DigiConsumers

Suomen akatemia
DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen.
Image

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi.

Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen aloilta. Projektissa on myös paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnallisten, kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa.

Tutkimushanke jakautuu viiteen osa-alueeseen:

  • Nuoret kuluttajat digitaalisissa ympäristöissä
  • Nuoren digitaalisiin- ja taloustaitoihin vaikuttavat tekijät
  • Nuorten talousosaamiseen vaikuttavat tekijät, asenteet ja olosuhteet
  • Pelilliset lähestymistavat ja talouskoulutuksen digitaaliset työkalut
  • Vuorovaikutus, viestintä ja yhdessä kehittäminen

Hankkeen nimi: DigiConsumers
Hankkeen johtaja: Professori Terhi-Anna Wilska, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Hanketta johtaa Vaasan yliopistossa: Professori Panu Kalmi, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Vaasan yliopisto
Hankkeen kesto: 1.6.2019 – 31.8.2025
Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa CULT (2019-2025) –ohjelma
Ulkoinen rahoitus: Ulkoinen rahoitus 3 966 520€, Vaasan yliopiston osuus 870 043€
Tutkimusryhmä: Taloustieteen tutkimusryhmä, Älykkäät sähköjärjestelmät -tutkimusryhmä
Yhteyshenkilö: Taloustieteen professori Panu Kalmi
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen, tutkijatohtori Esteban Guerrero, tutkijatohtori Gökhan Buturak ja projektitutkija Saija Alanko
Tutkimuskumppanit: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Talous ja nuoret (TAT)
Yhteistyökumppanit: Pankki- ja rahoitusalan toimijoita, yrityksiä, järjestöjä, koulutus- ja tutkimussektorin toimijoita sekä päättäjiä.

Hankkeen verkkosivut: https://digiconsumers.fi/

***

Hankkeen uutiset: 

Digiconsumers-hankkeeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Vaasan yliopisto 1.7.2019: Vaasan yliopisto sai Suomen Akatemialta rahoitusta osana monitieteellistä konsortiota – aiheena nuorten kuluttajaksi oppiminen ja talousosaamisen kehittäminen

Hanke mediassa:
DigiConsumers mediassa: katso lisää osoitteesta https://digiconsumers.fi/media/

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
3 966 520€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
870 043€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Taloustiede
Älykkäät sähköjärjestelmät
Laskentatoimi ja rahoitus
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio