Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Vaasan yliopistosta on hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelemaan osa tutkinnosta ulkomaille. Meiltä voit lähteä vaihtoon kolme kertaa: kerran sekä kandidaatti- että maisteriopintojen aikana ja vielä mahdollisissa jatko-opinnoissa.

Opiskelijoistamme joka kolmas tarttuu mahdollisuuteen lähteä vaihtoon. Vaihto-opiskelu tarjoaa loistavan mahdollisuuden yhdistää erilaiset opinnot, henkilökohtainen kasvu sekä uudet kokemukset ja ystävät mielenkiintoisessa ympäristössä. Hyödynnä maailmaa, jonka Vaasan yliopisto sinulle tarjoaa.

Vaihto-ohjelmat

Vaasan yliopiston kautta voit lähteä vaihtoon kolmessa eri vaihto-ohjelmassa: Erasmus-ohjelmassa Eurooppaan, Nordplus-ohjelmassa Pohjoismaihin sekä kahdenvälisten sopimusten kautta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin.

Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta voi lähteä opiskeluvaihtoon kerran per tutkintotaso. Voit siis lähteä yhteensä kolme kertaa opiskeluvaihtoon Vaasan yliopiston omaan vaihtokohteeseeen opintojesi aikana: kerran kandivaiheessa, kerran maisterivaiheessa ja kerran jatko-opinnoissa. Hakiessa vaihtoon voit vielä olla edellisessä vaiheessa, mutta ennen vaihdon alkua sinun on siirryttävä seuraavaan (eli jos olet ollut kandivaiheessa jo vaihdossa voit hakea kanditutkinnon loppuvaiheessa maisterivaiheen vaihtoon, mutta sinun on valmistuttava kandiksi ennen maisterivaihdon alkua).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hakulomake Päähaulle lukuvuoden 2024-2025 vaihtopaikoille on auki 11.12.2023-15.1.2024.
Lisätietoja hakulinkistä ja vaihto-opinnoista löydät Jollasta Vaihto-opiskelu

Yhteistyöyliopistot

Kohteet kartalla MoveON -portaalissa näet Vaasan yhteistyöyliopistot. HUOM: kaikki portaalissa olevat kohteet eivät sisällä opiskelijavaihtoa tai ole mukana hakukierroksilla. Hakukierroksilla mukana olevat kohteet päivitetään tälle Vaihtokohteet -sivulle ennen ajankohtaisen hakukierroksen alkua. MoveON -portaalista löytyvät myös vaihtokohteissa olleiden opiskelijoidemme matkaraportit (hae kohdeyliopisto > Study reports).

Jos Vaasan yliopiston yhteistyöyliopistoissa ei ole mieluisaa kohdetta tai olet kiinnostunut yliopistosta tai maasta, joka ei ole vaihtokohteemme, voit järjestää vaihtopaikan itse. Tällöin puhutaan freemover-vaihdosta, joka on omakustanteinen. Freemover-vaihtoon ei voi saada Vaasan yliopiston matka-apurahaa. Freemover-paikka tulee järjestää, hallinnoida ja kustantaa itse.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelman (BIB) tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan.

Kaksoistutkinnossa (Double Degree) suoritat kaksi ensimmäistä kandidaatin tutkinnon lukuvuottasi kotiyliopistossa ja kolmannen vuoden kaksoistutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukaisesti vaihtokohteessa. 

Kahden ensimmäisen vuoden aikana tulee suorittaa tutkinnon yhteiset opinnot, opintosuunnan pakolliset opinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan viimeisenä vuonna kohdeyliopistossa. 

Kaksoistutkinto-ohjelman opinnot hyväksytään sekä Vaasan yliopiston että vaihtokohteen tutkintoon, ja opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.  

Master’s Programme in International Business (MIB), Master’s programme in Strategic Business Development (SBD) ja Master’s Programme in Finance -maisteriohjelmien tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan.

Kaksoistutkinnossa (Double Degree) suoritat ensimmäisen maisterilukuvuoden kotiyliopistossa ja toisen vuoden kaksoistutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukaisesti vaihtokohteessa. 

Ensimmäisen vuoden aikana tulee suorittaa maisteriohjelman pakolliset opintosuunnan opinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot. Tutkielma kirjoitetaan toisena vuonna kohdeyliopistossa. Kaksoistutkinto-ohjelman opinnot hyväksytään sekä Vaasan yliopiston että vaihtokohteen tutkintoon, ja saat tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Kesäkoulu

Vaasan yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden käydä kesälukukaudella vaihto-opintoja ulkomaisilla kesäkursseilla. Kesäkoulut (Summer School/ Summer Academy) soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden tai vuoden mittaiseen vaihtoon.

Kesäkouluja järjestetään etenkin kesä-elokuussa. Opiskelu kesäkursseilla kestää usein noin kahdesta viikosta kuukauteen, riippuen opintojen määrästä. Kesäkoulut koostuvat hyvin erilaisista kokonaisuuksista hinnan ja sisällön puitteissa, joista opiskelijan tulee ottaa selvää yliopistojen omilta sivuilta.

Useimmat kesäkoulut ovat maksullisia, mutta tarjolla on myös maksuttomia kesäkouluja. Maksullisessa kesäkoulussa opiskelija maksaa osallistumismaksun suoraan kesäkoulun järjestävälle yliopistolle heidän ohjeidensa mukaisesti. Vaasan yliopisto ei maksa osallistumismaksuja opiskelijan puolesta. Kesäkouluun osallistumiseen voi hakea Vaasan yliopiston Liikkuvuuspalveluista apurahaa.

EUNICE-verkostoyliopisto

Vaasan yliopisto on osa eurooppalaista EUNICE-verkostoyliopistoa, jonka muodostavat seitsemän korkeakoulua eri puolilta Eurooppaa. EUNICE tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden:

  • valita opintojaksoja muista EUNICE-yliopistoon kuuluvista korkeakouluista
  • hakeutua kansainväliseen harjoitteluun EUNICE-partnerimaihin
  • hakeutua kansainväliseen vaihtoon partneriyliopistoihin

Lue lisää

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Tam Dang
 

Kuva
Tam Dang

Tam Dang

Liikkuvuuspalveluiden koordinaattori
Yliopistopalvelut, Kansainväliset palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498727
Avaa profiilisivu