Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
KvarkenData - InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Hallintotieteet, Markkinointi ja viestintä
WSTAR - Wasa zero emission data centre - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät
Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen - Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous
Tunnekokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED) - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä, Digitaalinen talous
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) - Hallintotieteet, Digitaalinen talous, Johtaminen
REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen - Digitaalinen talous, Hallintotieteet, Johtaminen
Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Network Data and Decentralized AI (SPHERE-DNA) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Tosiaikaisen paikkadatan hyödyntäminen teollisuudessa - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?