Image
Kaksi opiskelijaa hymyilevät kameraan yliopiston kampuksella ulkona.

Tekninen viestintä, KTM

Osaamista tekniikasta, viestinnästä ja kauppatieteistä

Tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden yhteisessä ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeistä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman järjestävät yhteistyössä tietojärjestelmätieteet ja viestintätieteet. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä KTM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat kauppatieteiden maisteriksi ja he suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Tietojärjestelmätieteen oppiaineessa teknisen viestinnän opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Viestintätieteiden opintojen kautta mukaan tulee muun muassa se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Kauppatieteiden opinnot tukevat liiketoiminnallista näkökulmaa, esimerkiksi miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa on tärkeää tiiviit yhteydet työelämään. Opintojen aikana tehdään paljon yritysyhteistyötä, esimerkiksi kursseilla vierailee teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Opintojesi aikana sinua kannustetaan myös tekemään tietojärjestelmätieteen ja teknisen viestinnän projekteja ja opinnäytetöitä.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuasi:

  • olet asiantuntija erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimisessa
  • osaat analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • osaat ehdottaa eettisesti kestäviä ratkaisumalleja teknisen viestinnän kontekstissa
  • kykenet johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietojärjestelmäratkaisujen avulla, erityisesti energia-alalla

Teknisen viestinnän opintosuunta on osa tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaa. Lisätietoja opinto-oppaasta.

Kaksi opiskelijaa tietokoneella.

Koulutusohjelmalla on ASIIN- ja Euro-inf-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on sisällöltään laadukasta ja tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

Lue lisää rankingeistä, akkreditoinneista ja arvioinneista.

Image
Image

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Tarvitsetko lisätietoa? Tutustu kattavaan oppaaseemme hakemisesta. Oletko valmis hakemaan? Siirry Opintopolku-portaaliin ja lähetä hakemuksesi.

Miksi valita Vaasan yliopiston tekninen viestintä

Edelläkävijäksi työelämään

Käyttäjälähtöisyyden ammattilaisille on työmarkkinoilla kasvava kysyntä.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

Monipuolisessa ohjelmassamme yhdistyvät kauppatieteet, tietojärjestelmätiede ja viestintätieteet. Saat ainutlaatuista osaamista.

Laadukasta ja yhteisöllistä opetusta

Opetuksemme on opiskelijalähtöistä ja yhteisömme tiivis.

Kysy lisää!

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511