Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainvälisen kokemuksen merkitys on kasvanut niin työ- kuin yksityiselämässäkin. Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana.

Kansainvälistymisvalmiudet

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut yliopisto, joka on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti menestyvä sekä tehokkaasti verkottunut monialainen tutkija ja kouluttaja. Opiskelijamme tunnetaan hyvistä liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvistä valmiuksista.

Strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 op kansainvälistymisvalmiuksia (intercultural competence). Haluamme, että opiskelijamme ovat valmistuttuaan valmiita toimimaan nykypäivän kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä Suomessa tai ulkomailla.

Joka yksiköllä on omat suosituksensa ja tapansa kansainvälistymisvalmiuksien hankintaan, joten muista tarkistaa yksikkösi vaatimukset joko opintojen ohjauksesta tai opinto-oppaasta.

Ihmisiä seisoo piirissä

Miten kansainvälistyä?

Tarjoamme eri tapoja kansainvälistymisvalmiuksien hankkimiseen.

Voit suorittaa opintoja ulkomailla joko vaihto-opiskelun tai työharjoittelun kautta. Maailman voi kohdata myös Vaasassa opiskelemalla kulttuurienväliseen viestintään ja/tai toimintaan liittyviä kursseja, muita kursseja vierailla kielillä, vieraan kielen kursseja ja käsittelemällä kansainvälisyyteen liittyvää aihetta lopputyössä. Kansainvälistymisvalmiuksia voi hankkia myös vapaa-ajalla ryhtymällä kansainvälisten opiskelijoiden tutoriksi, kielikaveriksi tai osallistumalla kansainvälisten opiskelijajärjestöjen toimintaan ja tapahtumiin.

Vuosittain reilut 200 opiskelijaa viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskellen tai työskennellen. Vilkasta opiskelijaliikkuvuutta edistävät Vaasan yliopistossa opetettavat alat, jotka soveltuvat erinomaisesti kansainväliseen opiskeluun. Vaihdossa voi lukea jotain uutta tai syventää oman alan osaamista erilaisesta näkökulmasta.

Yliopistoon tulee vuosittain n. 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa, ja yliopistolla aloittaa vuosittain reilut 100 uutta kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittavat englanninkielisiä kaksivuotisia maisteriohjelmia. 

Kansainvälinen Vaasan yliopisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös kansainvälistymiseen kampuksella ja kaupungilla. Tarjolla on useita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia ja kasvava osuus akateemisesta henkilökunnastamme on kansainvälistä. Ruotsia, englantia ja muita kieliä kuulee kampuksella ja kaupungilla päivittäin.

Kansainvälinen kokemus kantaa paljon opiskeluaikoja pidemmälle. Niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin työnantajat arvostavat kykyä toimia kansainvälisessä kontekstissa ja kokemusta erilaisista kulttuureista. Vaasan yliopistolla on hyvät yhteydet maailmaan, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää opintojen aikana.

EUNICE-verkostoyliopisto

Vaasan yliopisto on osa eurooppalaista EUNICE-verkostoyliopistoa, jonka muodostavat seitsemän korkeakoulua eri puolilta Eurooppaa. EUNICE tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden:

  • valita opintojaksoja muista EUNICE-yliopistoon kuuluvista korkeakouluista
  • hakeutua kansainväliseen harjoitteluun EUNICE-partnerimaihin
  • hakeutua kansainväliseen vaihtoon partneriyliopistoihin

Lue lisää

Yhteystiedot

Lähtevä vaihto:

Minna Kari
Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut
+358 29 449 8438
outgoing.international(at)uwasa.fi

Saapuva vaihto:

Jenna Puska
Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut
+358 29 449 8639
incoming.international(at)uwasa.fi