Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma

Tietoa ohjelmasta

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki Vaasan yliopiston teknilliset tutkimusalat. Tohtoriohjelmasta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT). Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä asiantuntijoita teollisuuden, elinkeinoelämän, akateemisen maailman sekä muiden organisaatioiden palvelukseen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen verkostoissa ja –kumppanuuksissa. Yhteisömme jäsenet vierailevat, kouluttautuvat ja työskentelevät vastavuoroisesti kansainvälisissä tiedeyhteisöissä ja yrityksissä uransa eri vaiheissa.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatko-opintoja automaatio-, energia-, sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tietojärjestelmätieteen, tuotantotalouden, talousmatematiikan, tilastotieteen ja matematiikan tutkimusaloilla

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa tehtävä tutkimus liittyy keskeisesti energian, johtamisen ja rahoituksen painoaloille. Tohtoriohjelmassa tehdään perustutkimusta sekä työelämälähtöistä soveltavaa tutkimusta. Luonteenomaista ohjelmassa on tunnettujen menetelmien ja työkalujen soveltaminen kehitettäessä uusia ratkaisuja tekniikan ja talouden alaan kuuluviin tutkimusongelmiin.

Ohjelma on monitieteellinen kattaen sisällöllisesti kaiken teknologioiden kehittämisen lähtien uusista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista tuote- ja palvelukehitykseen saakka ja sisällöissä on mukana mm. kestävään kehitykseen liittyviä opintoja. Ohjelma tarjoaa myös teknistieteellistä tietotaitoa, menetelmällistä ja laskennallista perustaa teknistieteellisen alan ongelmien ratkaisemiseen sekä muun muassa taloustieteellisten ilmiöiden matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen.

Tohtoriohjelman sisällöllisestä toteutuksesta vastaavat oppiaineiden professorit ja tohtoriohjelman kehittämisestä vastaa vararehtorin nimeämä johtoryhmä.

Ohjelman opiskelijayhdyshenkilönä toimii tohtorikoulutettava Josephine Dufitinema.

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Seppo Hassi.

Tohtoriohjelma on mukana seuraavissa valtakunnallisissa tutkijakouluverkostoissa:

- Sähköenergiatekniikan tohtoriohjelma  - Doctoral Training Network in Electrical Energy Engineering, DTNEEE
- Tietojärjestelmätieteen INFORTE.FI tohtoriohjelmissa
- The Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics (FGSS)
- Graduate School of Logistics and Supply Chain Management (L&SCM)
- Doctoral training network in Electronics, Telecommunications and Automation (DELTA)

 

Tutkimusryhmät ja keskeiset tutkimuksen painopisteet:

Tutkimusta toteutetaan tutkimusryhmissä. Tutkimusryhmien vetämissä hankkeissa tehdään yhteistyötä teollisuuden sekä useiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön tutkimusryhmiä ovat:

Tutkimusryhmien keskeisiä osaamisalueita ovat:

 • vähähiilinen energiantuotanto
 • sähköverkot
 • sähköverkon suojaus ja automaatio
 • mittaustekniikka
 • signaalinkäsittely
 • langaton tiedonsiirto ja anturiverkot
 • logistiikka
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • ympäristöteknologia
 • tietoverkkojen tutkiminen ja tiedon mallintaminen
 • langattomien tietoliikennepalvelujen laatu ja radioresurssien hallinta
 • laskennallinen geometria
 • tiedon mallintaminen
 • epälineaarinen optimointi
 • optimointi geneettisillä algoritmeillä
 • bioöljyjen energiatekniset ominaisuudet
 • geoenergia
 • ruiskutusjärjestelmien optimointi biopolttoaineille
 • moottoriteknologia
 • teknillisten ja taloustieteellisten ilmiöiden matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen.

Yhteystiedot

Kysy lisää ohjelman opinnoista ja suorittamisesta

Seppo Hassi
Seppo Hassi
Professori, matematiikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Matematiikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8279
 • Fabriikki F482
Juuli Honko
Juuli Honko
Asiantuntija, jatko-opintoasiat

Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8133
 • Fabriikki F422