Donationer

Pathways to success Ett stöd för framtiden

Vasa universitet har lanserat en ny donationskampanj, Pathways to success. Syftet med kampanjen är att samla in 5−7 miljoner euro privat finansiering berättigad till statlig medfinansiering. Varje donerad euro, upp till 11 miljoner euro, kan generera hela 2,5 euro i statlig medfinansiering. Ett annat viktigt mål för kampanjen är att ingå långsiktiga strategiska partnerskap.

Vilka är de stora frågorna i framtiden?

Donera

Det är viktigt för oss alla att donationskampanjen blir lyckad. Donationerna gör det möjligt för universitetet att uppnå sina mål. Var och en kan bidra till att donationskampanjen genom att göra en donation. Du kan donera det belopp du anser vara lämpligt eller sprida ordet om kampanjen till dina vänner och intressentgrupper.

Stöd vår donationskampanj

Med hjälp av donationsmedel stöder universitetet akademiska enheter, mångvetenskapliga forskningsplattformar, ett förnyat modernt och koldioxidneutralt campus och befrämjar innovationer.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du vill veta mer om donationer

Kontakta Harry Linnarinne, Antti Sinisalo eller Philipp Holtkamp om du vill ge dem dina kontaktuppgifter eller om du behöver material att skicka till en potentiell donator.

Harry Linnarinne
Harry Linnarinne
Liaison Director

Universitets tjänster,

  • förnamn.efternamn@uwasa.fi
  • 029 449 8705
  • Tritonia
Antti Sinisalo
Antti Sinisalo
Senior Specialist

Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems

  • förnamn.efternamn@uwasa.fi
  • 029 449 8563
Philipp Holtkamp
Philipp Holtkamp
Senior Specialist

Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems

  • förnamn.efternamn@uwasa.fi
  • 029 449 8585