Hakemuksen liitteet

Hakemus täytetään Opintopolku.fi-palvelussa. Hakukelpoisuuden osoittamiseksi hakijan tulee liittää hakemukselleen jäljennöksiä aikaisempien tutkintojensa ja opintojensa todistuksista. Tarkempi listaus näkyy hakukohteen tiedoissa Opintopolussa sekä hakemuksen täyttämisen yhteydessä.

Ohjeita liitteiden toimittamiseen

Liitteitä ei tarvitse ladata hakemukselle heti, vaan hakemuksen voi lähettää ensin ja palata lisäämään liitteet myöhemmin. Tieto tarvittavista liitteistä ja niiden lisäämisen aikarajasta näkyy hakulomakkeella. 

Tiedostot nimetään siten, että nimessä näkyy dokumentin nimi ja hakijan etu- ja sukunimi. 

Vaadittavan liitteen kaikki sivut tulee skannata molemmin puolin tai ottaa niistä hyvälaatuiset kuvat. Hakijan on varmistettava, että kuvista saa kunnolla selvää.

Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet ovat virallisia. Sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna.

Tiedostot ladataan mieluiten pdf-, jpg- tai png-muodossa.Samaan asiakirjaan liittyvät sivut yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Esimerkiksi opintosuoritusote tulee olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.

Jos olet suorittanut useita korkeakoulututkintoja, liitä hakemuksellesi kopiot kaikista niistä tutkintotodistuksista ja niiden liitteinä olevista opintosuoritusotteista, joiden katsot tukevan hakua Vaasan yliopiston maisteriohjelmaan. 

Hakijalta voidaan hakuajan jälkeen pyytää täydennyksiä liitteisiin. Täydennyksiä pyydetään siitä sähköpostiosoitteesta, joka hakemuksella on ilmoitettu (tarkista myös roskapostikansio!). Viestissä ilmoitetaan ohjeet ja määräaika täydennyksiä varten.

Valinnan jälkeen hakijaa voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut.
 

Ulkomaisen korkeakoulun myöntämät tutkinnot

Jos tutkintosi on myönnetty ulkomaisesta korkeakoulusta, liitteiden toimittamiseen voi olla lisävaatimuksia. 

Tietyistä maista (esim. Iso-Britannia, USA) myönnettyjen tutkintojen todistusliitteet tulee toimittaa maakohtaisten vaatimusten mukaan. Tarkista mahdolliset lisävaatimukset tutkinnon myöntäneen maan kohdalta maalistauksesta

Mikäli tutkintotodistus ja opintosuoritusote on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, toimita myös virallinen käännös jollekin näistä kielistä.

Toimita ulkomailla suoritetusta tutkinnosta lisäksi Diploma Supplement (jos saatavilla) ja ECTS-muuntotaulukko tai muu selvitys tutkinnon arvosteluasteikosta.