Maisteriohjelmiin soveltuvat aikaisemmat opinnot

Aikaisempi korkeakoulututkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden maisteriohjelmiin. Eri maisteriohjelmiin soveltuvaksi voidaan kuitenkin valintaperusteissa määritellä jokin tietty korkeakoulututkinto tai tutkinnon suuntautumisvaihtoehto, tai tietyt opinnot/opintokokonaisuus. Tarkistathan hakukohteesi valintaperusteista ennen hakemuksen täyttämistä, mitkä tutkinnot ovat soveltuvia hakemasi maisteriohjelman pohjaksi ja/tai pitääkö sinulla olla tietty määrä alan opintoja.
 

Mitä ovat maisteriohjelmiin soveltuvat tutkinnot ja opinnot?

Maisteriohjelmiin soveltuvilla aikaisemmilla tutkinnoilla ja opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa.

Aikaisempien opintojen (aikaisemman tutkinnon tai sen lisäksi suoritettujen opintojen) tulee sisältää haetun maisteriohjelman kannalta keskeisiä opintoja. Tarvittavat aikaisemmat opinnot vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. Tarkistathan asian valintaperusteista. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä, etukäteen niitä ei yksityiskohtaisesti arvioida.

Hakukohteesta riippuen soveltuvat opinnot voivat joko sisältyä hakuperusteena olevaan korkeakoulututkintoon, tai ne voivat olla tutkintoon kuulumattomia opintoja. Nämä voivat olla esimerkiksi avoimen yliopiston opintoja tai suoritettu osana toista tutkintoa. Jossakin maisteriohjelmissa soveltuvat opinnot on määritelty tarkasti valintaperusteissa.

Mikäli hakukohteessasi ei ole tarkemmin määritelty, mitkä opinnot ovat soveltuvia tai antavat hakukelpoisuuden, voit arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi tutustumalla hakemasi maisteriohjelman verkkosivuihin ja tutkintorakenteeseen, ja arvioimalla oletko suorittanut sellaisia opintoja, jotka antavat sinulle riittävät pohjatiedot suorittaa maisteriohjelman opinnot

Aikaisempien opintojen ei tarvitse olla Vaasan yliopiston opintoja, vaan ne voivat olla suoritettu muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. 

Jos olet suorittanut sekä alemman että ylemmän amk-tutkinnon, liitä hakemuksellesi kopiot molemmista tutkintotodistuksista ja niiden liitteinä olevista opintosuoritusotteista. 

Valinta maisteriohjelmiin

Valintaprosessissa hakijoita verrataan valintaperusteiden mukaisesti, ja ansioituneimmat hyväksytään. Tarkempi arvosanataso tai pisterajat vaihtelevat vuosittain ja hakukohteittain. Yliopisto ei voi tästä syystä etukäteen tarkasti arvioida hakijoiden opintomenestyksen riittävyyttä ohjelmiin. Vähimmäisedellytysten täyttyminen ei vielä takaa valituksi tulemista.