Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet

Hankkeen tavoitteet ja toiminta pähkinänkuoressa

  • Uusien luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien Green Care -palvelumallien kehittäminen Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle
  • Paikallisten esimerkkien ja kokemuspohjaisen osaamisen lisääminen
  • Yhteistyön vahvistaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä
  • Green Care -toiminnan vaikuttavuuden dokumentoiminen

Green Care -palvelumalleja kehitetään työpajoissa, jotka toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä (metsäalueet, vesistöt ja saaristo, hevostallit, puutarhat, maatilat, palveluyksiköt) tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja useiden eri asiakastahojen kanssa. Parhaimmat toimintamallit julkaistaan yleisesti hyödynnettävinä palvelumalleina.

Hankkeen toteuttaa Vaasan yliopiston Levón-instituutti yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hanketta rahoittavat Leader-ryhmät Aktion Österbotten, YHYRES-kehittämisyhdistys ja Pirityiset sekä Keskitien Tukisäätiö.

Hanke toteutetaan ajalla: 12/2017 – 8/2021

Hankkeen uutiskirjeet

Document
Document
Document

Projektets nyhetsbrev

Document
Document
Document

Yhteyshenkilöt:

Martta Ylilauri

Hankkeen Facebook-sivu

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
230 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Hanketta koordinoiva organisaatio