Valmistuminen

Jatko-opiskelija voi hakea akateemiselta yksiköltä tutkintotodistusta, kun hän on suorittanut kaikki lisensiaatin tai tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot ja opinnäytetyö on hyväksytty,

Akateemiset yksiköt myöntävät tutkintotodistuksia pääsääntöisesti kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta. Touko-, kesä ja joulukuussa on kaksi valmistumispäivää. 

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan englanninkielinen tutkintonimike asetuksen (794/2004) liitteen mukaisesti. Tohtorin tutkinnon suorittaneelle, jonka väitöskirja on englanninkielinen ja jonka väitöstilaisuus on pidetty englanniksi, saa myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Valmistumiseen liittyvissä asioissa voit ottaa  yhteyttä opintoneuvontaan

Vaasan yliopiston siirtyy sähköisiin tutkintotodistuksiin elokuusta 2022 alkaen.