FITech - Energy Storage

FiTech Energy Storage tarjoaa energian varastointiin ja konversioon liittyviä yliopisto-opintoja. Kurssit ovat maksuttomia ja työn ohessa opiskeltavia.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet luovat ennennäkemättömän tarpeen energianvarastointiin liittyville teknologioille ja sovelluksille.

Energiavarastoihin tehdään tällä hetkellä globaalisti massiivisia investointeja: tarve kasvaa niin akku- ja muille varastointiteknologioille kuin älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyville konversioteknologioiollekin, jonka lisäksi esimerkiksi energiavarastojen liikennesovelluksia kehitetään kiihtyvällä tahdilla. Suomen energiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on keskeistä varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen alueella.

FITech Energy Storage -hankkeen puitteissa tarjotaan työelämässä oleville osaajille tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla kaikista seitsemästä FITech-yliopistosta. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaisesti yksittäisen kurssin tai laajemman, useamman kurssin kokonaisuuden.

FITech Energy Storage -hankkeen kolme koulutusteemaa ovat:

  • Kemia ja materiaalit
  • Sovellukset ja teknologiat
  • Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit

Kursseja on tarjolla sekä verkko-opetuksena, lähiopetuksena että niiden yhdistelmänä. Kaikkien seitsemän Fitech-yliopiston tarjontaa voit selata täällä. Hakusuodattimilla voit etsiä esimerkiksi pelkkiä verkkokursseja tai tietyn yliopiston kursseja sekä selata tarjontaa teemoittain.

Vaasan yliopiston kurssitarjonta

Lisätiedot

Leena Lehtola 
Projektipäällikkö
Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen
leena.lehtola(a)uwasa.fi
029 449 8228