Image
university building

Tutkimusalustat

Monitieteistä, ilmiölähtöistä tutkimusta

Yhdistämme vahvan tieteenalakohtaisen osaamisemme globaaleihin muutostrendeihin monitieteisissä tutkimusalustoissamme. Ne ovat myös keskeisiä yliopiston toiminnan uudistamisen välineitä. Edistämme niiden avulla monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta voimme tutkimuksen keinoin ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaamme kohtaavia ongelmia. Tieteelliset tulokset voivat edustaa ongelmien ratkaisujen lisäksi uusia teoreettisia viitekehyksiä, uutta tieteellistä ajattelua tai jopa tieteenaloja.

Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC pyrkii vastaamaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Digital Economy (Digitaalinen talous) tutkii uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja koko yhteiskuntaan eri tieteiden näkökulmasta. Innovaatiot ja yrittäjyys, InnoLab tutkii avoimia innovaatioita, käyttäjäinnovaatioita,
julkisen sektorin uudistamista ja yrittäjyyttä.

Ota yhteyttä - aloitetaan yhteistyö!