hän valmistui tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2002.

– Valitsin tekniikan tieteenalakseni, koska matematiikan ja fysiikan peruskoulutus oli antanut minulle vahvan pohjan tekniikan ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle. Uskon, että teknologia voi olla tehokas väline monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa ja elämämme parantamisessa, ja olen innoissani saadessani olla osa tätä alaa.

Tietolaatikko

Fakta

  • Nimi: Xiaoshu Lü
  • Kotipaikka: Changchun, Kiina
  • Koulutus: Tekniikan tohtori, Teknillinen korkeakoulu 2002
  • Ura: Työterveyslaitos (TTL), Aalto-yliopisto
  • Yllättävää: Työskenteli seitsemän vuotta Työterveyslaitoksessa, jossa erikoistui terveystietojen analysointiin. Työ sisälsi erityyppisten terveyteen liittyvien tietojen, kuten sairauskertomusten, kyselyvastausten ja työpaikkaselvitysten analysointia. Kokemus antoi syvällisen ymmärryksen tiedon merkityksestä päätöksenteon tukena sekä kyvyn hyödyntää kehittyneitä data-analyysitekniikoita käytännön työssä.
Mitä mieltä olit jutusta?