Heidi Saarinen

HR Generalist, Danfoss
Kauppatieteiden maisteri 2006, henkilöstöjohtaminen ja hallintotieteiden maisteri 2015, aluetiede.
Heidi Saarinen

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa?

Olen aloittanut Vaasan yliopistossa opinnon vuonna 2002. Opiskelut etenivät nopeassa vauhdissa ja opinnot olivat loppusuoralla syksyllä 2005, jolloin aloin aktiivisesti etsimään työmahdollisuuksia Vaasasta ja pääkaupunkiseudulta. Onnistuin saamaan ensimmäisen vakituisen työpaikan Wärtsilästä Vaasassa. Keväällä 2006 valmistuin kauppatieteiden maisteriksi, pääaineena henkilöstöjohtaminen. Palasin yliopistoon opiskelemaan hallintotieteitä ja valmistuin pääaineenani aluetiede vuonna 2015.

Kiinnostukseen jatkaa opintoja yliopistotasolle, vaikutti vahvasti se, että Vaasan yliopistossa oli mahdollisuus valita pääaineeksi henkilöstöjohtaminen. Ammattikorkeakoulussa olin kokenut henkilöstöjohtamiseen liittyvät aineet itseäni eniten kiinnostaviksi ja halusin oppia lisää aiheesta.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Opiskelu yliopistossa kasvatti minua ihmisenä paljon, sain paljon uutta tietoa henkilöstöjohtamisesta, tutustuin uusiin ihmisiin, opin käyttämään aikaani tehokkaasti sekä onnistumisten kautta sain itsevarmuutta tekemiseeni. Ryhmätyöt ja erilaiset projektityöt vahvistivat sosiaalisia taitoja, jotka työelämässä ovat erittäin tärkeitä.

Aluetieteen opintojen osalta mieleenpainuvin kokemus on ollut opintomatka Aunukseen. Viikon pituinen opintomatka yhdessä noin kymmenen muun opiskelijan ja professorin seurassa avasivat ymmärrystäni Suomen hyvästä yhteiskunnan tilasta.

Millaista työsi on?

Työskentelen tällä hetkellä HR Generalistina Danfossilla. Työssäni tuen johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä henkilöstöjohtamisen osa-alueilla. Tavoitteenani on varmistaa esimiesten kanssa, että meillä on osaava, hyvin suoriutuva ja työssään viihtyvä henkilöstö.

Työni on hyvin ihmisläheistä ja monipuolista. Työtehtävät muodostuvat aina työantajamielikuvan rakentamisesta, rekrytointiin, työsuhteen eri vaiheisiin sekä lopulta työsuhteen päättymiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, työssäviihtyminen ja jaksaminen muodostavat suurimman osan työn sisällöstä. Työssäni on parasta se, että pystyy tekemään tiivistä yhteistyötä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Ikävintä työssä on kiire, sillä joskus haluaisi syventyä työtehtäviin ajan kanssa, mutta ne hetket ovat aika harvassa.