Internationalisation and Mobility of International Degree Students

University of Vaasa invests in internationalisation and it is well written in the strategy. We are well networked and cooperate with more than 200 universities in 50 countries. At our university, internationalisation of education is primarily evident in international mobility of our students as well as international Master's programmes. International doctoral students along with the mobility of personnel are also our key indicators of internationalisation.

Students in international degree programmes can participate in international activities offered by University of Vaasa, either in Vaasa or by taking part in international mobility in form of student exchange, internships abroad or researcher exchange. Researcher exchange is coordinated by Graduate School of the University of Vaasa.

Contacts

Outgoing exchange:

Minna Kari, Specialist, Mobility Services

+358 29 449 8438

outgoing.international(at)uwasa.fi

Incoming exchange:

Jenna Puska, Specialist, Mobility Services

+358 29 449 8639

incoming.international(at)uwasa.fi

Ihmisiä seisoo piirissä

Miten kansainvälistyä?

Tarjoamme eri tapoja kansainvälistymisvalmiuksien hankkimiseen.

Voit suorittaa opintoja ulkomailla joko vaihto-opiskelun tai työharjoittelun kautta. Maailman voi kohdata myös Vaasassa opiskelemalla kulttuurienväliseen viestintään ja/tai toimintaan liittyviä kursseja, muita kursseja vierailla kielillä, vieraan kielen kursseja ja käsittelemällä kansainvälisyyteen liittyvää aihetta lopputyössä. Kansainvälistymisvalmiuksia voi hankkia myös vapaa-ajalla ryhtymällä kansainvälisten opiskelijoiden tutoriksi, kielikaveriksi tai osallistumalla kansainvälisten opiskelijajärjestöjen toimintaan ja tapahtumiin.

Vuosittain reilut 200 opiskelijaa viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskellen tai työskennellen. Vilkasta opiskelijaliikkuvuutta edistävät Vaasan yliopistossa opetettavat alat, jotka soveltuvat erinomaisesti kansainväliseen opiskeluun. Vaihdossa voi lukea jotain uutta tai syventää oman alan osaamista erilaisesta näkökulmasta.

Yliopistoon tulee vuosittain n. 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa, ja yliopistolla aloittaa vuosittain reilut 100 uutta kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittavat englanninkielisiä kaksivuotisia maisteriohjelmia. 

Kansainvälinen Vaasan yliopisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös kansainvälistymiseen kampuksella ja kaupungilla. Tarjolla on useita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia ja kasvava osuus akateemisesta henkilökunnastamme on kansainvälistä. Ruotsia, englantia ja muita kieliä kuulee kampuksella ja kaupungilla päivittäin.

Kansainvälinen kokemus kantaa paljon opiskeluaikoja pidemmälle. Niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin työnantajat arvostavat kykyä toimia kansainvälisessä kontekstissa ja kokemusta erilaisista kulttuureista. Vaasan yliopistolla on hyvät yhteydet maailmaan, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää opintojen aikana.

EUNICE-verkostoyliopisto

Vaasan yliopisto on osa eurooppalaista EUNICE-verkostoyliopistoa, jonka muodostavat seitsemän korkeakoulua eri puolilta Eurooppaa. EUNICE tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden:

  • valita opintojaksoja muista EUNICE-yliopistoon kuuluvista korkeakouluista
  • hakeutua kansainväliseen harjoitteluun EUNICE-partnerimaihin
  • hakeutua kansainväliseen vaihtoon partneriyliopistoihin

Lue lisää

Yhteystiedot

Lähtevä vaihto:

Minna Kari, Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut

+358 29 449 8438

outgoing.international(at)uwasa.fi

Saapuva vaihto:

Jenna Puska, Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut

+358 29 449 8639

incoming.international(at)uwasa.fi

Was this helpful?