Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Uutisia ja artikkeleita, joiden kategoria on Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Uutishuoneen etusivulle

Ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä liiketoiminta on yksi tärkeimmistä edellytyksistä rauhan syntymiselle ja säilymiselle. Vaasan yliopistossa perehdytään rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon kysymyksiin sekä kauppatieteissä että hallintotieteissä. Tutkimustoimintamme omintakeinen näkökulma näihin kysymyksiin on kokonaisturvallisuus, jossa yhdistyvät turvallisuuden poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ekologiset ulottuvuudet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa seurauksena. Haasteisiin tarttuu YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030, jolla on kova tavoite: kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi teemme töitä myös Vaasan yliopistossa. Klikkaamalla alla olevia ikoneja pääset tutustumaan esimerkkeihin kestävyystyöstämme.