Image
Tree on campus

Donationer

Feature image
Image
kädet

Banner Title
Lahjoita MobilePaylla

Pathways to success Ett stöd för framtiden

Vasa universitet har lanserat en ny donationskampanj, Pathways to success. Syftet med kampanjen är att samla in 5−7 miljoner euro privat finansiering berättigad till statlig medfinansiering. Varje donerad euro, upp till 11 miljoner euro, kan generera hela 2,5 euro i statlig medfinansiering. Ett annat viktigt mål för kampanjen är att ingå långsiktiga strategiska partnerskap.

Vilka är de stora frågorna i framtiden?

Donera

Det är viktigt för oss alla att donationskampanjen blir lyckad. Donationerna gör det möjligt för universitetet att uppnå sina mål. Var och en kan bidra till att donationskampanjen genom att göra en donation. Du kan donera det belopp du anser vara lämpligt eller sprida ordet om kampanjen till dina vänner och intressentgrupper.

naturbild

Vad händer med planeten när klimatet blir allt varmare?

Kan vi utnyttja ny energiteknologi, gröna investeringar, hållbart businesstänk och kunskap om människors beteende för att åstadkomma mera med mindre resurser?
vägkorsning

Vad kännetecknar en bra stad?

Våra liv, arbetsplatser och samhällen genomgår en förändringsprocess och vi ställs ständigt inför nya utmaningar. Hur kan vi få det urbana livet att fungera bättre och bli grönare?
robot

Vad händer med arbetslivet i framtiden?

Hur kommer digitaliseringen, revolutionen av industriell produktion, gigekonomin och disruptiva affärsmodeller att förändra vårt sätt att jobba? Kommer vi att lära oss att skapa en mera balanserad livsstil mitt i allt detta?
bitcoin

Har de ekonomiska systemen några regler i framtiden?

De existerande ekonomiska modellerna är inte i något avseende fullständiga. Vilka regler och risker är förknippade med gröna investeringar? Är de mest flexibla aktörerna nästa vinnare?
lehti

Vem lyssnar vi på och varför?

Hur kan vi utveckla kommunikationsförmågan hos offentliga och privata organisationer och samtidigt fostra mediekompetenta medborgare.
auditorium

Hur samarbetar vi?

Hur kan samhälleliga system och offentlig förvaltning säkerställa att medborgarna är trygga och organisationerna blomstrar?

Stöd vår donationskampanj

Med hjälp av donationsmedel stöder universitetet akademiska enheter, mångvetenskapliga forskningsplattformar, ett förnyat modernt och koldioxidneutralt campus och befrämjar innovationer.

Personal och studerande

Akademiska enheter

Vasa universitet har fyra akademiska enheter för forskning och undervisning: Ledarskap, Redovisning och finansiering, Marknadsföring och kommunikation samt Teknik och innovationsledarskap.
Mera information
forskare

Forskningsplattformar

Universitetet har tre öppna och mångvetenskapliga forskningsplattformar. Deras verksamhet fokuserar på energi och hållbar utveckling, digital ekonomi, innovationer och uttrycksformer för öppen vetenskap.
Mera information
Campus

Campusutvecklingsprojekt

Vårt mål är ett attraktivt, modernt och koldioxidneutralt campus som skapar utmärkta förutsättningar för forskning, utbildning och gemenskap.
Mera information
words

Innovationer

Innovationerna är kärnan i Vasa universitets verksamhet. Vi strävar efter att skapa en miljö som gör det möjligt för idéer, innovationer och samarbete att blomstra.
Mera information

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du vill veta mer om donationer

Kontakta Harry Linnarinne, Antti Sinisalo eller Philipp Holtkamp om du vill ge dem dina kontaktuppgifter eller om du behöver material att skicka till en potentiell donator.

Kuva
Harry Linnarinne

Harry Linnarinne

Liaison Director

förnamn.efternamn@uwasa.fi
Puhelin
+358294498705
Toimisto
Tritonia
Avaa profiilisivu
Kuva
Antti Sinisalo

Antti Sinisalo

Senior Specialist
Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems
förnamn.efternamn@uwasa.fi
Puhelin
+358294498563
Avaa profiilisivu
Kuva
Philipp Holtkamp

Philipp Holtkamp

Senior Specialist
Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems
förnamn.efternamn@uwasa.fi
Puhelin
+358294498585
Avaa profiilisivu