Image
Juhlasali

Akademiska enheter

Akademiska enheter

Vasa universitet har fyra akademiska enheter för forskning och undervisning: Ledarskap, Redovisning och finansiering, Marknadsföring och kommunikation samt Teknik och innovationsledarskap.

Det är människorna som gör vetenskapen. Vår framgång och de resultat vi uppnår bygger på det arbete framstående och engagerade forskare och lärare utför. Vårt mål är ett attraktivt, modernt och koldioxidneutralt campus som skapar utmärkta förutsättningar för forskning, utbildning och gemenskap.

Adam Smale
Helinä Saarela

Adam Smale, Dekan

Enheten för ledarskap

Den akademiska enheten för ledarskap bedriver forskning och ordnar utbildning inom sju olika ämnesområden: företagsekonomi och förvaltningsvetenskap: personalledning, internationell handel, strategiskt ledarskap, offentlig rätt, offentlig förvaltning, regionalvetenskap samt social- och hälsovårdsförvaltning.

Enhetens forskargemenskap är organiserad i fyra forskargrupper:

 • Personalledning
 • Offentlig verksamhet och organisationer
 • Strategisk affärsutveckling
 • Komplexitetsforskning

Helinä Saarela, Dekan

Enheten för redovisning och finansiering

Den akademiska enheten för redovisning och finansiering fokuserar på utveckling av ny information och kompetens som främjar ekonomisk framgång. Detta omfattar till exempel finansiering, finansmarknader, analys av affärsverksamhet och ekonomi i företag samt forskning och utveckling inom ekonomiskt beslutsfattande. 

Enhetens forskargemenskap är organiserad i fyra forskargrupper:

 • Auditing and Control in Accounting
 • Information om ekonomisk rätt 
 • Ekonomisk vetenskap
 • Finance and Financial Accounting
Pirjo Laaksonen
Raine Hermans

Pirjo Laaksonen, Dekan

Enheten för marknadsföring och kommunikation

Den akademiska enheten för marknadsföring och kommunikation är en genuint mångvetenskaplig gemenskap, där företagsekonomins och samhällets utmaningar studeras ur individens, kulturens och företagandets perspektiv. Vår forskning och utbildning fokuserar på tre områden: internationell handel, marknadsföring och kommunikation.

I vår enhet verkar tre forskargrupper:

 • Strategier för internationell handel och marknadsföring
 • Marknadsförings- och konsumtionsforskning
 • Kommunikationsvetenskap

Raine Hermans, Dekan

Enheten för teknik och innovationsledarskap

Undervisnings- och forskningsområdena inom den akademiska enheten för teknik och innovationsledarskap omfattar många intressanta, utmanande och snabbväxande teknikområden. I dag behövs informationsteknik, automatisering, datakommunikation och produktionsekonomi i varje företags produkter, produktionslinjer och affärsverksamhet.

Enhetens forskargemenskap är organiserad i fem forskargrupper:

 • Intelligenta elsystem
 • Förnybar energi
 • Produktionsstyrning (NeVS)
 • SC-Research
 • Matematisk modellering