Hakemuksen liitteet

Hakemus täytetään Opintopolku.fi-palvelussa. Hakukelpoisuuden osoittamiseksi hakijan tulee liittää hakemukselleen jäljennöksiä aikaisempien tutkintojensa ja opintojensa todistuksista. Tarkempi listaus näkyy hakukohteen tiedoissa Opintopolussa sekä hakemuksen täyttämisen yhteydessä.

Hakijan tulee huomioida seuraavat asiat liitteiden toimittamisessa: 

  1. Liitteitä ei tarvitse ladata hakemukselle heti, vaan hakemuksen voi lähettää ensin ja palata lisäämään liitteet myöhemmin. Tieto tarvittavista liitteistä ja niiden lisäämisen aikarajasta näkyy hakulomakkeella. 
  2. Vaadittavan liitteen kaikki sivut tulee skannata molemmin puolin tai ottaa niistä hyvälaatuiset kuvat. Hakijan on varmistettava, että kuvista saa kunnolla selvää.
  3. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet ovat virallisia. Sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna.
  4. Tiedostot ladataan mieluiten pdf-, jpg- tai png-muodossa.
  5. Samaan asiakirjaan liittyvät sivut yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Esimerkiksi opintosuoritusote tulee olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
  6. Tiedostot nimetään siten, että nimessä näkyy dokumentin nimi ja hakijan etu- ja sukunimi. 

Huom! Jos olet suorittanut useita korkeakoulututkintoja, liitä hakemuksellesi kopiot kaikista niistä tutkintotodistuksista ja niiden liitteinä olevista opintosuoritusotteista, joiden katsot tukevan hakua Vaasan yliopiston maisteriohjelmaan. 

Hakijalta voidaan hakuajan jälkeen pyytää täydennyksiä liitteisiin. Täydennyksiä pyydetään siitä sähköpostiosoitteesta, joka hakemuksella on ilmoitettu (tarkista myös roskapostikansio!). Viestissä ilmoitetaan ohjeet ja määräaika täydennyksiä varten.

Valinnan jälkeen hakijaa voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut.