Image
Kampus

Campusutvecklingsprojekt

Målsättning

Syftet med campusutvecklingsprojektet är att göra vårt universitetscampus till en aktiv och attraktiv mötesplats i enlighet med principerna för hållbar utveckling. I det första skedet fokuserar vi på renovering av byggnader och lokaler, men en förändring åtföljs också alltid av utveckling och förändring av arbetssätt. Vi strävar efter att ta hänsyn till de behov och möjligheter framtida studier kan ha och att skapa innovativa och trivsamma lokaler för alla.

Campusområdet på Brändö övergick den 30 april i Vasa universitets och Vasa stads ägo.

Vasa Havskampus Ab är Vasa universitets och Vasa stads gemensamma företag, vars uppgift är att förvalta och utveckla universitetets fastigheter som omfattar nästan 30 000 m² och som 500 anställda och 5 000 studenter dagligen använder. Universitetet äger två tredjedelar av Vasa Havskampus Ab och staden en tredjedel.

Gemensamma utvecklingsområden som omfattar hela campusområdet är bland annat moderna lärmiljöer, lokaleffektivitet och ökad utnyttjandegrad av lokalerna.  Att effektivt genomföra enhetliga utvecklingsåtgärder i den nuvarande oklara ägarsituationen skulle vara mycket utmanande för universitetet och staden.

– I universitetets strategi spelar campus och dess utveckling tillsammans med det omgivande samhället en livsviktig roll. Vi vill göra detta till ett campus i världsklass, och nu möjliggör direkt ägande en flexibel och effektiv utveckling av lokalerna utgående från personalens och studenternas behov. Dessutom är samarbetet med staden ett bra exempel på en samarbetsmodell som verkligen ger mervärde. Tillsammans kommer vi att öka betydelsen av utbildningens och forskningens del för bilden av Vasa stad, säger rektorn vid Vasa universitet Jari Kuusisto.

– Vasa stad har länge satsat på samarbetet mellan staden, universitetet och andra högskoleenheter samt näringslivet. Ur stadens synvinkel är affären en fortsättning på utvecklingen av samarbetet och campusområdet. Staden har redan investerat avsevärt i bland annat de lokaler som används av yrkeshögskolorna. Vi vill skapa landets bästa nätverkande campusområde, säger Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa.

 Det nya bolaget är något positivt, men den här meningen (även på finska) känns som att den säger tvärtemot. Borde det stå nåt i stil med:

”Att effektivt genomföra enhetliga utvecklingsåtgärder med en oklar ägarsituation skulle vara mycket utmanande för universitetet och staden.”