Image
Opiskelijoita luentosalissa

Yliopisto-opintojen aloittaminen

Akateeminen vapaus ja vastuu

Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen tiedeyhteisön jäsen. Olet osa yhteisöä ja itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Apunasi toimivat kuitenkin yliopiston opettajat ja omaohjaajat sekä tuutorit.

Tältä sivulta löydät lisätietoa yliopisto-opintojen sisällöistä ja välineitä omien opintojen suunnitteluun.

Työkaluja opintojen suunnitteluun

Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskoh­tai­set opetussuunnitelmat, sivuainekokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset sekä tietoa yksiköistä, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Opinto-oppaat julkaistaan ainoastaan sähköisinä. Pikaohjeen opinto-oppaiden käyttöön löydät täältä.

Pääset laatimaan oman lukujärjestyksesi Lukkarikoneella. Voit lisätä omat opintojaksosi lukujärjestykseen ja halutessasi synkronoida lukujärjestyksen sähköiseen kalenteriisi. Voit tutustua Lukkarikoneen käyttöön kirjallisen ohjeen tai video-ohjeen avulla.

Kun opintojaksot on aikataulutettu, voit ilmoittautua kusseille. Ilmoittautuminen tehdään Vaasan yliopistossa syksyllä 2021 käyttöön otetussa Peppi-järjestelmässä. Ohjeita Pepin käyttöön löydät Opiskelijat-sivuilta.

Opiskelijat pöydän ääressä.

Opintojen ohjaus

Jokaisella kandidaatti- ja maisteriohjelmalla on mahdollisuus saada opintoihinsa henkilökohtaista ohjausta. Opiskelijoille nimetään omaohjaaja, jonka puoleen koulutusohjelman opiskelijat voivat kääntyä kaikissa opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Koulutusohjelmissa on lisäksi HOPS-vastaavia, joiden kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. HOPS on suunnitelma opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä.

 

Opiskelijat pöydän ääressä.

Opintojen suorittaminen

Opintojaksoon kuuluva tentti voidaan järjestää ns. keskitetysti järjestettynä tenttinä, jolloin tentit ovat luentosaleissa. Tentin kesto on kolme tuntia. Muista aina ilmoittautua tenttiin etukäteen ja muista myös perua ilmoittautumisesi, jos et aio osallistua tenttiin.

Tenttejä järjestetään myös sähköisesti. Vaasan yliopistossa on käytössä sähköinen tenttimisjärjestelmä EXAM. Sähköinen tenttiminen mahdollistaa tenttien tekemisen vapaammin opiskelijan valitsemana aikana arkisin kello 8-20 ja lauantaisin klo 12-16.

Opintoja voidaan suorittaa myös muulla opettajan ilmoittamalla tavalla, esim. kirjallisilla harjoitustöillä. Ensimmäisen harjoitustyösi tullessa ajankohtaiseksi kannattaa tutustua yliopiston kirjoitusohjeisiin, joissa neuvotaan työn ulkoasuun, lähteisiin viittaamiseen ja viimeistelyyn liittyvistä seikoista

Opetusajat

Yliopistossa lukuvuosi on virallisesti 1.8.-31.7. Opetusta järjestetään syyslukukaudella 30.8.–17.12.2021 ja kevätlukukaudella 10.1.–27.5.2022.

Luento-opetus järjestetään pääsääntöisesti 90 minuutin luentoina. Luennot alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei luennoitsija toisin ilmoita.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Vaasan yliopiston opiskelijamme tunnetaan hyvistä liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvistä valmiuksista. Kaikkien koulutusalojen kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 op kansainvälistymisvalmiuksia (intercultural competence). Haluamme, että opiskelijamme ovat valmistuttuaan valmiita toimimaan nykypäivän kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijan ohjeet ja palvelut

Opiskelijan ohjeet ja palvelut löytyvät Vaasan yliopiston Opiskelijat-sivulta. Sivulle on koottu opiskelijoiden useimmin tarvitsemia ohjeita ja sähköisiä palveluita sekä hyödyllisiä linkkejä.