Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (UUDIS)


Kriisien keskellä korostuu organisaatioiden kyky oppia ja ideoida uutta. Tutkimme työkäytäntöjen uudistamisen johtamista kriisitilanteessa opetusalalla. Tutkimus pohjautuu COVID-19 -pandemian aikana kerättyihin aineistoihin sekä uuteen haastatteluaineistoon. Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa esteistä ja mahdollisuuksista, jotka ovat yhteydessä suomalaisen työelämän toimintakykyyn haastavissa tilanteissa. Tutkimuksen tulosten pohjalta jalostetaan esihenkilöiden tarvitsema innovointia ja oppimista tukeva kriisijohtamisen malli.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
60 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
26 758€
Kokonaisbudjetti
86 758€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
26 758€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat