Sustainable Industry Ecosystem (SIE) - Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi

Suomen akatemia
Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektissa tutkimusorganisaatiot tukevat suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän teollisuuden suuntaan.
Image

Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektissa tutkimusorganisaatiot tukevat suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän teollisuuden suuntaan yhdistämällä kiertotalouden, robotiikan, teollisuusteknologian, energiantuotannon, innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen ja tekoälyn tutkimuskärjet.

SIE -projektissa luodaan palvelumalli, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen.

Projektin aikana tutkimusorganisaatioiden aiempaan tutkimukseen perustuvan ja uuden verkottumisen edesauttaman ekosysteemin koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet tehdään näkyviksi suomalaiselle elinkeinoelämälle muun muassa seminaareissa ja työpajoissa.

Hanke tekee yhteistyötä eri ministeriöiden, rahoittajien, yritysten ja verkostojen kanssa.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
225 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
321 427€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
VEBIC
Johtaminen
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Networked value systems NeVS
Personnel
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat