Image
Opiskelijat luennolla

Yliopisto-opintojen aloittaminen

Akateeminen vapaus ja vastuu

Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen tiedeyhteisön jäsen. Olet osa yhteisöä ja itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Apunasi toimivat kuitenkin yliopiston opettajat ja omaohjaajat sekä tuutorit.

Tältä sivulta löydät lisätietoa yliopisto-opintojen sisällöistä ja välineitä omien opintojen suunnitteluun.

Työkaluja opintojen suunnitteluun

Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskoh­tai­set opetussuunnitelmat, sivuainekokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset sekä tietoa yksiköistä, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Opinto-oppaat julkaistaan ainoastaan sähköisinä. Pikaohjeen opinto-oppaiden käyttöön löydät täältä.

Pääset laatimaan oman lukujärjestyksesi Lukkarikoneella. Voit lisätä omat opintojaksosi lukujärjestykseen ja halutessasi synkronoida lukujärjestyksen sähköiseen kalenteriisi. Voit tutustua Lukkarikoneen käyttöön kirjallisen ohjeen tai video-ohjeen avulla.

Kun opintojaksot on aikataulutettu, voit ilmoittautua kusseille. Ilmoittautuminen tehdään Vaasan yliopistossa Peppi- opiskelijajärjestelmässä. Ohjeita Pepin käyttöön löydät Opiskelijat-sivuilta.

Opiskelijoita

Opintojen ohjaus

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja. Omaohjaajat tukevat opiskelijoita läpi opintojen. Opintojen huolellinen suunnittelu ja aikataulutus ovat tärkeitä opintojen sujuvan aloituksen ja etenemisen takia. Voit tutustua jo etukäteen tutkintoosi kuuluviin opintoihin opinto-oppaasta ja muokattavan HOPS-pohjan löydät opiskelijatietojärjestelmä Pepin Opiskelijan työpöydältä. Opintojen suunnittelusta, suorittamisesta ja ilmoittautumisajankohdista saat tarkempaa tietoa orientaatiopäivinä.

Koulutusohjelmissa on lisäksi HOPS-vastaavia, joiden kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. HOPS on suunnitelma opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä.

Omaohjaaja ja opiskelija

Opintojen suorittaminen

Opetus ja opintosuoritukset järjestetään niin, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja suorittaa tutkinnon säädetyssä ajassa.

Opintojen suorittamistavat on kerrottu Pepin opinto-oppaassa. Opinto-oppaan toteutuksen tiedoista näet, miten opintojakson opetus toteutetaan lukuvuoden aikana. Toteutuksen tiedot löydät opintojakson kuvauksen sinisestä yläpalkista.

Opintojakson alkaessa löydät yleensä Moodlesta opintojakson syllabuksen (eli opinto-ohjelman), jossa kerrotaan mm. opintojakson arvioinnista, uusintamahdollisuuksista ja arvosanan korotuksesta.

Opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan esim. harjoitustyön, esseen, luentopäiväkirjan, oppimispäiväkirjan, keskitetyn tentin, Moodle-tentin tai EXAM-tentin perusteella. Joihinkin opintoihin vaadittavan lähtötason osoittamiseksi voidaan järjestää tasokokeita. Opintojakson aikana voidaan järjestää myös välikokeita.

Opintojaksoon kuuluva tentti voidaan järjestää ns. keskitetysti järjestettynä tenttinä, jolloin tentit ovat luentosaleissa. Tentin kesto on kolme tuntia. Muista aina ilmoittautua tenttiin etukäteen ja muista myös perua ilmoittautumisesi, jos et aio osallistua tenttiin.

Tenttejä järjestetään myös sähköisesti. Moodle-tentti suoritetaan itsenäisesti omalla tietokoneella opettajan ohjeistuksen mukaan. Vaasan yliopistossa on käytössä myös sähköinen tenttimisjärjestelmä EXAM. Sähköinen tenttiminen mahdollistaa tenttien tekemisen vapaammin opiskelijan valitsemana aikana erityisissä EXAM-tenttiluokissa.

Opintoja voidaan suorittaa myös muulla opettajan ilmoittamalla tavalla, esim. kirjallisilla harjoitustöillä. Ensimmäisen harjoitustyösi tullessa ajankohtaiseksi kannattaa tutustua yliopiston kirjoitusohjeisiin, joissa neuvotaan työn ulkoasuun, lähteisiin viittaamiseen ja viimeistelyyn liittyvistä seikoista

Opetusajat

Yliopistossa lukuvuosi on virallisesti 1.8.-31.7. Opetusta järjestetään syyslukukaudella 2.9.–20.12.2024 ja kevätlukukaudella 9.1.–30.5.2025.

Luento-opetus järjestetään pääsääntöisesti 90 minuutin luentoina. Luennot alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei luennoitsija toisin ilmoita.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Vaasan yliopiston opiskelijamme tunnetaan hyvistä liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvistä valmiuksista. Kaikkien koulutusalojen kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 op kansainvälistymisvalmiuksia (intercultural competence). Haluamme, että opiskelijamme ovat valmistuttuaan valmiita toimimaan nykypäivän kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijan ohjeet ja palvelut

Opiskelijan ohjeet ja palvelut löytyvät Vaasan yliopiston Opiskelijat-sivulta. Sivulle on koottu opiskelijoiden useimmin tarvitsemia ohjeita ja sähköisiä palveluita sekä hyödyllisiä linkkejä. Lisää ohjeita löydät opiskelijoiden intranet Jollasta. Jollaa varten tarvitset yliopiston käyttäjätunnukset.