Image
Fuel lab

Forskningsplattformar

Forskningsplattformar

Universitetet har tre öppna och mångvetenskapliga forskningsplattformar: Vasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy samt Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Deras verksamhet fokuserar på energi och hållbar utveckling, digital ekonomi, innovationer och uttrycksformer för öppen vetenskap.

Vasa universitet svarar på de stora globala utmaningarna genom att bedriva meningsfull och inflytelserik forskning relaterad till klimatförändringen, stadsboende, framtida arbetsliv, framtidens ekonomiska system, kommunikation och mediekompetens samt samarbete. Men vi kan inte lösa utmaningarna på egen hand, och därför bjuder vi in alla att delta i kampanjen Pathways to success för att skapa en mer hållbar framtid och ett bättre liv för oss och kommande generationer.

Bild
Heidi Kuusniemi

Heidi Kuusniemi, Direktör

Digital Economy

Digital Economy är en fenomenbaserad och mångvetenskaplig öppen forskningsmiljö, där man ur olika vetenskapsområdens synvinklar utforskar de innovationer som ny teknologi möjliggör samt innovationernas inverkan på individer, organisationer och samhället. Forskningsämnena inkluderar olika perspektiv på data och information – hur data produceras, samlas in, överförs, lagras, analyseras, hanteras, används i affärsverksamhet, skyddas och säkras. Till forskningsområdena hör bland annat artificiell intelligens, maskininlärning, digitaliseringens inverkan på sätten att arbeta och kommunicera, reglering inom digitalisering, digital marknadsföring, dataanalys, datadriven ekonomi och plattformsekonomi samt automatisering. Forskningsteman ur den digitala ekonomins olika synvinklar inkluderar bland annat artificiell intelligens och dataanalys i industriella applikationer och affärsverksamhet, resurssnål automatisering och hållbar IoT, plattformsekonomi, digital marknadsföring och kommunikation samt digital reglering.

 

Bild
Suvi Karirinne

Suvi Karirinne, Direktör

VEBIC - Vaasa Energy Business Innovation Centre

VEBIC är en mångvetenskaplig forsknings- och innovationsplattform för energi och hållbar utveckling vid Vasa universitet. Den svarar på de lokala, nationella och internationella behoven hos en aktiv energinäring och bidrar till att uppnå målen för en hållbar utveckling. I VEBIC sammanförs toppforskare, en diversifierad forskningsinfrastruktur, förståelse för affärslivet, internationella nätverk och stöd från den offentliga förvaltningen. Forskningsplattformen förenar sina krafter med företag och andra intressentgrupper för att åstadkomma största möjliga samhälls- och företagspåverkan.

 

Bild
Martin Meyer

Martin Meyer Lehtonen, Direktör

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

InnoLab är en öppen forskningsplattform vid Vasa universitet. Vårt mål är att främja nya sätt att ägna sig åt vetenskap. Våra viktigaste forskningsområden är öppna innovationer, användarinnovationer, entreprenörskap samt innovation och förnyelse inom den offentliga sektorn. Vi bedriver fenomenbaserad och mångvetenskaplig forskning. Vi uppmuntrar tillämpningen av medborgarforskning, öppen vetenskap och designtänkande. Därför står inkludering, kreativitet, lägre hierarkier och aktiva medborgare i centrum för vår verksamhet.