Jarl Matti Anttila

Markkinointijohtaja, Jakamo
Kauppatieteiden maisteri 2007, pääaineena johtaminen.
Jarl Matti Anttila

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Opiskeluaikana elämää elettiin erittäin kiihkeästi. Silloin kun ei luettu tentteihin, oltiin töissä tai juhlimassa. Kattavien opintojen lisäksi sain yliopistoajalta elämänmittaisia ystävyyssuhteita, minkä arvoa on vaikeaa mitata.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa?

Yliopisto-opintojeni aikana ymmärsin vuorovaikutuksen merkityksen liiketoiminnassa. Sillä tiellä olen edelleen. Nimitän itseäni vuorovaikutusaktivistiksi, joka rakastaa dialogia. Rohkaisen kaikkia työyhteisöjä keskustelemaan keskenään, koska sen avulla on mahdollista löytää asioita, joita ei koskaan kuvitellut olevan olemassakaan!

Millaista työsi on? 

Olen perustajayrittäjä kahdessa eri yrityksessä - aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä ja Jakamossa. Päivätyöni teen markkinointijohtajana Jakamossa, joka on teollisuusyrityksille suunniteltu yhteistyöalusta. Jakamossa yritykset voivat luoda digitaalisen liiketoimintasuhteen toistensa välille ja sen jälkeen jakaa päivittäistä informaatiota keskenään. Monet asiakkaistamme kuvailevat Jakamoa teollisuusyritysten Facebookiksi. Jakamolle myönnettiin US Patentti vuonna 2016. Alustalla on tällä hetkellä käyttäjäyrityksiä yli 50 maasta.

Vietän paljon aikaa asiakkaiden kanssa ja autan heitä digitaalisessa muutosprosessissa. Suunnittelen ja toteutan myös yrityksemme markkinointia ja pidän yllä mediasuhteita.

Työni on varsin monipuolista ja inspiroivaa. Parasta työssäni on, kun asiakas on avullamme saavuttanut kilpailuedun. Silloin heistä on tullut organisaatiossaan sankareita. Se on ehdottomasti työni huippukohta.