DigiConsumers

Image
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
3966520€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
870043€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Taloustiede
Älykkäät sähköjärjestelmät
Laskentatoimi ja rahoitus
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen.

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi.

Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen aloilta. Projektissa on myös paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnallisten, kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa.

Tutkimushanke jakautuu viiteen osa-alueeseen:

  • Nuoret kuluttajat digitaalisissa ympäristöissä
  • Nuoren digitaalisiin- ja taloustaitoihin vaikuttavat tekijät
  • Nuorten talousosaamiseen vaikuttavat tekijät, asenteet ja olosuhteet
  • Pelilliset lähestymistavat ja talouskoulutuksen digitaaliset työkalut
  • Vuorovaikutus, viestintä ja yhdessä kehittäminen

Hankkeen nimi: DigiConsumers
Hankkeen johtaja: Professori Terhi-Anna Wilska, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Hanketta johtaa Vaasan yliopistossa: Professori Panu Kalmi, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Vaasan yliopisto
Hankkeen kesto: 1.6.2019 – 31.8.2022
Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa CULT (2019-2025) –ohjelma
Ulkoinen rahoitus: Ulkoinen rahoitus 3 966 520€, Vaasan yliopiston osuus 870 043€
Tutkimusryhmä: Taloustieteen tutkimusryhmä, Älykkäät sähköjärjestelmät -tutkimusryhmä
Yhteyshenkilö: Taloustieteen professori Panu Kalmi
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen, tutkijatohtori Tiina Koskelainen, tutkijatohtori Gökhan Buturak ja projektitutkija Saija Alanko
Tutkimuskumppanit: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Talous ja nuoret (TAT)
Yhteistyökumppanit: Pankki- ja rahoitusalan toimijoita, yrityksiä, järjestöjä, koulutus- ja tutkimussektorin toimijoita sekä päättäjiä.

Hankkeen verkkosivut: https://digiconsumers.fi/

***

Hankkeeseen liittyvät tapahtumat:

16.1.2020 Paneelikeskustelu Tieteiden yössä Helsingissä, Suomen Pankin rahamuseossa
1.1.2020 Kick-off –kutsuseminaari hankkeen kumppaneille ja sidosryhmille Suomen Pankin rahamuseossa

Hankkeen uutiset:

Vaasan yliopisto 1.7.2019: Vaasan yliopisto sai Suomen Akatemialta rahoitusta osana monitieteellistä konsortiota – aiheena nuorten kuluttajaksi oppiminen ja talousosaamisen kehittäminen

Hanke mediassa:

YLE 13.3.2020 Jesse Tuominen: Tutkimus: somella luultua isompi vaikutus nuorten kuluttamiseen – li 350 vastaajaa
YLE 10.3.2020: Terhi-Anna Wilska: Luulitko, että nuoret ovat ilmastoystävällisimpiä kuluttajia? Väärin, sanoo professori: ”Yli 60-vuotiaat kaikista ekologisempia”
ME NAISET 28.2.2020 Panu Kalmi: Selvitä, ovatko arjen kustannukset hyvin hyppysissäsi
JYUNITY.FI 22.1.2020 Rajat häilyvät nuorten kuluttamisessa
YLE 21.1.2020 Terhi-Anna Wilska: Nuorten taloushaasteet ovat aivan erilaiset kuin aikaisempien sukupolvien
DigiConsumers mediassa: katso lisää osoitteesta https://digiconsumers.fi/media/