Teknillisten tieteiden tohtorikoulutus

Tietoa opinnoista

Teknilliset tieteet kattavat kaikki Vaasan yliopiston teknilliset tutkimusalat. Tieteenalalta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT). Tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä asiantuntijoita teollisuuden, elinkeinoelämän, akateemisen maailman sekä muiden organisaatioiden palvelukseen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen verkostoissa ja –kumppanuuksissa. Yhteisömme jäsenet vierailevat, kouluttautuvat ja työskentelevät vastavuoroisesti kansainvälisissä tiedeyhteisöissä ja yrityksissä uransa eri vaiheissa.

Teknillisissä tieteissä voi suorittaa jatko-opintoja automaatio-, energia-, sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tietojärjestelmätieteen, tuotantotalouden, talousmatematiikan, tilastotieteen ja matematiikan tutkimusaloilla

Teknillisisten tieteiden aloilla tehtävä tutkimus liittyy keskeisesti energian, johtamisen ja rahoituksen painoaloille. Alalla tehdään perustutkimusta sekä työelämälähtöistä soveltavaa tutkimusta. Luonteenomaista on tunnettujen menetelmien ja työkalujen soveltaminen kehitettäessä uusia ratkaisuja tekniikan ja talouden alaan kuuluviin tutkimusongelmiin.

Tieteenalan tohtoriopinnot ovat monitieteellisiä kattaen sisällöllisesti kaiken teknologioiden kehittämisen lähtien uusista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista tuote- ja palvelukehitykseen saakka ja sisällöissä on mukana mm. kestävään kehitykseen liittyviä opintoja. Alalla tarjotaan myös teknistieteellistä tietotaitoa, menetelmällistä ja laskennallista perustaa teknistieteellisen alan ongelmien ratkaisemiseen sekä muun muassa taloustieteellisten ilmiöiden matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen.

Tohtoriohjelman sisällöllisestä toteutuksesta vastaavat oppiaineiden professorit ja tohtoriohjelman kehittämisestä vastaa vararehtorin nimeämä johtoryhmä.

Olemme mukana seuraavissa valtakunnallisissa tutkijakouluverkostoissa:

- Sähköenergiatekniikan tohtoriohjelma  - Doctoral Training Network in Electrical Energy Engineering, DTNEEE
- Tietojärjestelmätieteen INFORTE.FI tohtoriohjelmissa
- The Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics (FGSS)
- Graduate School of Logistics and Supply Chain Management (L&SCM)
- Doctoral training network in Electronics, Telecommunications and Automation (DELTA)

Tutkimusryhmät ja keskeiset tutkimuksen painopisteet:

Tutkimusta toteutetaan tutkimusryhmissä. Tutkimusryhmien vetämissä hankkeissa tehdään yhteistyötä teollisuuden sekä useiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön tutkimusryhmiä ovat:

Tutkimusryhmien keskeisiä osaamisalueita ovat:

 • vähähiilinen energiantuotanto
 • sähköverkot
 • sähköverkon suojaus ja automaatio
 • mittaustekniikka
 • signaalinkäsittely
 • langaton tiedonsiirto ja anturiverkot
 • logistiikka
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • ympäristöteknologia
 • tietoverkkojen tutkiminen ja tiedon mallintaminen
 • langattomien tietoliikennepalvelujen laatu ja radioresurssien hallinta
 • laskennallinen geometria
 • tiedon mallintaminen
 • epälineaarinen optimointi
 • optimointi geneettisillä algoritmeillä
 • bioöljyjen energiatekniset ominaisuudet
 • geoenergia
 • ruiskutusjärjestelmien optimointi biopolttoaineille
 • moottoriteknologia
 • teknillisten ja taloustieteellisten ilmiöiden matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen.

Yhteystiedot

Kysy lisää ohjelman opinnoista ja suorittamisesta

Kuva
Seppo Hassi

Seppo Hassi

Professori, matematiikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Matematiikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498279
Toimisto
Fabriikki F482
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Jatko-opintoasioiden asiantuntija
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu