Työterveyslaitos

Päivitetty 6.6.2023 | 15:06

Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen, itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö.

Työterveyslaitos vaikuttaa yhteiskunnassa tavoitteenaan hyvän työelämän kehittäminen. Laitos tuottaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa päätöksenteon tueksi ja edistää siihen perustuvia, terveyden ja turvallisuuden kannalta hyviä toimintatapoja. Työterveyslaitos edistää hyvää työelämää myös hoitamalla ministeriöiden laitokselle antamia tehtäviä, ylläpitämällä lakisääteisiä rekistereitä sekä laatimalla pyydettyjä lausuntoja.

Työterveyslaitos auttaa asiakkaitaan kehittämään henkilöstön terveyttä ja työkykyä sekä turvallisia ja työhyvinvointia edistäviä työympäristöjä ja työyhteisöjä.  

Työterveyslaitos  tuottaa laboratoriopalveluita, työhygieenisia palveluita, kehittämis- ja konsultointipalveluita, koulutuksia ja verkkovalmennuksia sekä harjoittaa työlääketieteen potilastoimintaa. 

Työterveyslaitos tekee työelämää palvelevaa ja vaikuttavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.