Usein kysytyt kysymykset maisterivalinnasta

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Jos et löytänyt kysymykseesi vastausta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Onko tutkinto mahdollista suorittaa työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta?

Vaasan kampuksella järjestettävät maisteriopintojen aikataulut on suunniteltu pääsääntöisesti kokopäiväistä opiskelua varten. Maisteriohjelmissa opiskelee sekä Vaasan yliopiston kandidaatin tutkinnosta jatkavia että muualla aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Maisteriopinnot on suunniteltu siten, että ne pystyy suorittamaan päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Opiskelijan on opintoaikojen rajausten puitteissa kuitenkin mahdollista jakaa opintoja useammalle vuodelle.

Syksystä 2022 alkaen tavoitteemme on ollut, että ensimmäisen vuoden maisteriopinnoista vähintään kolmasosa kurssisisällöistä järjestetään kampuksella. Varsinkin toisen vuoden opinnoissa on mahdollisuus suorittaa kursseja myös etänä, kampuksella tapahtuvan opetuksen lisäksi. Opintojen suoritusmahdollisuuksissa on kuitenkin ohjelmakohtaisia eroja, jotka selviävät parhaiten opinto-oppaaseen perehtymällä. Linkki opinto-oppaaseen on tämän tekstin alapuolella.

Vaasan yliopistossa on tarjolla neljä maisteriohjelmaa, jotka soveltuvat erinomaisesti suoritettavaksi työn ohessa:

Kauppatieteellisellä alalla työn ohessa suoritettavia ohjelmia ovat

Kauppatieteellisen alan ohjelmat ovat haussa muutaman vuoden välein. Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan haettiin viimeksi syksyllä 2021, ja seuraava hakukierros on noin 3 vuoden kuluttua. Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman edellinen hakukierros oli syksyllä 2023, haku järjestetään seuraavan kerran noin 3 vuoden kuluttua.

Opiskelu toiselta paikkakunnalta käsin tai työn ohessa on mahdollista, mutta se voi edellyttää joustoa ja jonkin verran matkustamista opiskelijalta, sekä mahdollisesti joustoa myös työnantajalta. Joustavan opiskelun ja verkko-/etäopiskelun mahdollisuuksia pyritään laajentamaan ja verkko-opetusta kehitetään jatkuvasti. Osassa ohjelmia/opintojaksoja opiskelija voi varsin joustavasti valita myös etäsuoritusvaihtoehtoja.

Luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa, mutta esim. jotkut vierailijaluennot, ryhmätyöskentely, kieliopinnot tai osa tenteistä voivat välillä edellyttää läsnäoloa Vaasassa. Muiden kuin etänä suoritettavien maisteriohjelmien opintoja suunnitellessa kannattaa varautua siihen, ettei niitä ole mahdollista tehdä täysin etänä.

Mistä tiedän, voinko hakea haluamaani maisteriohjelmaan?

Aikaisempi korkeakoulututkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden maisteriohjelmien hakuun. Eri maisteriohjelmiin soveltuvaksi voidaan kuitenkin valintaperusteissa määritellä jokin tietty korkeakoulututkinto tai tutkinnon suuntautumisvaihtoehto, tai tietyt opinnot/opintokokonaisuus.

Hakijalla tulee olla aikaisempia korkeakouluopintoja haetun maisteriohjelman alalta. Esimerkiksi kasvatustieteen kandidaatti voi olla soveltuva hakija kauppatieteiden maisteriohjelmiin, jos hänen tutkintonsa tai sen lisäksi suoritetut korkeakouluopinnot sisältävät riittävästi kauppatieteellisiä opintoja. 

Huomaathan, että osassa maisteriohjelmia etusijalla ovat ensisijaisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Asia mainitaan ko. ohjelmien valintaperusteissa aina erikseen.

Hakijalta edellytetyt aikaisemmat tutkinnot ja opinnot kerrotaan kunkin maisteriohjelman valintaperusteissa, jotka on esitelty lyhyesti maisteriohjelmien verkkosivuilla ja laajemmin Opintopolku.fi-palvelussa. 

Oman tilanteesi selvittämiseksi voit tutustua ohjeisiin aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden arvioinnista ja olemalla tarvittaessa yhteydessä hakijapalveluihin.

Mitä liitteitä hakemisen yhteydessä tulee toimittaa?

Tiedot hakemukselle vaadittavista liitteistä ovat nähtävillä Opintopolussa hakukohteen valintaperusteissa. Näet hakemukselle vaadittavat liitteet myös hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Mikäli et muista mitä liitteitä piti palauttaa ja mihin määräaikaan mennessä, kirjaudu Opintopolku-sivulta Omaan Opintopolkuun nähdäksesi liitepyynnöt. Liitteet voit ladata suoraan sähköiselle hakemuksellesi.

Maisterihaussa sinun täytyy lähettää hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuskopio ja opintosuoritusote sekä kopiot muista valintaan vaikuttavista tutkinnoista ja opinnoista. Maisterihaussa hakijalta saatetaan pyytää myös muita liitteitä, esimerkiksi motivaatiokirje.

Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat hakulomakkeelle listan liitteistä, jotka sinun täytyy ladata hakemukselle. Toimita liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Sinua voidaan myös pyytää täydentämään liitteitäsi.

Onko työkokemuksesta hyötyä opiskelupaikkaa haettaessa?

Vaasan yliopiston suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa työkokemuksesta ei ole valinnassa hyötyä.

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnassa kansainvälisestä tai haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvasta työkokemuksesta voi saada pisteitä. Tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista.

Voidaanko aiempia yliopisto-/ammattikorkeakouluopintoja hyväksilukea tutkintooni?

Aikaisempi tutkinto huomioidaan maisterivalinnassa hakuperusteena. Aikaisemman soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea suoraan maisteriohjelmaan, eikä kandidaatin tutkintoa näin ollen tarvitse suorittaa.

Korkeakoulututkinnon lisäksi opiskelijalla voi kuitenkin olla opintokokonaisuuksia esim. avoimesta yliopistosta tai kesken jääneestä toisesta korkeakoulututkinnosta. Tällöin aikaisempia opintoja voidaan tietyin kriteerien perusteella lukea hyväksi uuteen tutkintoon.

Aiempien opintojen hyväksiluku ja korvaavuus käsitellään oman koulutusalan HOPS-ohjaajan kanssa opintojen alussa, tarkkoja etukäteisarvioita ei valitettavasti voida antaa etukäteen.

Olen suorittanut sekä amk- että yamk-tutkinnot. Miten se huomioidaan maisterivalinnassa?

Mikäli olet suorittanut sekä amk- että yamk-tutkinnon, ja haluat molempien tutkintojen opinnot huomioitavan valinnassa, liitä hakemuksellesi jäljennökset molempien tutkintojen tutkintotodistuksista ja niiden liitteinä olevista opintosuoritusotteista. 

Eri hakukohteissa ylemmän amk-tutkinnon opinnot huomioidaan eri tavoin. Tarkista asia hakemasi maisteriohjelman valintaperusteista.